Αρχική > News > Φροντίζετε νά μετανοείτε...!

Φροντίζετε νά μετανοείτε...!

Μή πικραίνεσθε γιά τά λάθη σας.
Μήν άπογοητεύεσθε.
Μήν άπελπίζεσθε.
Μόνο νά φροντίζετε νά μετανοείτε!

Ό Θεός δύο πράγματα κοιτάζει:
τί άγώνα έκάμαμε πρίν πέσωμε, νά μήν πέσωμε· καί πό­σο μετανοιώσαμε μετά!

Καί νά τό ξέρετε. Δέν προάγονται μόνο οί άριστούχοι μαθητές. Τήν τάξη τήν περνάνε καί έκείνοι πού παίρνουν τήν βάση!

Λοιπόν, ξεκινάμε άπό τήν βά­ση!
Καί άγωνιζόμαστε γιά τό άριστα...!

† Γέροντας Ίωήλ Γιαννακόπουλος

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC