Αρχική > News > Το Πρόσφορο και οι συμβολισμοί του

Το Πρόσφορο και οι συμβολισμοί του

Ιερός Ναός Αγίου Ελευθερίου οδού Αχαρνών.

Μάθημα κατηχήσεως

Το πρόσφορο το ζυμώνουμε και το προσφέρουμε στην Εκκλησία για να χρησιμοποιηθεί στη τέλεση της Θείας Λειτουργίας, Γι'αυτό και σε μερικά μέρη της πατρίδας μας το ονομάζουν «λειτουργία». Το πρόσφορο έχει στη μέση μια στρογγυλή σφραγίδα, που θα χρησιμοποιηθεί στη Θεία Ευχαριστία. Το υπόλοιπο πρόσφορο θα διανεμηθεί στους πιστούς ως αντίδωρο. Πολλοί χριστιανοί συνηθίζουν να φέρνουν μαζί με το πρόσφορο και άλλα είδη που θα χρησιμοποιηθούν στη Θ. Λειτουργία. π.χ. κρασί, νάμα, θυμίαμα και καρβουνάκια, λάδι για τα καντήλια.

Το πρόσφορο μαζί με το κρασί ως Τίμια Δώρα (άρτος και οίνος), προτού μεταφερθούν με τη Μεγάλη Είσοδο στην Αγία Τράπεζα, τοποθετούνται στην Πρόθεση (προ+τίθημι=προσθέτω), όπου με την τελετή της Προσκομιδής θα προετοιμασθούν για τη Θεία Λειτουργία. Στην Προσκομιδή τμήματα του πρόσφορου θα τοποθετηθούν τελετουργικά στο Δισκάριο και λίγο κρασί στο Άγιο Ποτήριο.

Το στρογγυλό σχέδιο του πρόσφορου συμβολίζει την κοιλιά της Παρθένου Μαρίας, απ' όπου προήλθε(γεννήθηκε) ο Μονογενής Υιός της. Από το κέντρο του πρόσφορου βγαίνει ο Αμνός δηλαδή το κεντρικό τετράγωνο του σχεδίου με τα γράμματα: ΙΣ ΧΡ ΝΙ ΚΑ (Ιησούς Χριστός Νικά). Τα γράμματα αυτά πρέπει να είναι ευδιάκριτα και να φαίνονται καθαρά. Λέγεται Αμνός(αρνάκι) γιατί ο προφήτης Ησαΐας προφήτεψε ότι ο Μεσσίας σαν ένα άκακο αρνάκι θα οδηγηθεί στη θυσία. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος επιβεβαίωσε αυτή την προφητεία, όταν έδειξε στους μαθητές του τον Μεσσία και είπε: "Να ο Αμνός του Θεού(Ιωανν. 1/α', 29). Επίσης ο Απόστολος Πέτρος στην Α Επιστολή (1/α', 18-19) γράφει: «Ελυτρώθητε εκ της ματαίας υμών αναστροφής... τιμίω αίματι ως αμνού αμώμου και ασπίλου Χριστού».

Το σχέδιο του πρόσφορου περιέχει επίσης την μερίδα της Παναγίας με τα γράμματα Μ και Θ, δηλ. Μήτηρ του Θεού. Η τριγωνική μερίδα της Παναγίας τοποθετείται δεξιά του Αμνού στο Δισκάριο με τα λόγια :«Εις τιμήν και μνήμην της υπερευλογημένης ενδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, και και αειπαρθένου Μαρίας ης ταις πρεσβείες πρόσδεξαι, Κύριε την Θυσίαν ταύτην εις το υπερουράνιον σου Θυσιαστήριον. (Συνεχίζει με τον 10° στίχο του 44ου ψαλμού). Παρέστη η Βασίλισσα εκ δεξιών σου, εν ιματισμώ διαχρύσω περιβεβλημένη, πεποικιλμένη». Δηλαδή, προσφέρουμε τη μερίδα αυτή προς τιμή και μνήμη της υπερευλογημένης ένδοξης Κυρίας μας Θεοτόκου, και αειπαρθένου Μαρίας, με τις πρεσβείες της οποίας δέξου Κύριε, τη Θυσία αυτή στο υπερουράνιο σου Θυσιαστήριο. Τιμητικά στάθηκε η Βασίλισσα στα δεξιά σου με ιματισμό χρυσό ντυμένη, στολισμένη). Η Παναγία στη Βασιλεία του Θεού έχει το πρωτείο τιμής.
Από τα εννέα τριγωνάκια, που βρίσκονται στο δεξί μέρος του πρόσφορου, εξάγονται οι μερίδες των αγγέλων και των αγίων και τοποθετούνται αριστερά του Αμνού. Οι άγιοι που μνημονεύονται είναι οι Προφήτες, οι Απόστολοι, οι Ιεράρχες, οι Μάρτυρες. οι Όσιοι, οι Ανάργυροι, οι Θεοπάτορες μαζί με τον άγιο της ημέρας και τελευταίος ο Πατέρας της Εκκλησίας που συνέγραψε την τελούμενη Θεία Λειτουργία. Οι άγιοι επειδή δεν έχει γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου και δεν έχουν εισέλθει ακόμα στο παράδεισο, ωφελούνται και αυτοί από τη μνημόνευση στις Θείες Λειτουργίες. Αυτοί αποτελούν τα πρότυπα όλων των χριστιανών, αυτοί τους καθοδηγούν και μεσιτεύουν γι' αυτούς με τις προσευχές τους.

Από άλλα τμήματα του πρόσφορου εξάγονται οι μερίδες υπέρ των ζώντων και των κεκοιμημένων, οι οποίοι ανήκουν στη ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτές τοποθετούνται εμπρός από τον Αμνό και όταν πριν τη Θεία Κοινωνία κατά τη συστολή (ένωση) Σώματος και Αίματος ο Λειτουργός τις ρίχνει στο Δισκοπότηρο, λέει συγχρόνως τα ακόλουθα λόγια: «Απόπλυνον, Κύριε τα αμαρτήματα των ενθάδε μνημονευθέντων δούλων Σου τω Αιματί Σου τω Αγίω πρεσβείαις της Θεοτόκου και πάντων Σου των αγίων. Αμήν». Δηλαδή, σβήσε εντελώς Κύριε τις αμαρτίες όσων εδώ μνημονεύθηκαν δούλων Σου με το Αίμα Σου το Άγιο, με τις πρεσβείες της Θεοτόκου και όλων Σου των αγίων Αμήν. Στην αρχή της Προσκομιδής ο ιερουργός υψώνει το πρόσφορο μέχρι το μέτωπο και με αυτή την κίνηση συμβολίζει την ύψωση του Χριστού στον Σταυρό, όπου έχυσε το τίμιο Αίμα Toυ για τη σωτηρία των ανθρώπων.

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC