Αρχική > News > Πως ομολογείται ο Χριστός;

Πως ομολογείται ο Χριστός;

Κυριακή των Αγίων Πάντων
Στο σημερινό Ευαγγέλιο της Εορτής των Αγίων Πάντων, ο Χριστός ταυτίζει την Ομολογία με τον Αγιασμό και μας δίνει τα κριτήρια αυτής της Ομολογίας Του και του Αγιασμού μας.

Μας λέει στο σημερινό Ευαγγέλιο:
«Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς· ὅστις δ᾿ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.
Ο φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος».
Όποιος ομολογεί ΕΝ ΕΜΟΙ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ομολογήσω αυτόν ενώπιον του Πατρός μου.

Ο Ομολογητής είναι Αγιασμένος, διότι ομολογεί ζώντας μέσα στον Χριστό και διότι ζει μέσα του ο Χριστός, αυτό σημαίνει το ΕΝ ΕΜΟΙ.

Ύστερα δίνει τα κριτήρια του Ομολογητή:
Αγαπά καρδιακά τον Χριστό περισσότερο από την συγγένειά του και τα ακίνητα και τα υπάρχοντά του. Αποτάσσεται καρδιακά τον Κόσμο.
Τον ακολουθεί στο Σταυρό, δηλαδή ΜΕΤΑΝΟΕΙ, βρίσκεται σε διαρκή Μετάνοια.
Η Μετάνοια είναι το Μυστήριο που μας δόθηκε με την Σταύρωση του Χριστού, διότι την χάσαμε από την Πτώση και Αμετανοησία του Αδάμ και της Εύας.

Ομολογητής χωρίς πλήρη καθημερινή καρδιακή αποταγή της αγάπης της συγγενείας και της μέριμνας δεν υπάρχει.

Ομολογητής χωρίς διαρκή Μετάνοια δεν υπάρχει.

Διότι με την αποταγή του Κόσμου και την Μετάνοια τηρούνται οι Εντολές του Χριστού και με την τήρηση των Εντολών βιώνεται και ομολογείται η Αγάπη και η Ένωση με τον Χριστό.

Διότι η Ομολογία γίνεται εν Χριστώ, βιώνοντας τον Χριστό.
Ο Χριστός βιώνεται με την τήρηση των Εντολών Του και η τήρηση των Εντολών γίνεται με την καρδιακή αποταγή του Κόσμου και τη Μετάνοια.

Του Ανδρέα Χριστοφόρου

https://pothosmetanoias.blogspot.com/

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC