Αρχική > News > Τὸ πρῶτο κουδούνι

Τὸ πρῶτο κουδούνι

Τὸ πρῶτο κουδούνι Τὸ κουδούνι σήμανε. Τὸ παλιὸ παραδοσιακὸ χειροκίνητο κουδούνι. Κι ἔβγαλε ἕναν γλυκό, μεταλλικὸ ἦχο ποὺ γλύκανε τὰ αὐτιὰ καὶ ἔσταξε βάλσαμο στὴν ψυχή μας. Τὸ προαύλιο τοῦ σχολείου γέμισε μὲ χαρούμενα πρόσωπα.

Τὸ ὄνειρο ἔγινε πραγματικότητα! Ἡ Ἐνοριακὴ Νεανικὴ Ἑστία τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἀχαρνῶν ἔχει τὸ δικό της ὁλοήμερο κατηχητικὸ σχολεῖο. Παιδιὰ καὶ γονεῖς μὲ χαρά, ἐλπίδα, ἴσως καὶ μιὰ μικρὴ δόση ἀπορίας στὸ βλέμμα τὰ παιδιά, συγκεντρώθηκαν στὸ ὁρισμένο σημεῖο, ὅπου, μὲ τὴν ἐπίβλεψη τῶν κατηχητῶν τους, χωρίστηκαν κατὰ τάξεις γιὰ νὰ ἀρχίσει ἡ προσευχή.

Ὁ ἐμπνευστὴς καὶ στυλοβάτης τοῦ ὲγχειρήματος, ὁ π. Θεμιστοκλῆς, ἔδωσε τὸ σύνθημα καὶ ὅλοι μαζί, μικροὶ μεγάλοι «ἐν ἑνὶ στόματι» ἀπαγγείλαμε τὴν προσευχή. Οἱ μεγαλύτεροι ἀναβιώσαμε παλιὲς εὐλογημένες ἐποχές, ὅταν σὲ κάθε σχολεῖο ἡ προσευχὴ τῶν μαθητῶν ἀκουγόταν σ’ὅλη τὴ γειτονιά.

Ἀκολούθησε ἡ ἔπαρση τῆς σημαίας. Καὶ πάλι ὁ πατέρας Θεμιστοκλῆς ἔδωσε τὸν τόνο καὶ καθὼς ψαλλόταν ὁ ἐθνικός μας ὕμνος, μιὰ εὐμεγέθης σημαία μὲ τὴ μορφὴ τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου στὴ μἐση ξεδιπλωνόταν ἀνεβαίνοντας σιγὰ σιγὰ στὸν ἱστό της. Ἡ συγκίνηση ἀπερίγραπτη. Εἶδα μάτια νὰ βουρκώνουν καὶ πρόσωπα νὰ λάμπουν παρακολουθῶντας μὲ τὸ βλέμμα τὸ ἀνέβασμα τῆς γαλανόλευκης.

Σὲ λίγο τὰ παιδιὰ πέρασαν στὶς αἴθουσες, ὅπου τοὺς μοιράσαμε μπλὲ μπλουζάκια μὲ τὸ λογότυπο τοῦ σχολείου μας. Στὸ διάλειμμα μιὰ γαλάζια θάλασσα κατέκλυσε τὸ προαύλιο τοῦ σχολείου. Μοναδικὸ τὸ θέαμα τῶν νηπίων καὶ προνηπίων μὲ τὰ γαλάζια μπλουζάκια νὰ ὀργώνουν τὸ προαύλιο.

Ἡ ἡμέρα τῶν παιδιῶν ἦταν γεμάτη. Ξεκίνησαν μὲ κατήχηση, ἀκολούθησαν μαθήματα ἱστορίας καὶ ἀρχαίων Ἑλληνικῶν, δραστηριότητες καὶ ὁμαδικὸ παιχνίδι, τὸ ὁποῖο ἀπολαύσαμε μικροὶ καὶ μεγάλοι. Ὅλοι προσπαθήσαμε νὰ κάνουμε τὸ καλύτερο γιὰ τὰ παιδιά μας. Ὁ π. Θεμιστοκλῆς ἦταν παρὼν «ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας» ἐργαζόμενος ἀόκνως σὲ ὅλες τὶς ἑτοιμασίες. Ἀπὸ τὴ διανομὴ τῶν μπλουζῶν καὶ τοῦ δεκατιανοῦ μέχρι τὴν κατεύθυνση τῶν παιδιῶν στὶς δραστηριότητες. Τὸ ἄγρυπνο βλέμμα του παρακολουθοῦσε τὰ πάντα καὶ μᾶς ἐνέπνεε ἐνθουσιασμὸ καὶ μᾶς ἔδινε δύναμη. Παροῦσες καὶ μητέρες ἐθελόντριες σὲ ποικίλα διακονήματα. Βλέποντας τὴν ὁλοπρόθυμη συμμετοχὴ τῶν παιδιῶν νιώσαμε τὴν εὐθύνη ποὺ ἔχουμε γι’ αὐτὲς τὶς παιδικὲς ψυχές. Αἰσθανθήκαμε ὅτι δὲν ἔχουμε τὸ δικαίωμα, ὅταν γύρω μας μαίνεται ἡ ἀθεΐα καὶ τὸ κακό, νὰ ἀφήνουμε ἀνυπεράσπιστες αὐτὲς τὶς ψυχοῦλες, ἕρμαιο καὶ βορὰ στοὺς κάθε λογῆς λύκους ποὺ λυμαίνονται τὸ ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ μας.

«Δράξασθε παιδείας μήποτε ὀργισθῇ Κύριος», ἀναφωνεῖ ὁ ψαλμῳδός. Ἡ ἀρχὴ ἔγινε, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Τριαδικοῦ μας Θεοῦ, τὴν σκέπη τῆς Μάνας Παναγίας καὶ τὴν εὐλογία τοῦ προστάτη μας Ἁγίου Ἐλευθερίου, τὸ ὅραμα τοῦ δικοῦ μας «Παπαφλέσσα» πῆρε σάρκα καὶ ὀστᾶ.

Μακάρι νὰ βρεθοῦν κι ἄλλοι μιμητὲς αὐτῆς τῆς προσπάθειας στὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας. Γιατὶ καὶ πάλι στὶς δύσκολες ἐποχὲς ἡ Ἐκκλησία καλεῖται νὰ ἀναλάβει τὸ βάρος τῆς διατήρησης τοῦ Ἑλληνορθοδόξου φρονήματος τῶν Ἑλλήνων, ὥστε νὰ μὴ χαθῇ τὸ Γένος μας ἀπὸ προσώπου γῆς, ὅπως κάποιοι σχεδιάζουν. «Στῶμεν καλῶς», λοιπόν, «στῶμεν μετὰ φόβου». Οἱ καιροὶ οὐ μενετοί.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σχολείο μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Βασιλική Μούρτη στο email: vasmourti@gmail.com

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC