Αρχική > News > Ό Θεός δέν κρύβεται...

Ό Θεός δέν κρύβεται...

Ό Θεός δέν κρύβεται... Έρχεται καί σέ βρίσκει, κάθε φορά πού συγχωρείς κάποιον πού σέ έβλαψε, κάθε φορά πού βοηθάς κάποιον πού βρίσκεται σέ άνάγκη!
Έλκεται ή Θεία Χάρις, δέν έκβιάζεται!

Άββάς Ζωσιμάς

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC