Αρχική > News > Τό πάντερπνο Ὄνομα τοῦ Ίησοῦ Χριστοῦ...!

Τό πάντερπνο Ὄνομα τοῦ Ίησοῦ Χριστοῦ...!

"Τό νά ἐντυπώσεις στήν καρδιά ἑ­νός παιδιοῦ τό πάντερπνο Ὄνομα τοῦ Ίησοῦ Χριστοῦ εἶναι ἀνώτερο ἀπ’ ὅλα τά σταυρουδάκια καί ὅλες τίς είκονίτσες πού θά τοῦ χάριζες!"

Ὁσιος Ἀμβρόσιος τῆς Ὄπτινα

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC