Αρχική > News > 16η ημέρα Εορτίων Αγίου Ελευθερίου - οδού Αχαρνών

16η ημέρα Εορτίων Αγίου Ελευθερίου - οδού Αχαρνών

Σήμερα Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022 στὸ πλαίσιο τῶν ΕΟΡΤΙΩΝ 2022 οἱ ἐνορίτες ἔφεραν τρόφιμα γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ Ἐνοριακοῦ Συσσιτίου.

Τὸ ἀπόγευμα στὶς 6:00μ.μ. τελέσθηκε Ἑσπερινὸς καὶ Ἱερὰ Παράκληση στὸν Ἀπόστολο καὶ Εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη τὸν Θεολόγο.Ἀκολούθησε ἡ ὁμιλία τῆς ἡμέρας ἀπὸ τὸν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Ἐφραὶμ Παναούση, Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Συνοδικῆς Μονῆς Παναγίας Χρυσοπηγῆς Καπανδριτίου, μὲ θέμα: «Ἀπὸ τὶς σελίδες τοῦ Γεροντικοῦ».

Ἀρχικὰ ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ Ἁγ.Ἐλευθερίου - ὁδοῦ Ἀχαρνῶν ἐξέφρασε τὴν χαρά του γιὰ τὴν παρουσία τοῦ π. Ἐφραὶμ Παναούση στὰ ΕΟΡΤΙΑ 2022 καὶ μίλησε γιὰ τὴν προσφορὰ καὶ τὴν δράση τοῦ π. Ἐφραὶμ τόσο ἐντὸς ὅσο καὶ ὡς ἱεραποστόλου ἐκτὸς Ἑλλάδος. Μετέφερε ἐπίσης τὶς εὐχὲς τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου, ὁ ὁποῖος μὲ χαρὰ ἔδωσε τὴν εὐλογία του νὰ παρευρίσκεται σήμερα στὰ ΕΟΡΤΙΑ ὁ π. Ἐφραὶμ.Ξεκινώντας τὴν ὁμιλία του ὁ π. Ἐφραὶμ ἀναφέρθηκε στὰ Χριστούγεννα ποὺ πλησιάζουν καὶ ἔδειξε πόσο ὡραία μᾶς προετοιμάζει ἡ ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας. Κι ὅπως πολὺ εὔστοχα παρατήρησε «ἄν κάνης λίγο ψυχικὴ ἡσυχία καὶ πάψης νὰ ἀσχολῆσαι μὲ τὶς ζωὲς τῶν ἄλλων, ἴσως νὰ ἀκούσης καὶ τὸν βηματισμὸ τῆς Παρθένου ποὺ πηγαίνει πρὸς τὴν Βηθλεέμ, γιὰ νὰ γεννηθῆ ὁ Χριστός».Γιὰ τὸ Γεροντικὸ εἶπε ὅτι εἶναι τὸ ἔνσαρκο Εὐαγγέλιο. Ἄν δὲν ὑπῆρχε ἡ Καινὴ Διαθήκη, θὰ ἀρκοῦσαν οἱ ζωὲς τῶν ἁγίων νὰ σαρκώσουν μὲ τὴν ζωή τους τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ κάνουν τὸ Εὐαγγέλιο καθημερινότητα στὴν ζωή μας. Κάθε ἅγιος δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ τὸ ἔνσαρκο Εὐαγγέλιο, ὁ Χριστὸς στὴν πράξη. Ὁ καθένας μὲ διαφορετικὸ τρόπο ζώντας τὸ Εὐαγγέλιο, ἄλλος μὲ τὴν διακονία καὶ ἄλλος μὲ τὴν προσευχή, προσπαθοῦσαν νὰ δοξάσουν τὸν Θεὸ καὶ νὰ ὠφελήσουν τὸν κόσμο.

Ἀναφερόμενος στοὺς σύγχρονους ἁγίους εἶπε ὄτι τοὺς ἀγαπᾶμε, διότι φέρουν τὸν Χριστὸ στὸ σήμερα. Ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι οἱ Ἅγιοι καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Εὐαγγελίου δὲν εἶναι ἱστορίες μιᾶς μακρινῆ ἐποχῆς, ἀλλὰ ὅτι αὐτὲς οἱ ἱστορίες γίνονται σήμερα κι ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ ἴδιος, ὁ Αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνες.

Τὸ Γεροντικὸ περιέχει μικρὰ ἀποφθέγματα καὶ ἱστορίες ἀρχαίων πατέρων, τῆς πρώτης Ἐκκλησίας, ὅταν ἐξέλιπαν οἱ διωγμοἰ. Οἱ πατέρες τῆς ἐρήμου σώζουν τὸ μαρτυρικὸ ἦθος τῆς πρώτης Ἐκκλησίας μὲ τρόπο ἔντονο. Οἱ ἱστορίες τοῦ Γεροντικοῦ μποροῦν νὰ γίνουν τὸ «ἀθάνατο γάλα» γιὰ τὰ παιδιὰ καὶ «κρέας» γιὰ τοὺς προχωρημένους στὴν πνευματικὴ ζωή.Στὴν συνέχεια ἀφηγήθηκε τὴν ἱστορία τοῦ Ἀββᾶ Μακαρίου μὲ τὰ σταφύλια, ποὺ ξεκίνησαν ἀπὸ τὸν Ἀββᾶ Μακάριο καὶ προσφέροντάς τα ὁ ἕνας στὸν ἄλλον ἔφτασαν πάλι στὸν Ἀββᾶ Μακάριο. Μὲ ἀφορμὴ αὐτὴ τὴν ἱστορία ὁ π. Ἐφραὶμ μίλησε γιὰ τὴν ἀξία ποὺ ἔχει ὁ κόπος ποὺ καταβάλλουμε γιὰ ὁποιαδήποτε πνευματικὴ ἐργασία, γιὰ τὴν σημασία τῆς νηστείας τῶν Χριστουγέννων, ποὺ τὴν παρομοίασε μὲ τὰ δάκρυα τῆς χαρᾶς, γιὰ τὸ πνεῦμα τῆς μαθητείας ποὺ πρέπει νὰ μᾶς διακρίνη γιὰ ὅλη μας τὴν ζωὴ, διότι ὅποιος ἔχει πνεῦμα μαθητείας ἑλκύει τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ. Ἐξηγώντας τί εἶναι ἡ πνευματικὴ ὠφέλεια, χρησιμοποίησε τὴν εἰκόνα τῶν πιστῶν ποὺ βγαίνουν χαρούμενοι ἀπὸ μιὰ Θεία Λειτουργία, ἐνῶ προσῆλθαν κουβαλώντας προβλήματα. Μίλησε ἀκόμα γιὰ τὴν ταπείνωση νὰ δεχόμαστε αὐτὸ ποὺ μᾶς προσφέρει κάποιος. Σχολίασε τὴν χαρὰ τοῦ Ἀββᾶ Μακαρίου, ὅταν ἐπέστρεψε ἄθικτο τὸ καλάθι σ’ αὐτόν, λέγοντας ὅτι αὐτὸ ποὺ χαροποίησε τὸν Ἀββᾶ ἦταν ὅτι οἱ πατέρες δὲν εἶχαν τὸ «ἐμὸν» ἀλλὰ «τὸ τοῦ ἑτέρου ἕκαστος». Ὅπως χαρακτηριστικὰ εἶπε, τὸ «μου» χάλασε τὸν κόσμο, ἀπὸ τότε ποὺ μπῆκε στὴν ζωή μας τὸ «μου», χάθηκε τὸ «μας». Στὴ ζωή μας κυριαρχεῖ τὸ «ἐγώ», θεωροῦμε ὅτι εἴμαστε τὸ κέντρο τοῦ κόσμου καὶ ἔχουμε τὸ ἀπόλυτο δίκιο. Δὲν μοιραζόμαστε, δὲν κάνουμε πίσω, δὲν ζητᾶμε συγγνώμη, κρατᾶμε πεῖσμα.

Τέλος, γιὰ τὴν διεκδίκηση τοῦ δίκιου, εἶπε ὅτι στὸν Παράδεισο δὲν πᾶνε ὅσοι ἔχουν δίκιο ἀλλὰ αὐτοὶ ποὺ ξέρουν γιὰ τὴν ἀγάπη νὰ θυσιάζουν τὸ δίκιο.Στὸ Ἐνοριακὸ Ἀρχονταρίκι ὁ π. Ἐφραὶμ ἀπάντησε σὲ ἐρωτήσεις τοῦ ἀκροατηρίου.Στὴν συνέχεια ἔγινε τὸ Μικρὸ Ἀπόδειπνο μετὰ Χαιρετισμῶν στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ ἡ Μονολόγιστη Εὐχή.

Ἡ ἡμέρα ἔκλεισε μὲ Ἀγρυπνία, στὴν ὁποία ἱερούργησε ὁ π. Σπυρίδων Ἀργύρης, Ἐφημέριος Ἱ.Ν. Ἁγ. Δώδεκα Ἀποστόλων Βριλησσίων. Ἔψαλε ἡ γυναικεία χορωδία ὑπὸ τὴν δ/νση τῆς κ. Ἀνδρονίκης Λάλου, φοιτήτριας Παιδαγωγικοῦ Τμήματος Δημοτικῆς Ἐκπαίδευσης Α.Π.Θ.

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC