Αρχική > News > Τό άγγιγμα τής Χάρης...!

Τό άγγιγμα τής Χάρης...!

Μήν θλίβεσαι, μή λυπάσαι πιό πολύ άπό όσο πρέπει, γιατί έτσι δίνεις δικαιώματα στό πονηρό νά σέ χτυπάει μέ δύναμη...

Έσύ τώρα νά προσπαθήσεις νά πλησιάσεις τόν Θεό όσο πιό πολύ μπορείς μέ τήν προσευχή καί τήν άσκηση!

Τήρησε τόν κανόνα πού σού έχει δώσει ό πνευματικός σου καί προσπάθησε νά αίσθανθείς τόν Θεό!

Κάνε ότιδήποτε γιά νά Τόν ζήσεις, νά Τόν βάλεις στήν καρδιά σου!

Νά μαλακώσει ή καρδούλα σου, παιδί μου, άπό τό άγγιγμα τής Χάρης, κάθε στιγμή όταν σκέφτεσαι πόσο πολύ σέ άγαπάει ό Θεός καί πόσο σέ προστάτεψε άπό τόν ψυχικό θάνατο, προστατεύοντας σε άπό τίς βρωμιές πού φέρνουν οί δαίμονες στό μυαλό τών άνθρώπων...

Άγιος Λουκάς Κριμαίας

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC