Αρχική > News > Πῶς νά προσεύχεσθε...!

Πῶς νά προσεύχεσθε...!

«Ζητᾶτε στήν προσευχή σας νά σᾶς φωτίσει τό Πανάγιο Πνεῦμα πῶς νά προσεύχεσθε!
Νά παρακαλᾶτε μέ πολλή ταπείνωση νά σᾶς διδάξει τόν τρόπο ἐπικοινωνίας μέ πνεῦμα είρήνης καί γαλήνης Θεοῦ!
Ή προσευχή ἔχει τήν μεγαλύτερη δυσκολία στόν πνευματικό ἀγώνα!
Καί αὐτό, γιατί ό δαίμονας τήν μισεῖ, τήν πολεμᾶ, ὅπως ξέρετε μέ τόν μετεωρισμό καί τήν ἀμέλεια!» (✞ Γέροντας Ἐ­φραίμ τῆς Ἀ­ριζόνας)

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC