Αρχική > News > 14η Ἡμέρα τῶν ΕΟΡΤΙΩΝ στὸν Ἅγιο Ἐλευθέριο – ὁδοῦ Ἀχαρνῶν

14η Ἡμέρα τῶν ΕΟΡΤΙΩΝ στὸν Ἅγιο Ἐλευθέριο – ὁδοῦ ἈχαρνῶνΣυνέχεια τῶν ΕΟΡΤΙΩΝ 2021 καὶ οἱ λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις τῆς ἡμέρας ἄνοιξαν μὲ Ὄρθρο καὶ θεία Λειτουργία. Στὶς 12 τὸ μεσημέρι ἔγιναν βαπτίσεις ένηλίκων στὸν Ναὸ τῆς Ὑπαπαντῆς.Τὸ ἀπόγευμα ἕγινε Ἑσπερινὸς καὶ Μικρὸς Ἁγιασμὸς μετὰ ἁγίων λειψάνων.

Ἀκολούθησε ὁμιλία μὲ θέμα: «Ὁ πνευματικὸς πατέρας τῆς Νεραντζιώτισσας, Ἱερομόναχος Ἀθανάσιος Χαμακιώτης». Ὁμιλητὴς ἦταν ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Εὐστράτιος Δελατόλας, Ἱεροκήρυκας καὶ Προϊστάμενος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Πέτρου καὶ Παύλου Πεύκης τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ.Ὁ π. Εὐστράτιος μὲ λιτὸ καὶ περιεκτικὸ λόγο πρόβαλε τὴν ἁγιασμένη μορφὴ τοῦ π. Ἀθανασίου Χαμακιώτη, διδάσκοντας ταυτόχρονα ἀφορμώμενος ἀπὸ τὰ χαρίσματά του καὶ μεταφέροντας κάποιες ἀπὸ τὶς συμβουλὲς καὶ νουθεσίες του.Ὁ π. Ἀθανάσιος γεννήθηκε τὸ 1891 σὲ κάποιο ὀρεινὸ χωριὸ τῶν Καλαβρύτων. Ἀπὸ βρεφικῆς ἡλικίας φάνηκε πάνω του ἡ χάρη του Θεοῦ, ἀποτέλεσμα τῆς ἐν Χριστῷ ἀνατροφῆς του ἀπὸ τοὺς ἐναρέτους γονεῖς του. Σὲ ἡλικία 15 ἐτῶν φάνηκε ἡ κλίση του, καθὼς πῆγε ὡς δόκιμος στὸ ἱστορικὸ μοναστήρι τῆς Ἁγίας Λαύρας. Μετὰ ἀπὸ ἑπτὰ χρόνια ἐκάρη μοναχὸς καὶ λίγο ἀργότερα εἰσῆλθε στὶς τάξεις τοῦ κλήρου. Γιὰ λόγους ὑγείας ἔφυγε ἀπὸ τὴν Ἁγ. Λαύρα καὶ ἦλθε στὴν Ἀθήνα, ὅπου ὑπηρέτησε ὡς ἐφημέριος στὴν Γλυφάδα, στὴν Μάνδρα καὶ τελικὰ στὴν Παναγία Ὁδηγήτρια τὴν Νεραντζιώτισσα. Διακρίθηκε ὡς λειτουργός, πνευματικός, ἐξομολόγος καὶ συμπαραστάτης τῶν πονεμένων στὰ δύσκολα χρόνια. Λειτουργοῦσε καθημερινά. Ἀγαποῦσε ὅλα τὰ μυστήρια καὶ τελοῦσε συχνὰ Εὐχέλαια καὶ Ἀγρυπνίες. Εἶχε τόση χάρη ὅταν λειτουργοῦσε, ποὺ μικρὰ παιδιὰ μὲ τὰ ἀθῶα τους μάτια ἔβλεπαν νὰ μὴν πατάει στὴν γῆ τὴν ὥρα τῆς θείας Λειτυοργίας καὶ φώναζαν στοὺς γονεῖς τους: «Ὁ παππούλης δὲν πατάει κάτω, στέκεται στὸν ἀέρα!».Ἦταν γεμᾶτος ἀγάπη γιὰ τὸν Θεὸ καὶ γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Ἔκανε πράξη τὶς θεϊκὲς ἐντολὲς, «ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου» καὶ «ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου». Ὁ π. Ἀθανάσιος δὲν ἔλεγε θεωρίες. Τὶς ἔκανε πράξη. Γι’ αὐτὸ ἡ ἀγάπη του σ’ Ἐκεῖνον δὲν ἦταν θεωρητικὴ ἀλλὰ ἔμπρακτη.Ἦταν ἐπίσης ταπεινός, ἐλεήμων, χαρισματικός, μεγάλος πνευματικός. Γι’ αὐτὸ οἱ ἄνθρωποι ποὺ συνέρρεαν στὸ κελλάκι του περίμεναν μὲ ὑπομονὴ νὰ τοὺς ἀκούσει, νὰ τους εὐλογήσει, νὰ τοὺς ἐξομολόγήσει, νὰ τους ἀνακαουφίσει ἀπὸ τὸ βάρος τῆς ψυχῆς.Ὁ π. Ἀθανάσιος εἶναι ἕνα φωτεινὸ ἀστέρι ποὺ τὸ ἀκολουθοῦμε γιὰ νὰ μᾶς δείξει τὸν δρόμο ποὺ θὰ μᾶς ὁδηγήσει στὴν βίωση τῶν Χριστουγέννων. Φώναζε ὁ εὐλογημένος Γέροντας νὰ ἑτοιμάζονται οἱ ἄνθρωποι, νὰ καθαρίζουν τὴν ψυχή τους μὲ τὴν ἐξομολόγηση γιὰ νὰ συναντήσουν τὸν Χριστό. «Προετοιμαστεῖτε καθιημερινά» ἔλεγε. «Νὰ ἔχετε συγχώρεση καὶ ἀγάπη στὴν καρδιά σας. Συμμετέχετε σὲ ὅλα τὰ μυστήρια καὶ κυρίως στὴν θεία Εὐχαριστία. Νὰ φορᾶτε ἕνα πνευματικὸ ἀλεξίσφαιρο γιλέκο, γιὰ νὰ μὴ σᾶς χτυποῦν τὰ βέλη τοῦ διαβόλου. Αὐτὸ τὸ πνευματικὸ γιλέκο εἶναι ἡ συχνὴ θεία Κοινωνία».

Κάποιες φορὲς φαινόταν αὐστηρός, ἀλλὰ δὲν ἦταν. Ὅ,τι ἔλεγε, τὸ ἔλεγε μὲ ἀγάπη καὶ διάκριση. Ἤξερε τί νὰ πεῖ, πῶς νὰ τὸ πεῖ, σὲ ποιὸν νὰ τὸ πεῖ, ἄν μπορεῖ κάποιος νὰ σηκώσει τὸν ὅποιο λόγο.Ἡ ἐλεημοσύνη του ἦταν θυσιαστική. Δὲν ἐξαντλοῦνταν σὲ προσφορὰ μόνο ὑλικῶν ἀγαθῶν. Πρόσφερε τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό του. Ὁ ἴδιος διακονοῦσε γυναίκα παράλυτη, καθαρίζοντας καὶ περιποιούμενος ὄχι μόνο τὴν ἴδια ἀλλὰ καὶ τὸ σπίτι της. Καὶ ὅλα αὐτά κρυφά. Τὸν εἶδαν κάποιοι ποὺ παραφύλαξαν νὰ δοῦν πῶς ἡ παράλυτη γυναίκα ἦταν πάντα καθαρή, αὐτὴ καὶ τὸ σπίτι της. Τὰ περιστατικὰ τῆς ἐλεημοσύνης του εἶναι ἄπειρα καὶ θαυμαστά. Τα θαυμαστὰ γεγονότα συνέχισαν καὶ μετὰ τὴν κοίμησή του.Τὸ 1963 τελειώνει ἡ πορεία του στὴν Νεραντζιώτισσα. Ἵδρυσε τὸ γυναικεῖο Ἡσυχαστήριο τῆς Παναγίας Φανερωμένης στὴ Ροδόπολη, ὅπου εὑρίσκεται ὁ τάφος του καὶ τἀ ἅγια λείψανά του. Κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων του, ἐνῶ ἡ Ἀθήνα πνιγόταν ἀπὸ τὴν νεροποντή, τὸ μοναστήρι εἶχε περικυκλωθεῖ ἀπὸ ἕνα στεφάνι καὶ δὲν ἔπεφτε σταγόνα. Ὅταν τοποθετήθηκαν τὰ ἅγια λείψανά του στὸν ναό, ὁ χῶρος γέμισε εὐωδία.

Καὶ κατέληξε ὁ π. Εὐστράτιος: Ἄς ἀκολουθήσουμε τὸ φωτεινὸ ἀστέρι ποὺ λέγεται Ἀθανάσιος Χαμακιώτης γιὰ νὰ φτάσουμε νὰ ζήσουμε τὰ Χριστούγεννα.Μετὰ τὴν ὁμιλία ἔγινε Ἐνοριακὸ Ἀρχονταρίκι, ὅπου ὁ π. Εὐστράτιος μίλησε μὲ τὸ ἀκροατήριο για θέματα ὀρθοδόξου πνευματικότητος.Στὴ συνέχεια ἔγινε Μικρὸ Ἀπόδειπνο μετὰ Χαιρετισμῶν στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ Μονολόγιστη Εὐχὴ ὑπὲρ ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τὴν πανδημία. Οἱ ἐκδηλώσεις ἔκλεισαν μὲ Δοξολογία καὶ βραδινὴ θεία Λειτουργία.©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC