Αρχική > News > Σχολή Αναδόχων, Παρανύμφων, Μελλονύμφων

Σχολή Αναδόχων, Παρανύμφων, Μελλονύμφων

Στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγ. Ἐλευθερίου-ὁδοῦ Ἀχαρνῶν 382, Ἀθήνα, λειτουργεῖ Σχολὴ καταρτίσεως Ἀναδόχων, Παρανύμφων καὶ Μελλονύμφων. Οἱ ὑποψήφιοι Ἀνάδοχοι καὶ Παράνυμφοι ποὺ θὰ τελέσουν τὰ μυστήρια Βαπτίσεως ἤ Γάμου στὸ ναό μας θὰ πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ παρακολουθήσουν τὴ Σχολὴ αὐτὴ προκειμένου νὰ κατηχηθοῦν δεόντως γι’ αὐτὴ τὴν ἱερὴ διακονία ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ ἀναλάβουν.

Ὡς ἐκ τούτου δύναται ὁ καθεὶς νὰ ἐπιλέξει μία ἐκ τῶν κατωτέρω ἡμερομηνιῶν, καὶ φυσικὰ καιρὸ πρὶν τὴν τέλεση τοῦ ἱεροῦ μυστηρίου προκειμένου ἡ προετοιμασία τους νὰ γίνεται κατὰ τὰ θέσμια καὶ τὶς ἱερὲς Παραδόσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Σὲ κάθε Ἀνάδοχο καὶ Παράνυμφο ποὺ θὰ τελέσει κάποιο ἀπὸ τὰ μυστήρια τοῦ Γάμου ἤ τῆς βαπτίσεως στὸ ναό μας τοὺς δίδεται ὡς εὐλογία ἕνα σχετικὸ μικρὸ βιβλίο γιὰ περαιτέρω καταρτισμό. Σὲ περίπτωση Ἀναδόχου καλὸν θὰ εἶναι νὰ παρευρίσκονται καὶ οἱ γονεῖς τοῦ παιδιοῦ. Σὲ περίπτωση Παρανύμφου καλὸν θὰ εἶναι νὰ παρευρίσκονται καὶ οἱ μελλόνυμφοι.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC