Αρχική > News > Τὴν ταπείνωση τὴν δίνει ὁ Θεός...!

Τὴν ταπείνωση τὴν δίνει ὁ Θεός...!

Τὴν ταπείνωση τὴν δίνει ὁ Θεός! Δὲν μπορεῖς νὰ τὴν ἀποκτήσεις μόνος σου...Δὲν γίνεται... Σοὺ τὴν δίνει Ἐκεῖνος..!

Καὶ γιὰ νὰ σοὺ τὴν δώσει, χρειάζονται μερικὰ πράγματα:
Νὰ μὴν κρατᾶς κακία,
νὰ ἔχεις ἁπλότητα,
νὰ κάνεις μετάνοιες!

Κάτι γίνεται μέσα στὴν καρδιὰ καὶ ἔρχεται ἡ Χάρη. Ὁ σπόρος δουλεύει μέσα στὴν γῆ καὶ πετάει δύο φυλλαράκια. Ἂν δὲν ἔρθει ὅμως ὁ ἥλιος καὶ ἡ βροχή, θὰ μαραθοῦν, δὲν θὰ μεγαλώσουν!

Ἔτσι, κάτι μέσα μας, πρέπει νὰ σπάσει τὸ περίβλημα, τὴν ἄσφαλτο καὶ νὰ πετάξει δύο φυλλαράκια. Τότε θὰ ἔρθει καὶ ἡ Χάρη, θὰ τὰ λούσει καὶ θὰ μεγαλώσουν!

Καὶ ἡ Χάρη ἔρχεται πιὸ γρήγορα ἀπὸ τὸν ἥλιο. Ἔρχεται ἀμέσως, μόλις ἀρχίσει ἡ προσπάθεια, γιὰ νὰ σπάσει τὸ σκληρὸ αὐτὸ περίβλημα!

Ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC