Αρχική > News > Ἐκπαιδευτική ἐπίσκεψη τῆς «Ἀγωγῆς» στὶς ἐγκαταστάσεις τοῦ Γεωπονικοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Ἐκπαιδευτική ἐπίσκεψη τῆς «Ἀγωγῆς» στὶς ἐγκαταστάσεις τοῦ Γεωπονικοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Στὸ πλαίσιο τῶν προγραμματισμένων ἐπισκέψεων – ξεναγήσεων τοῦ ὁλοήμερου κατηχητικοῦ σχολείου «Ἀγωγή» τῆς Ε.Ν.Ε. τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίου Ἐλευθερίου ὁδοῦ Ἀχαρνῶν, τὸ Σάββατο 1/4/2017, ὅλοι μαζί, παιδιά, κατηχητὲς καὶ ἐκπαιδευτικοί, πραγματοποιήσαμε, μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, τὴν δεύτερη ἐπίσκεψή μας στὶς ἐγκαταστάσεις τῆς Γεωπονικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν.

Σκοπὸς τῶν ἐπισκέψεων εἶναι οἱ μαθητὲς τοῦ σχολείου νὰ ἔρθουν σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸ φυσικὸ περιβάλλον, νὰ ἐξοικειωθοῦν μὲ τὴν πατροπαράδοτη γεωργικὴ καὶ ζωικὴ παραγωγή, νὰ μυηθοῦν, στὸ βαθμὸ ποὺ εἶναι ἐφικτό, στὶς Γεωπονικὲς ἐπιστῆμες καὶ νὰ ἐνημερωθοῦν γιὰ τὶς δυνατότητες καὶ τὶς εὐκαιρίες ποὺ παρέχει τὸ Γεωπονικὸ Πανεπιστήμιο σὲ ὅλους ἐκείνους ποὺ θὰ ἀποφασίσουν νὰ διαβοῦν τὶς πύλες του ὡς φοιτητές, πρὸς ὄφελος τῆς Ἑλληνικῆς γεωργίας καὶ τοῦ πρωτογενοῦς τομέα ἀγροτικῆς παραγωγῆς.

Οἱ ὑπεύθυνοι καθηγητὲς τῆς σχολῆς, κ.κ. Χρῆστος Μπαλάσκας καὶ Γιῶργος Τριλίβας, μᾶς ὑποδέχτηκαν μὲ πολλὴ χαρά καὶ μᾶς ξενάγησαν στὸ Ἐργαστήριο Ἐφαρμοσμένης Ὑδροβιολογίας, καθὼς καὶ στὸ Γεωργικὸ Μουσεῖο, ὅπου ἔγινε μιὰ σύντομη ἀναφορὰ τόσο στὴ δυναμικὴ σχέση τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸ περιβάλλον, τοῦ γεωργοῦ μὲ τὴ γῆ ὅσο καὶ στὴν ἀνάπτυξη τῶν ἐπιστημονικῶν κλάδων στὴ βελτίωση τῆς γεωργικῆς παραγωγῆς. Ἡ ξενάγησή μας ὁλοκληρώθηκε μὲ ἐπίδειξη λειτουργίας του παραδοσιακοῦ μαγκανοπήγαδου, τὸ ὁποῖο βρίσκεται στο προαύλιο τοῦ Γεωργικοῦ Μουσείου. Ἀνανεώνουμε τὸ ραντεβού μας μὲ τὸ Γεωπονικὸ Πανεπιστήμιο γιὰ ἑπόμενη ἐπίσκεψη, ὁπότε θὰ δοῦμε τὰ Ἐργαστήρια Μελισσοκομίας καὶ Σηροτροφίας, τὶς κτηνοτροφικὲς ἐγκαταστάσεις τοῦ Ἐργαστηρίου Ζωοτεχνίας (προβατοστάσιο - βουστάσιο) κ.ἄ. Ἡ διεύθυνση, οἱ κατηχητὲς καὶ οἱ ἐκπαιδευτικοὶ τοῦ κατηχητικοῦ σχολείου «Ἀγωγή» τῆς Ε.Ν.Ε. τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίου Ἐλευθερίου ὁδοῦ Ἀχαρνῶν σᾶς εὐχόμαστε καλὸ Πάσχα, καλὴ καὶ εὐλογημένη πορεία πρὸς τὴν Ἀνάσταση.

Ἐκ τῆς Ε.Ν.Ε. Ἱ.Ν. Ἁγίου Ἐλευθερίου ὁδοῦ Ἀχαρνῶν

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC