Αρχική > News > Ἐάν ἀκούσω γιά κάποιον ὅτι μέ κακολογεῖ τί νά κάνω;

Ἐάν ἀκούσω γιά κάποιον ὅτι μέ κακολογεῖ τί νά κάνω;

Ερώτηση:
Αδελφός ερώτησε τον ίδιο γέροντα. Εάν ακούσω για κάποιον ότι με κακολογεί τι να κάνω;

Απόκριση:
Αμέσως να σηκωθείς και να κάνεις προσευχή πρώτα υπέρ εκείνου και έπειτα υπέρ του εαυτού σου, λέγοντας: ‘Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε αυτόν τον αδελφό και έμενα τον αχρείο δούλο σου, και προστάτεψε μας από τον πονηρό, με τις προσευχές των αγίων σου. Γένοιτο’.

Βαρσανουφίου Έργα, ΕΠΕ, Φιλοκαλία, τομ. 18Γ'

http://hristospanagia3.blogspot.com/

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC