Αρχική > News > 10η ημέρα Εορτίων Αγίου Ελευθερίου - οδού Αχαρνών

10η ημέρα Εορτίων Αγίου Ελευθερίου - οδού ΑχαρνώνΟἱ ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις τῆς 10ης ἡμέρας τῶν ΕΟΡΤΙΩΝ ξεκίνησαν στὶς 5:00μ.μ. ἀπὸ τὸ μικρὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, ποὺ βρίσκεται στὴν συμβολὴ τῶν ὁδῶν Ἀχαρνῶν καὶ Ζαχαρία Παπαντωνίου, ὅπου ἦταν ὁ πρῶτος Ναὸς τοῦ Ἁγ. Ἐλευθερίου. Τὸ παρεκκλήσιο ἀνακαινίσθηκε πρόσφατα ἀπὸ τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο τοῦ Ναοῦ. Ἐκεῖ ἔγινε δέηση ὑπὲρ ὑγείας τῶν ἐνοριτῶν καὶ ἐπιμνημόσυνη δέηση ὑπὲρ ἀναπαύσεως πάντων τῶν ἱερατευσάντων καὶ διακονησάντων στὸν Ἱ.Ν. τοῦ Ἁγ. Ἐλευθερίου. Πλῆθος πιστῶν ἐνοριτῶν παρευρέθηκαν στὸ μικρὸ παρεκκλήσιο καὶ προσευχήθηκαν.

Στὶς 6:00 μ.μ. τελέσθηκε ὁ Ἑσπερινὸς καὶ ἀμέσως μετὰ ὁ Μικρὸς Παρακλητικὸς Κανόνας στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο.

Ὁμιλητὴς τὴν σημερινὴ ἡμέρα ἦταν ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Δανιὴλ Ἀεράκης, ἱεροκήρυκας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νικαίας, καὶ ἀνέπτυξε τὸ θέμα: «10 ἐρωτήσεις τοῦ Χριστοῦ».Μὲ δέκα ἐρωτήσεις, ποὺ στὴν πορεία ἔγιναν δώδεκα καὶ ἄλλες ἀπευθύνθηκαν στὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστὸ ἐνῶ ἄλλες τὶς ἔκανε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ὁ π. Δανιὴλ Ἀεράκης ἀναμόχλευσε, ὅπως χαρακτηριστικὰ εἶπε, σχεδὸν τὸ μισὸ Εὐαγγέλιο. Οἱ ἀπαντήσεις ποὺ ἔδωσε ὁ Χριστὸς στὶς ἐρωτήσεις αὐτὲς ἀποκαλύπτουν τὸ θεανδρικὸ πρόσωπο τοῦ Κυρίου.1η ἐρώτηση: Εἶναι αὐτὴ ποὺ τοῦ ἀπηύθυναν οἱ Φαρισαῖοι: Σὺ τὶς εἶ; Καὶ ὁ Κύριος μὲ πλήρη τὴν αὐτοσυνειδησία τῆς θεϊκῆς του ταυτότητος ἀπάντησε μὲ τὰ περίφημα «ἐγώ». Ἐγὼ εἶμαι τὸ φῶς τοῦ κόσμου, ἐγὼ εἶμαι τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν, ἐγὼ εἶμαι ἡ θύρα τῶν προβάτων, ἐγὼ εἶμαι ὁ ποιμὴν ὁ καλός, ἐγὼ εἶμαι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, ἐγὼ εἶμαι ἡ ζωή, ἐγὼ εἶμαι ἡ ἀλήθεια, ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν. Στὴν Ἀποκάλυψη συμπληρώνει αὐτὰ τὰ «ἐγώ». Ἐγὼ εἶμαι ὁ ζῶν, ἐγὼ εἶμαι ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ἐγὼ εἶμαι τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἐγὼ εἶμαι ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τἐλος, ἐγὼ εἶμαι ἡ ρίζα καὶ τὸ γένος Δαυίδ, ἐγὼ εἶμαι ὁ ἀστὴρ ὁ λαμπρὸς ὁ ἐωθινός, ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν.

2η ἐρώτηση: Εἶναι ἡ ἐρώτηση ποὺ τοῦ ἔθεσε ὁ νομοδιδάσκαλος: Διδάσκαλε, ποία ἐντολὴ πρώτη ἐν τῷ νόμῳ;
Καὶ ὁ Χριστὸς ἀπαντᾶ μὲ τὰ τρία ἄλφα:
ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου
ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου
ἀγαπήσεις καὶ τὸν ἑαυτό σου.
Στὸ σημεῖο αὐτὸ ὁ π. Δανιὴλ ὑπογράμμισε τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ χριστιανοὶ δὲν ὁμολογοῦν τὴν ἔλλειψη ἀγάπης γιὰ τὸν Θεό.3η ἐρώτηση: Εἶναι ἡ ἐρώτηση τοῦ πλούσιου νέου: Τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω. Ἡ ἐρώτηση αὐτὴ ἔχει σχέση μὲ τὴν ἀγάπη, μάλιστα μὲ τὴν κορυφὴ τῆς ἀγάπης, ποὺ εἶναι ἡ ἀγάπη γιὰ τοὺς ἐχθρούς. Στὴν ἀπάντησή του ὁ Χριστὸς ἔδειξε μὲ τρόπο ἀπόλυτο ὅτι ὁ δρόμος γιὰ τὴν αἰώνια ζωὴ εἶναι ἡ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὰ πλούτη καὶ ἡ συμπόρευση μαζί Του.

4η ἐρώτηση: Τίς δύναται σωθῆναι; Ρώτησαν οἱ μαθητές, ὅταν ὁ Κύριος εἶπε ὅτι δύσκολα θὰ εἰσέλθουν στὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ οἱ πλούσιοι. Καὶ συμπλήρωσαν: ἐμεῖς ποὺ ἀφήσαμε τὰ πάντα καὶ σὲ ἀκολουθήσαμε, ποιά θὰ εἶναι ἡ ἀνταμοιβή μας; Και ἡ ἀπάντηση τοῦ Χριστοῦ: ἐσεῖς ποὺ τὰ ἀφήσατε ὅλα, στὴ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν θὰ καθήσετε σὲ δώδεκα θρόνους καὶ θὰ κρίνετε τὶς δώδεκα φυλὲς τοῦ Ἰσραήλ.
Προϋπόθεση γιὰ τὴν εἴσοδο στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ὅμως εἶναι ἡ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὰ ὑλικὰ ἀγαθά.

5η ἐρώτηση: Τίς ἐστί μου πλησίον; Ὁ Κύριος ἀπάντησε μὲ τὴν παραβολὴ τοῦ καλοῦ Σαμαρείτη, ποὺ δείχνει ὅτι πλησίον εἶναι ὁ ὁποιοσδήποτε ἄνθρωπος τῆς γῆς, ποὺ ἔχει ἀνάγκη σωτηρίας, ἔστω κι ἄν δὲν συμφωνοῦμε μαζί του σὲ πολλὰ θέματα.

6η ἐρώτηση: Ρώτησαν οἱ μαθητὲς τὸν Κύριο γιατί δὲν μπόρεσαν νὰ βγάλουν τὸ δαιμόνιο ἀπὸ κάποιον νέο. Ὁ Χριστὸς ἀπάντησε: τοῦτο τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται, εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ.
Δὲν γίνεται, τόνισε ὁ π. Δανιὴλ, νὰ ἀλλάξη ὁ ἄνθρωπος παρὰ μόνο μὲ προσευχὴ θερμὴ καὶ ἐπίμονη καὶ νηστεία μὲ ἄσκηση καὶ ἐκκοπὴ τῶν παθῶν.7η ἐρώτηση: Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; Τίς σοι ἔδωκε τὴν ἐξουσίαν ταύτην; ρώτησαν οἱ Ἰουδαῖοι τὸν Χριστό, μετὰ ἀπὸ τρία θαύματα.
Ὁ Κύριος ἐπειδὴ διέγνωσε τὴν ἀσέβειά τους, δὲν τοὺς ἀπάντησε.

Οἱ ἐρωτήσεις 8, 9 καὶ 10 διατυπώθηκαν ἀπὸ τὸν Πιλάτο:
—Οὐκοῦν, βασιλεύς εἶ σύ;
— Τί ἐστιν ἀλήθεια;
—Ἐμοὶ οὐ λαλεῖς; Οὐκ οἶδας ὅτι ἐξουσίαν ἔχω σταυρῶσαί σε καὶ ἐξουσίαν ἔχω ἀπολῦσαί σε;
Στὶς ἐρωτήσεις αὐτὲς ὁ Χριστὸς εἴτε δὲν ἀπαντᾶ εἴτε μὲ τὶς ἀπαντήσεις του προσπαθεῖ νὰ τοῦ δείξη ὅτι δὲν ἔχει ἀντιληφθῆ ποιός στέκεται ἐνώπιόν του.

11η ἐρώτηση: πῶς οὗτος γράμματα οἶδε μὴ μεμαθηκώς; Ἀπορία τῶν συμπατριωτῶν του. Οἱ πιὸ ἔγκυροι μάρτυρες τῆς πορείας τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ 12 μέχρι 30 ἐτῶν εἶναιι οἰ κάτοικοι τῆς Ναζαρέτ, οἱ συγχωριανοί του. Ἡ ἀπορία τους, ποὺ ὑποδηλώνει τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Ἰησοῦς δὲν ἔλαβε καμμία μόρφωση ὡς γιὸς τοῦ μαραγκοῦ Ἰωσήφ, δείχνει τὴν ταπείνωση τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ.

12η ἐρώτηση: Μετὰ τὴν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ Πέτρου γιὰ τὴν τριπλῆ ἄρνηση, κι ἀφοῦ ὁ Κύριος προέβλεψε τὸ μαρτύριο τοῦ Πέτρου, ὁ Πέτρος ρώτησε τί πρόκειται νὰ γίνη μὲ τὸν Ἰωάννη. Ἐπειδὴ αὐτὴ ἦταν ἐρώτηση περιέργειας ὁ Κύριος δὲν τοῦ ἀπάντησε.
Τρεῖς περιέργειες ἀπαγορεύει ὁ Χριστός: ἡ μία εἶναι ἡ καθημερινή, ποὺ ἔχουμε ὅλοι. Οἱ ἄλλες δύο εἶναι ποὺ πρέπει νὰ προσέξουμε νὰ μὴ μᾶς κυριεύσουν: ἡ μεταφυσική, πῶς εἶναι ἡ κόλαση καὶ ὁ Παράδεισος, καὶ ἡ ἐσχατολογικὴ περιέργεια. Οὐδέποτε ἀπάντησε ὁ Χριστός, ὅταν τὸν ρωτοῦσαν πότε θὰ ἔλθη γιὰ δεύτερη φορά. Τὸ μόνο ποὺ εἶπε, εἶναι τὸ γρηγορεῖτε.Καὶ τελείωσε μὲ εὐχὴ - προσευχὴ νὰ μᾶς δώση ὁ Χριστὸς τὴν ἀληθινὴ ἐλευθερία μὲ τὴν μετάνοια νὰ μὴ ξεχάσουμε ὅτι τώρα ποὺ ἦρθε στὴ γῆ μᾶς ἔφερε δύο καινούργιες λέξεις: τὸ ἔλεος καὶ τὴν μετάνοια. Ἄν τὸ ἔλεος τοῦ Χριστοῦ σμίξη μὲ τὴν δική μας μετάνοια, θὰ μᾶς δώση μὲ τὴν χάρη Του τὴν αἰώνια ζωή.

Μετὰ τὴν ὁμιλία ἀκολούθησε τὸ Μικρὸ Ἀπόδειπνο μετὰ Χαιρετισμῶν στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ ἡ Μονολόγιστη Εὐχή.

Στὴν συνέχεια ἔγινε Ἀγρυπνία μὲ τὸν Αἰδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Χρῆστο Παναγιωτόπουλο, Ἀρχιερατικὸ Ἐπίτροπο ΙΑ΄ Ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφέρειας καὶ Προϊστάμενο τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Στυλιανοῦ Γκύζη. Ἔψαλε ὁ κ. Θεολόγος Χριστοδούλου, ἱεροψάλτης καὶ φοιτητὴς τοῦ Τμήματος Φωτογραφίας καὶ Ὀπτικοακουστικῶν Μέσων τοῦ ΠΑ.Δ.Α. Οἱ ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις τῆς 10ης ἡμέρας τῶν ΕΟΡΤΙΩΝ ξεκίνησαν στὶς 5:00 μ.μ. ἀπὸ τὸ μικρὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, ποὺ βρίσκεται στὴν συμβολὴ τῶν ὁδῶν Ἀχαρνῶν καὶ Ζαχαρία Παπαντωνίου, ὅπου ἦταν ὁ πρῶτος Ναὸς τοῦ Ἁγ. Ἐλευθερίου. Τὸ παρεκκλήσιο ἀνακαινίσθηκε πρόσφατα ἀπὸ τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο τοῦ Ναοῦ. Ἐκεῖ ἔγινε δέηση ὑπὲρ ὑγείας τῶν ἐνοριτῶν καὶ ἐπιμνημόσυνη δέηση ὑπὲρ ἀναπαύσεως πάντων τῶν ἱερατευσάντων καὶ διακονησάντων στὸν Ἱ.Ν. τοῦ Ἁγ. Ἐλευθερίου. Πλῆθος πιστῶν ἐνοριτῶν παρευρέθηκαν στὸ μικρὸ παρεκκλήσιο καὶ προσευχήθηκαν.

Στὶς 6:00 μ.μ. τελέσθηκε ὁ Ἑσπερινὸς καὶ ἀμέσως μετὰ ὁ Μικρὸς Παρακλητικὸς Κανόνας στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο.

Ὁμιλητὴς τὴν σημερινὴ ἡμέρα ἦταν ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Δανιὴλ Ἀεράκης, ἱεροκήρυκας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νικαίας, καὶ ἀνέπτυξε τὸ θέμα: «10 ἐρωτήσεις τοῦ Χριστοῦ».

Μὲ δέκα ἐρωτήσεις, ποὺ στὴν πορεία ἔγιναν δώδεκα καὶ ἄλλες ἀπευθύνθηκαν στὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστὸ ἐνῶ ἄλλες τὶς ἔκανε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ὁ π. Δανιὴλ Ἀεράκης ἀναμόχλευσε, ὅπως χαρακτηριστικὰ εἶπε, σχεδὸν τὸ μισὸ Εὐαγγέλιο. Οἱ ἀπαντήσεις ποὺ ἔδωσε ὁ Χριστὸς στὶς ἐρωτήσεις αὐτὲς ἀποκαλύπτουν τὸ θεανδρικὸ πρόσωπο τοῦ Κυρίου.

1η ἐρώτηση: Εἶναι αὐτὴ ποὺ τοῦ ἀπηύθυναν οἱ Φαρισαῖοι: Σὺ τὶς εἶ; Καὶ ὁ Κύριος μὲ πλήρη τὴν αὐτοσυνειδησία τῆς θεϊκῆς του ταυτότητος ἀπάντησε μὲ τὰ περίφημα «ἐγώ». Ἐγὼ εἶμαι τὸ φῶς τοῦ κόσμου, ἐγὼ εἶμαι τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν, ἐγὼ εἶμαι ἡ θύρα τῶν προβάτων, ἐγὼ εἶμαι ὁ ποιμὴν ὁ καλός, ἐγὼ εἶμαι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, ἐγὼ εἶμαι ἡ ζωή, ἐγὼ εἶμαι ἡ ἀλήθεια, ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν. Στὴν Ἀποκάλυψη συμπληρώνει αὐτὰ τὰ «ἐγώ». Ἐγὼ εἶμαι ὁ ζῶν, ἐγὼ εἶμαι ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ἐγὼ εἶμαι τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἐγὼ εἶμαι ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τἐλος, ἐγὼ εἶμαι ἡ ρίζα καὶ τὸ γένος Δαυίδ, ἐγὼ εἶμαι ὁ ἀστὴρ ὁ λαμπρὸς ὁ ἐωθινός, ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν.

2η ἐρώτηση: Εἶναι ἡ ἐρώτηση ποὺ τοῦ ἔθεσε ὁ νομοδιδάσκαλος: Διδάσκαλε, ποία ἐντολὴ πρώτη ἐν τῷ νόμῳ;
Καὶ ὁ Χριστὸς ἀπαντᾶ μὲ τὰ τρία ἄλφα:
ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου
ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου
ἀγαπήσεις καὶ τὸν ἑαυτό σου.
Στὸ σημεῖο αὐτὸ ὁ π. Δανιὴλ ὑπογράμμισε τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ χριστιανοὶ δὲν ὁμολογοῦν τὴν ἔλλειψη ἀγάπης γιὰ τὸν Θεό.

3η ἐρώτηση: Εἶναι ἡ ἐρώτηση τοῦ πλούσιου νέου: Τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω. Ἡ ἐρώτηση αὐτὴ ἔχει σχέση μὲ τὴν ἀγάπη, μάλιστα μὲ τὴν κορυφὴ τῆς ἀγάπης, ποὺ εἶναι ἡ ἀγάπη γιὰ τοὺς ἐχθρούς. Στὴν ἀπάντησή του ὁ Χριστὸς ἔδειξε μὲ τρόπο ἀπόλυτο ὅτι ὁ δρόμος γιὰ τὴν αἰώνια ζωὴ εἶναι ἡ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὰ πλούτη καὶ ἡ συμπόρευση μαζί Του.

4η ἐρώτηση: Τίς δύναται σωθῆναι; Ρώτησαν οἱ μαθητές, ὅταν ὁ Κύριος εἶπε ὅτι δύσκολα θὰ εἰσέλθουν στὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ οἱ πλούσιοι. Καὶ συμπλήρωσαν: ἐμεῖς ποὺ ἀφήσαμε τὰ πάντα καὶ σὲ ἀκολουθήσαμε, ποιά θὰ εἶναι ἡ ἀνταμοιβή μας; Και ἡ ἀπάντηση τοῦ Χριστοῦ: ἐσεῖς ποὺ τὰ ἀφήσατε ὅλα, στὴ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν θὰ καθήσετε σὲ δώδεκα θρόνους καὶ θὰ κρίνετε τὶς δώδεκα φυλὲς τοῦ Ἰσραήλ. Προϋπόθεση γιὰ τὴν εἴσοδο στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ὅμως εἶναι ἡ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὰ ὑλικὰ ἀγαθά.

5η ἐρώτηση: Τίς ἐστί μου πλησίον; Ὁ Κύριος ἀπάντησε μὲ τὴν παραβολὴ τοῦ καλοῦ Σαμαρείτη, ποὺ δείχνει ὅτι πλησίον εἶναι ὁ ὁποιοσδήποτε ἄνθρωπος τῆς γῆς, ποὺ ἔχει ἀνάγκη σωτηρίας, ἔστω κι ἄν δὲν συμφωνοῦμε μαζί του σὲ πολλὰ θέματα.

6η ἐρώτηση: Ρώτησαν οἱ μαθητὲς τὸν Κύριο γιατί δὲν μπόρεσαν νὰ βγάλουν τὸ δαιμόνιο ἀπὸ κάποιον νέο. Ὁ Χριστὸς ἀπάντησε: τοῦτο τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται, εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ.
Δὲν γίνεται, τόνισε ὁ π. Δανιὴλ, νὰ ἀλλάξη ὁ ἄνθρωπος παρὰ μόνο μὲ προσευχὴ θερμὴ καὶ ἐπίμονη καὶ νηστεία μὲ ἄσκηση καὶ ἐκκοπὴ τῶν παθῶν.

7η ἐρώτηση: Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; Τίς σοι ἔδωκε τὴν ἐξουσίαν ταύτην; ρώτησαν οἱ Ἰουδαῖοι τὸν Χριστό, μετὰ ἀπὸ τρία θαύματα.
Ὁ Κύριος ἐπειδὴ διέγνωσε τὴν ἀσέβειά τους, δὲν τοὺς ἀπάντησε.

Οἱ ἐρωτήσεις 8, 9 καὶ 10 διατυπώθηκαν ἀπὸ τὸν Πιλάτο:
—Οὐκοῦν, βασιλεύς εἶ σύ;
— Τί ἐστιν ἀλήθεια;
—Ἐμοὶ οὐ λαλεῖς; Οὐκ οἶδας ὅτι ἐξουσίαν ἔχω σταυρῶσαί σε καὶ ἐξουσίαν ἔχω ἀπολῦσαί σε;
Στὶς ἐρωτήσεις αὐτὲς ὁ Χριστὸς εἴτε δὲν ἀπαντᾶ εἴτε μὲ τὶς ἀπαντήσεις του προσπαθεῖ νὰ τοῦ δείξη ὅτι δὲν ἔχει ἀντιληφθῆ ποιός στέκεται ἐνώπιόν του.

11η ἐρώτηση: πῶς οὗτος γράμματα οἶδε μὴ μεμαθηκώς; Ἀπορία τῶν συμπατριωτῶν του. Οἱ πιὸ ἔγκυροι μάρτυρες τῆς πορείας τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ 12 μέχρι 30 ἐτῶν εἶναι οἰ κάτοικοι τῆς Ναζαρέτ, οἱ συγχωριανοί του. Ἡ ἀπορία τους, ποὺ ὑποδηλώνει τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Ἰησοῦς δὲν ἔλαβε καμμία μόρφωση ὡς γιὸς τοῦ μαραγκοῦ Ἰωσήφ, δείχνει τὴν ταπείνωση τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ.

12η ἐρώτηση: Μετὰ τὴν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ Πέτρου γιὰ τὴν τριπλῆ ἄρνηση, κι ἀφοῦ ὁ Κύριος προέβλεψε τὸ μαρτύριο τοῦ Πέτρου, ὁ Πέτρος ρώτησε τί πρόκειται νὰ γίνη μὲ τὸν Ἰωάννη. Ἐπειδὴ αὐτὴ ἦταν ἐρώτηση περιέργειας ὁ Κύριος δὲν τοῦ ἀπάντησε.
Τρεῖς περιέργειες ἀπαγορεύει ὁ Χριστός: ἡ μία εἶναι ἡ καθημερινή, ποὺ ἔχουμε ὅλοι. Οἱ ἄλλες δύο εἶναι ποὺ πρέπει νὰ προσέξουμε νὰ μὴ μᾶς κυριεύσουν: ἡ μεταφυσική, πῶς εἶναι ἡ κόλαση καὶ ὁ Παράδεισος, καὶ ἡ ἐσχατολογικὴ περιέργεια. Οὐδέποτε ἀπάντησε ὁ Χριστός, ὅταν τὸν ρωτοῦσαν πότε θὰ ἔλθη γιὰ δεύτερη φορά. Τὸ μόνο ποὺ εἶπε, εἶναι τὸ γρηγορεῖτε.

Καὶ τελείωσε μὲ εὐχὴ - προσευχὴ νὰ μᾶς δώση ὁ Χριστὸς τὴν ἀληθινὴ ἐλευθερία μὲ τὴν μετάνοια νὰ μὴ ξεχάσουμε ὅτι τώρα ποὺ ἦρθε στὴ γῆ μᾶς ἔφερε δύο καινούργιες λέξεις: τὸ ἔλεος καὶ τὴν μετάνοια. Ἄν τὸ ἔλεος τοῦ Χριστοῦ σμίξη μὲ τὴν δική μας μετάνοια, θὰ μᾶς δώση μὲ τὴν χάρη Του τὴν αἰώνια ζωή.

Μετὰ τὴν ὁμιλία ἀκολούθησε τὸ Μικρὸ Ἀπόδειπνο μετὰ Χαιρετισμῶν στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ ἡ Μονολόγιστη Εὐχή.

Στὴν συνέχεια ἔγινε Ἀγρυπνία μὲ τὸν Αἰδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Χρῆστο Παναγιωτόπουλο, Ἀρχιερατικὸ Ἐπίτροπο ΙΑ΄ Ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφέρειας καὶ Προϊστάμενο τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Στυλιανοῦ Γκύζη. Ἔψαλε ὁ κ. Θεολόγος Χριστοδούλου, ἱεροψάλτης καὶ φοιτητὴς τοῦ Τμήματος Φωτογραφίας καὶ Ὀπτικοακουστικῶν Μέσων τοῦ ΠΑ.Δ.Α.

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC