Αρχική > News > Συγχώρεση καί ἀνάπαυση ἀπό αὐτή τή ζωή...!

Συγχώρεση καί ἀνάπαυση ἀπό αὐτή τή ζωή...!

Κανείς ἀπό τούς πενθούντας γιά τίς ἀμαρτίες του ἄς μή περιμένει τήν πληροφορία τῆς συγχωρήσεως τήν στιγμή τοῦ θανάτου. Διότι κάτι πού εἶναι ἄγνωστο εἶναι καί ἀβέβαιο!

Γι’ αὐτό καί κάποιος ἔλεγε: «Ἄφησέ με νά αἰσθανθῶ ἀναψυχή μέ τήν πληροφορία τῆς συγχωρήσεως, πρίν ἀποθάνω καί πρίν ἀπέλθω ἀπό τὴν ζωή αὐτή ἀπληροφόρητος» (Ψαλμ. λη΄ 14).

Ὅπου ἐμφανισθεῖ τό Πνεῦμα τοῦ Κυρίου, ὁ δεσμός γιά τίς ἀμαρτίες ἐλύθηκε. Ὅπου ἐμφανισθεῖ ἀπέραντη ταπείνωσις, ὁ δεσμός γιά τίς ἀμαρτίες ἐλύθηκε. Ὅσοι τυχόν ἔφυγαν ἀπό τὴν ζωή χωρίς αὐτά τά δύο, ἄς μή πλανώνται. Εἶναι δεμένοι!

Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος, «Λόγος Ε΄, Περί Μετανοίας»

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC