Αρχική > News > Ἑναρξη τῶν 13 ήμερων πνευματικῶν ἐκδηλώσεων τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου - ὁδοῦ Ἀχαρνῶν

Ἑναρξη τῶν 13 ήμερων πνευματικῶν ἐκδηλώσεων τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου - ὁδοῦ Ἀχαρνῶν


Χάριτι Θεοῦ καὶ εὐλογίαις τοῦ ἱερομάρτυρος Ἁγίου Ἐλευθερίου, ἐδῶ στὴν ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου - ὁδοῦ Ἀχαρνῶν τελοῦμε ἐφέτος τὰ 1α ΕΟΡΤΙΑ πρὸς τιμὴν τοῦ προστάτου καὶ ἐφόρου ἡμῶν Ἁγίου Ἐλευθερίου. Θὰ εἶναι ἕνα 13 ήμερο πνευματικῶν ἐκδηλώσεων, ἕνα 13ἠμερο ψυχικῆς τρυφῆς καὶ ἀνάτασης.Ἡ πρώτη ἡμέρα, Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018, ἦταν ἀφιερωμένη στὸν συνάνθρωπο. Ὥς ἔμπρακτη ἔνδειξη τῆς ἀγάπης καὶ φιλαλληλίας διοργανώθηκε ἀπὸ τὴν Ἐνοριακὴ Νεανικὴ Ἑστία τοῦ Ναοῦ μας ἐθελοντικὴ αἱμοδοσία, ἡ ὁποία ἔλαβε χώρα στὸν Ναὸ τῆς Ὑπαπαντῆς, κάτωθεν τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου. Πολλοὶ ἐθελοντὲς αἱμοδότες ἀκολούθησαν τὴν φωνὴ τῆς καρδιᾶς τους καὶ τὸ παράδειγμα τοῦ ποιμένα τῆς ἐνορίας μας π. Θεμιστοκλῆ Χριστοδούλου καὶ ἀφιέρωσαν 5 λεπτὰ τοῦ χρόνου τους στὸν πάσχοντα συνάνθρωπο.

Γραφεῖο Τύπου
Ι.Ν. Ἁγίου Ἐλευθερίου ὁδοῦ Ἀχαρνῶν
©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC