Αρχική > News > 12η Ἡμέρα τῶν ΕΟΡΤΙΩΝ στὸν Ἅγιο Ἐλευθέριο – ὁδοῦ Ἀχαρνῶν

12η Ἡμέρα τῶν ΕΟΡΤΙΩΝ στὸν Ἅγιο Ἐλευθέριο – ὁδοῦ Ἀχαρνῶν

Καὶ ἡ σημερινὴ ἡμέρα ξεκίνησε μὲ Ὄρθρο καὶ θεία Λειτουργία. Τὸ ἀπόγευμα ἔγινε ὁ καθιερωμένος Ἑσπερινὸς καὶ Ἱερὰ Παράκληση στὸν Ἅγιο Παΐσιο τὸν Νέο Ἁγιορείτη. Ὁμιλητὴς τῆς σημερινῆς ἡμέρας ἦταν ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Νικάνωρ Παπανικολάου, Καθηγούμενος Ἱ. Μονῆς Σπαρμοῦ Ὀλύμπου Ἐλασσῶνος, ὁ ὁποῖος μίλησε μὲ θέμα: «Ὅλα γιὰ τὴν δόξα τοῦ Θεοῦ. Ἀρχιμανδρίτης π. Θεόφιλος Ζησόπουλος».

Ὁ π. Νικάνωρ ἀναφέρθηκε στὴν ζωὴ καὶ τὴν πολυσχιδῆ δράση τοῦ π. Θεοφίλου, ὁ ὁποῖος γεννήθηκε καὶ ἔζησε σὲ μία ἀπὸ τὶς δύσκολες ἱστορικὲς περιόδους τῆς πατρίδας μας. Καταγόταν ἀπὸ φτωχὴ οἰκογένεια καὶ μικρὸς ἔβοσκε τὰ πρόβατα τοῦ πατέρα του. Τὸ 1940, σὲ ἡλικία 10 ἐτῶν, κρατοῦσε τὸ τηλεγραφεῖο του χωριοῦ καὶ ἦταν ἀπερίγραπτη ἡ χαρἀ του ὅταν ἀνήγγειλε τὶς νίκες τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ.

Πρῶτος κατηχητής του ἦταν ὁ π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης, ὁ ὁποῖος ἄσκησε μεγάλη ἐπίδραση στὴν προσωπικότητά του.
Τὸ 1949 ἀποφοίτησε ἀπὸ τὸ Γυμνάσιο Γρεβενῶν καὶ εἰσήχθη στὴν Θεολογικὴ σχολὴ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης, ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἀπεφοίτησε τὸ 1952. Ἤδη εἶχε ἀρχίσει νὰ κηρύττει. Ἀφοῦ ἐκπλήρωσε τὶς στρατιωτικές του ὑποχρεώσεις, θέλησε νὰ γίνει μοναχός. Οἱ ἀντιδράσεις ἀπὸ τὴν οἰκογένειά του, μεγάλες. Ὅμως δὲν λύγισε, δὲν ὑποχώρησε. Τὸ 1959 χειροτονήθηκε ἱερέας καὶ ἔλαβε τὸ ὀφφίκιο τοῦ Ἀρχιμανδρίτου. Ἀπὸ κεῖ καὶ ὕστερα ἀρχίζει μιὰ διαδρομὴ πολυκύμαντη. Ὑπηρετεῖ σὲ διάφορες Μητροπόλεις. Ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα διώχθηκε ἀπὸ πολλούς, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἐκκλησίας. Πολεμήθηκε καὶ συκοφαντήθηκε, γιατὶ ἔκανε ἔργο μεγάλο. Ἔφτασαν νὰ τὸν διαβάλουν ὅτι ἔκανε ἔργο προσωπικό, ὅτι ἐργάζεται γιὰ τὴν αὐτοπροβολή του. Αὐτὴ ἡ κατηγορία τὸν πίκρανε πολὺ ἀλλὰ ἔφυγε ἀπὸ τὴν Μητρόπολη που τὸν κατηγόρησαν μὲ ἀξιοπρέπεια.Ἦταν πολὺ αὐστηρὸς με τὸν ἑαυτό του. Ἤθελε τὴν πτωχεία και τὸ δωμάρτιὀ του ἦταν λιτὸ. Ἡ καρδιά του φλεγόταν ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τὸν Χριστό. Τὰ πάντα νὰ θυσιάσουμε γι’ αὐτὴ τὴν ἀγάπη, ἔλεγε. Κι αὐτὸ ἔκανε στὴν ζωή του. Ἄλλες μεγάλες ἀγάπες του ἦταν ἡ συγκλονιστική του ἀγάπη στὸν συνάνθρωπο, ἡ ἀγάπη του γιὰ τὴν Ἐκκλησία, γιὰ τὴν ὁποία εἶχε μεγάλη ἀγωνία, ἡ ἀγάπη του γιὰ τὴν πατρίδα καὶ τέλος ἡ ἀγάπη του γιὰ τὴν ἱεραποστολή. Τὸ ἱεραποστολικὸ πνεῦμα ἦταν αὐτὸ ποὺ κυρίως τὸν χαρακτήριζε. Τὸ ἱεραποστολικό του ὅραμα θὰ τὸ πραγματοποιήσει μὲ συνεργάτες ἀφιερωμένες ἀδελφές. Ἀπὸ τὰ κατηχητικὰ σχηματίστηκε μιὰ ὁμάδα νεανίδων, οἱ ὁποῖες ἐκδήλωσαν τὴν ἐπιθυμία νὰ ἀφιερωθοῦν. Ἔτσι ξεκίνησε ἡ ἵδρυση μιᾶς ἀδελφότητος, στὴν Θεσσαλονίκη ἀρχικά, ἡ ὁποία ἐγκαταστάθηκε ἀργότερα στὴν Ἀσπροβάλτα. Μὲ πολλοὺς κόπους καὶ θυσίες, σὲ ἕνα ἔρημο τοπίο οἱ ἀδελφὲς μὲ τὸν π. Θεόφιλο ἔφτιαξαν ὅλες τὶς ἀπαραίτητες ἐγκαταστάσεις, στὶς ὁποῖες ἐγκαταβιώνει ἡ ἀδελφότητα ΛΥΔΙΑ. Γιὰ τὶς ἀδελφὲς καθιέρωσε ἕνα αὐστηρὸ προσευχητικὸ πρόγραμμα, γιατὶ ἤθελε νὰ τὶς ἀνεβάσει πνευματικά, ὥστε νὰ πραγματοποιηθεῖ τὸ ἱεραποστολικὸ ἔργο ποὺ ὁραματιζόταν.Ὅταν στὴν περιοχὴ τοῦ Κιλκὶς εἶχε πέσει ἐπιδημία τῆς ἀσιατικῆς γρίπης καὶ τὸ σχολεῖο εἶχε ἐρημώσει ἀπὸ μαθητές, ὁ π. Θεόφιλος μαζὶ μὲ τὸν σχολίατρο ἐπισκέφθηκε ὅλους τοὺς ἄρρωστους μαθητὲς καὶ εἶδε ὅτι ζοῦσαν σὲ συνθῆκες δύσκολες. Τότε συνέλαβε τὴν ἰδέα καὶ στὴ συνέχεια τὴν ὑλοποίησε, νὰ ἱδρύσει οἰκοτροφεῖα ἀρρένων καὶ θηλέων.Ὁ π. Θεόφιλος ἦταν ἕνας σύγχρονος ἱεραπόστολος. Ὅπου βρισκόταν κήρυττε γιὰ τὸν Χριστό. Ἄμβωνάς του ἦταν τὸ καφενεῖο, ἡ πλατεῖα, οἱ δρόμοι. Δίκαια τὸν χαρακτήρισαν μπουρλοτιέρη. Γιὰ τὴν ἱεραποστολὴ χρησιμοποίησε ὅλα τὰ μέσα, παραδοσιακὰ καὶ σύγχρονα. Ἔγραψε βιβλία, ἐξέδωσε περιοδικά, ἵδρυσε τυπογραφεῖο, τὸ μεγαλύτερο ἴσως τῶν Βαλκανίων, ἵδρυσε ραδιοφωνικὸ καὶ τηλεοπτικὸ σταθμό. Οἱ ἀδελφὲς ὀργώνουν τὴν μακεδονικὴ γῆ κάνοντας κατηχητικά. Οἱ κατασκηνώσεις, ἀλλο ἕνα μεγάλο ἔργο τοῦ π. Θεοφίλου, ἐμπνευσμένο ἀπὸ τὴν ἀγάπη του γιὰ τὰ παιδιά. Σ’ αὐτὲς φιλοξένησε καὶ πολλὰ ὀρφανὰ παιδιὰ τοῦ πολέμου στὴ Σερβία. Ὁ π. Φιλόθεος ποτὲ δὲν σταμάτησε, ποτὲ δὲν φοβήθηκε, ποτὲ δὲν ἔκανε πίσω, προκειμένου νὰ διαδοθεῖ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ.Τὴν ὁμιλία ἀκολούθησε Μικρὸ Ἀπόδειπνο μετὰ Χαιρετισμῶν στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ Μονολόγιστη Εὐχὴ ὑπὲρ καταπαύσεως τῆς πανδημίας. Ἡ ἡμέρα ἔκλεισε μὲ ἀγρυπνία, στὴν ὁποία ἱερούργησε ὁ π. Νικάνωρ καὶ ἔψαλε ὁ χορὸς τῶν ἀδελφῶν τῆς Ἱ. Μονῆς Σπαρμοῦ προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. π. Βασιλείου Παπανικολάου.©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC