Αρχική > News > Τα σβησμένα πόδια...

Τα σβησμένα πόδια...

" ...μου έκανε εντύπωση ότι, ενώ σ' όλες σχεδόν τις εικόνες λειωμένα ήταν τα χέρια των αγίων, στην εικόνα του Κυρίου, σβησμένα ήταν τα πόδια Του. Κάποια άλλη φορά έκλεψα την ευκαιρία και του φανέρωσα την παρατήρηση μου.

Μου είπε τότε (ο γέρων Παϊσιος) :

-Στο πρόσωπο φιλούμε με αγάπη, στα χέρια από σεβασμό, στα πόδια φιλούμε μόνο με συντριβή...

Τους αγίους τολμούμε να τους φιλήσουμε στα χέρια.

Τον Χριστό όμως μόνο στα πόδια αντέχουμε να Τον ασπασθούμε..."

Νικόλαος Μεσογαίας

www.inak.gr

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC