Αρχική > News > 3η ημέρα Ενοριακού Ανταμώματος

3η ημέρα Ενοριακού Ανταμώματος

Τρίτη ἡμέρα τῶν ἐκδηλώσεων τοῦ 1ου Ἐνοριακοῦ Ἀνταμώματος. Τὴν σημερινὴ ἡμέρα τίμησαν μὲ τὴν παρουσία τους ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ρωγῶν κ.κ. Φιλόθεος, ὁ κ. Ευρ. Στυλιανίδης, βουλευτὴς Ροδόπης καὶ ἐκπρόσωπος τοῦ προέδρου τῆς Βουλῆς κ. Κ. Τασούλα, ὁ κ. Ἀν. Δημοσχάκης βουλευτὴς Ἕβρου, ὁ κ. Κολλᾶτος Σάκης, Ἀντιδήμαρχος Ἀθηναίων Ἠλεκτροφωτισμοῦ, Ἐνεργειακῆς Ἀναβάθμισης καὶ Πολιτικῆς Προστασίας καὶ ὁ κ. Ποτίδης Χρῆστος, Ἀντιδήμαρχος Δροσιᾶς καὶ Θρακιώτης στὴν καταγωγή.

Ὅπως κάθε μέρα ἠ ἐκδήλωση ἄρχισε μὲ προσευχὴ καὶ στὴν συνέχεια ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ρωγῶν κ.κ. Φιλόθεος χαιρέτησε τοὺς παρευρισκομένους στὴν ἐκδήλωση, συγχαίροντας τὸν π. Θεμιστοκλῆ ποὺ μὲ ἔμφαση καὶ συγκρότηση, ἔμπνευση καὶ εὐθύνη, ὅπως εἶπε, ὀργάνωσε αὐτές τὶς ἐκδηλώσεις μνήμης χαρίζοντάς μας ὑπέροχες βραδιὲς ρωμιοσύνης καὶ Ὀρθοδοξίας.

Ἀκολούθως τὸν λόγο πῆρε ὁ κ. Στυλιανίδης, ποὺ ξεκίνησε λέγοντας ὅτι δὲν εἶναι τυχαῖο ποὺ οἱ ἐκδηλώσεις γίνονται στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγ. Ἐλευθερίου συνωνύμου τῆς Ἐλευθερίας. Ὅπως εἶπε, ἡ παρουσία του ἔχει διπλὸ ρόλο, ἀφενὸς νὰ μεταφέρει τὸν χαιρετισμό, τὸν σεβασμὸ καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ προέδρου τῆς Βουλῆς καὶ ἀφετέρου νὰ μοιραστεῖ τὸν προβληματισμό του τόσο γιὰ τὸ ἱστορικὸ παρελθὸν ὅσο καὶ γιὰ τὸ μέλλον τῆς πατρίδας μας. Τόνισε ὅτι οἱ ἐκδηλώσεις αὐτὲς τούτη τὴ στιγμὴ δὲν εἶναι ἁπλῶς ἐκδηλώσεις μνήμης ἀλλὰ κυρίως ἐκδηλώσεις ἀφύπνισης τὴν ὥρα ποὺ ὁ γείτονας αὐθαδιάζει χωρὶς νὰ σέβεται διεθνεῖς συνθῆκες καὶ κυριαρχικὰ δικαιώματα. Ἀναφερόμενος στὸ Θρακικὸ ἑλληνισμὸ εἶπε ὅτι αὐτὸς ἔγραψε ἱστορία ἀλλὰ ἡ ἱστορία δὲν τὸν ἔγραψε ὅπως τοῦ ἄξιζε. Καὶ ἔκλεισε ἐπισημαίνοντας ὅτι χρέος μας σήμερα εἶναι ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἀδικίας σὲ βάρος του καὶ ἡ διόρθωση λαθῶν τοῦ παρελθόντος, ὅπως αὐτὸ τοῦ διχασμοῦ μὲ τὶς ὀλέθριες συνέπειές του. Καὶ κατέληξε εὐχαριστώντας τὴν Ἐκκλησία ποὺ κρατᾶ ζωντανὴ τὴ φλόγα τῆς ρωμιοσύνης.

Ὁμιλητὴς τῆς ἡμέρας ἦταν ὁ κ. Κωνσταντῖνος Χολέβας, Πολιτικὸς Ἐπιστήμων καὶ συγγραφέας, ὁ ὁποῖος μίλησε μὲ θέμα: «Οἱ Ἅγιοι καὶ ἡ ἑλληνορθόδοξη παράδοση τῆς Μικρᾶς Ἀσίας». Μὲ τὴν ὁμιλία του ἀνέδειξε τὴν ἑλληνορθόδοξη ταυτότητα τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ποὺ ἔχει τὶς ρίζες της βαθιὰ μέσα στὸ χρόνο. Καταδεικνύοντας τὶς χριστιανικὲς καταβολὲς τῆς Μικρασιατικῆς γῆς ἀναφέρθηκε στὶς ἑπτὰ ἐκκλησίες τῆς Ἀποκαλύψεως, ὅλες στὴ γῆ τῆς Μικρασίας, καὶ συνέχισε μὲ μεγάλες μορφὲς ποὺ ἁγίασαν αὐτὴ τὴ γῆ μὲ τὸ αἷμα τους ἢ μὲ τὸν ὁσιακό τους βίο καὶ τὴ διδασκαλία τους. Μορφὲς ὅπως ὁ Ἅγιος Πολύκαρπος, οἱ Ἅγιοι 40 μάρτυρες τῆς Σεβαστείας, οἱ 42 μάρτυρες οἱ ἐν Ἀμορίῳ, ὅλοι τους ἀξιωματικοὶ ποὺ κρατήθηκαν ἑπτὰ ὁλόκληρα χρόνια στὴ φυλακὴ πιεζόμενοι νὰ ἀλλαξοπιστήσουν. Ἡ Καππαδοκία ἐπίσης ἔδωσε μεγάλες μορφές, ὅπως ἡ Ἁγία Νίνα, ὁ Ἅγιος Θεοδόσιος ὁ Κοινοβιάρχης, ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Τροπαιοφόρος, ἡ Ἁγία Εἰρήνη Χρυσοβαλάντου ὁ Ἅγιος Ἀμφιλόχιος Ἰκονίου καὶ πολλοὶ ἄλλοι. Ἐξέχουσα θέση στὴ χορεία τῶν Ἁγίων τῆς Καππαδοκίας ἔχουν οἱ μεγάλοι Καππαδόκες Πατέρες, Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος Θεολόγος καὶ Γρηγόριος ὁ Νύσσης, ποὺ τὀνισαν τὴν ἀξία τῆς ἑλληνικῆς παιδείας καὶ βοήθησαν στὴ δημιουργικὴ συνάντηση Χριστιανισμοῦ καὶ Ἑλληνισμοῦ. Στὴ Μικρασιατικὴ γῆ ἔδρασε καὶ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Γ΄ Δούκας Βατάτζης ὁ Ἐλεήμων ὁ ἐκ Διδυμοτείχου.

Αὐτὴ τὴν παράδοση τὴς Ἑλληνορθόδοξης παιδείας διετήρησε ἡ Μικρὰ Ἀσία καὶ μέχρι τὴν καταστροφὴ τοῦ 1922, ὁπότε ἀναδείχτηκαν νέοι ἅγιοι ἐθνομάρτυρες. Ὁ Μικρασιατικὸς Ἑλληνισμὸς διατήρησε τὴν ταυτότητά του μέσῳ τῆς Ἐκκλησίας του.

Τὴν χορεία τῶν Ἁγίων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας συμπληρώνουν οἱ Ἐθνοϊερομάρτυρες Ἐπίσκοποι ποὺ μαρτύρησαν τὸ 1922 ἀρνούμενοι νὰ ἐγκαταλείψουν τὸ ποίμνιό τους, Σμύρνης Χρυσόστομος, Κυδωνιῶν Γρηγόριος, Μοσχονησίων Ἀμβρόσιος, Ἰκονίου Προκόπιος καὶ Ζήλων Εύθύμιος.

Περαίνοντας τὴν ὁμιλία του ὁ κ. Χολέβας τόνισε ὅτι πρέπει νὰ τιμοῦμε μὲ κάθε εὐκαιρία τοὺς Ἁγίους καὶ τὴν Ἑλληνορθόδοξη παράδοση τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Ἐπιθυμοῦμε τὴν εἰρήνη μὲ τοὺς γείτονες ὄχι ὅμως εἰς βάρος τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας. Ζητοῦμε τὴν πλήρη ἀναγνώριση τῆς Μικρασιατικῆς καὶ Ποντιακῆς Γενοκτονίας. Καὶ ἔκλεισε μὲ τὸν γνωστὸ στίχο τοῦ ποντιακοῦ θρήνου: «Ἡ Ρωμανία κι ἄν πέρασε, ἀνθεῖ καὶ φέρνει κι ἄλλο».

Μετὰ τὴν ὁμιλία σειρὰ εἶχε ἕνα συγκλονιστικὸ δρώμενο, ποὺ παρουσίασαν οἱ «Θρακιῶτες Ἀθηνῶν» Ἁγίου Ἐλευθερίου, τὸ ὁποῖο ὀργάνωσε καὶ σκηνοθέτησε ὁ πρόεδρος τῶν Θρακιωτῶν Ἀθηνῶν κ. Γεώργιος Ἀρβανίτης. Τὸ δρώμενο εἶχε ὡς θέμα τὴν ἀναγκαστικὴ ἐκκένωση τοῦ χωριοῦ Δανιήλιο τῆς Ἁνατολικῆς Θράκης. Τὸ χωριὸ βρισκόταν ἀπέναντι ἀπὸ τὸ Διδυμότειχο. Οἱ κάτοικοί του ἦρθαν καὶ ἐγκαταστάθηκαν στὸ Ἰσαάκιο, 4,5 χιλιόμετρα ΒΑ τοῦ Διδυμοτείχου. Μέσα ἀπὸ τὸ δρώμενο ὁ κ. Ἀρβανίτης προσπάθησε νὰ δώσει, καὶ τὸ κατάφερε, τὴν αὐθαιρεσία τῶν Τούρκων καὶ τὴν κατάχρηση ἐξουσίας σὲ βάρος τῶν Ἑλλήνων, καθὼς ἐπιδίδονταν σὲ κάθε εἴδους κτηνωδία σὲ παιδιὰ καὶ γυναῖκες. Ἡ σημερινὴ ἐκδήλωση ἔκλεισε μὲ τραγούδια καὶ χοροὺς ἀπὸ τὴ Θράκη. Εἰδικὸ πρόγραμμα ἐκδηλώσεων ὑπῆρχε γιὰ τὰ παιδιὰ μὲ πολλὰ παιχνίδια μὲ τὸν animateur κ. Ἀντώνη Παπαδημητρίου.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ ΣΤΟ YOU TUBE ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΟΣΜΟΣΩΤΕΙΡΑ

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC