Αρχική > News > 24 Ιουνίου, Γενέσιον Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου

24 Ιουνίου, Γενέσιον Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου

Λέγει ο Νικηφόρος Θεοτόκης σε Λόγο του για τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο σχετικά με το πως τον προσφωνεί ο Άγγελος Κυρίου: «Δίκαιο, όσιο, προφήτη, χάριτος θείας πεπληρωμένο, κήρυκα της μετανοίας, ζηλωτή των νόμων του Κυρίου, πρόδρομο Χριστού, μέγα ενώπιον Θεού τον εφανέρωσε ο Άγγελος προτού να γεννηθεί. Ποιος άλλος έλαβε ευαγγέλια γεννήσεως μέσα στα άγια των αγίων; κανένας άλλος βέβαια παρά ο Ζαχαρίας...
Σε ποιον άλλον επέμφθησαν μηνύματα τεκνογονίας, στον καιρό όπου πρόσφερε του Θεού το θυμίαμα; σε κανέναν άλλον βέβαια, παρά στον Ζαχαρία. Σε ποιο βρέφος τόσες προφητείες ακούσθηκαν; στον Ιωάννη μόνο. Σε ποιου βρέφους την γέννηση προφητεύθηκαν τόσοι χρησμοί; στην γέννηση του Ιωάννου μονάχα. «Δίκαιος ο Κύριος και δικαιοσύνας ηγάπησεν». Εις του Ιωάννου μόνο το Γενέσιο έγιναν πράγματα τόσο θαυμαστά και εξαίσια, διότι του Ιωάννου το πολίτευμα έχει το υπέρτερο από κάθε άλλου Αγίου πολιτεία και ζωή. Τον Ιωάννη πρώτα τον εγνώρισε ο κόσμος Άγιο, και έπειτα τον είδε βρέφος. Πρώτα τον είδε προφήτη και έπειτα άνθρωπο. Επειδή αυτός προτού να βγει από την κοιλιά της μητρός του έδειξε την χάρη όπου έλαβε από τον Θεό…
»Ω θαύμα, ω μεγαλείο, ω δόξα, ω χάρις, όπου εδόθη στον Ιωάννη. Οι Μάρτυρες αφού ραντίσθηκαν με το αίμα του μαρτυρίου, οι ασκητές αφού επλύθησαν μέσα στους ιδρώτες της ασκήσεως, οι Απόστολοι αφού ευωδίασαν τον εαυτόν τους με την οσμή του κηρύγματος, όλοι οι Άγιοι αφού εβάφησαν μέσα στο μύρο των αγώνων τους, τότε έλαβαν την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο Ιωάννης μέσα στην κοιλιά της μητρός του πληρούται θείας χάριτος. Ο κόσμος γνώρισε τον κάθε ένα πως είναι Άγιος, ύστερα απ' τα κατορθώματα της αρετής του. Τον Ιωάννη αγιασμένο τον κατάλαβε προτού να γεννηθεί στον κόσμο. Αφού οι Προφήτες με την πολλή τους αρετή έγιναν σκεύη δεκτικά των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, και έλαβαν της προφητείας το χάρισμα, τότε ο κόσμος κατάλαβε, πως ήταν Προφήτες. Τον Ιωάννη ο κόσμος τον γνώρισε Προφήτη, στον καιρό όπου ήταν βρέφος αγέννητο. Εσκίρτησε μέσα στην κοιλιά της μητρός του, προσκύνησε τον Δεσπότη των απάντων, και μεταδόθηκε η χάρις όπου αυτός έλαβε και στην Ελισάβετ…

Διαδυκτιακή πηγή: www.stratisandriotis.blogspot.gr

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC