Αρχική > News > 3η Ἡμέρα τῶν ΠΡΟΕΟΡΤΙΩΝ στὸν Ἅγιο Ἐλευθέριο – ὁδοῦ Ἀχαρνῶν

3η Ἡμέρα τῶν ΠΡΟΕΟΡΤΙΩΝ στὸν Ἅγιο Ἐλευθέριο – ὁδοῦ Ἀχαρνῶν

Μὲ Ἑσπερινὸ καὶ Ἱερὰ Παράκληση στὸν Ἅγιο Νικηφόρο τὸν Λεπρὸ ξεκίνησε ἡ 3η Ἡμέρα τῶν ΠΡΟΕΟΡΤΙΩΝ στὸν Ἅγιο Ἐλευθέριο – ὁδοῦ Ἀχαρνῶν. Στὴ διάρκεια τῆς Παρακλήσεως ἐτέθη σὲ προσκύνηση ἀπότμημα τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγ. Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ, τὸ ὁποῖο φυλάσσεται στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγ. Ἐλευθερίου.

Ἡ κεντρικὴ ὁμιλία ἦταν ἀφιερωμένη σὲ μιὰ μεγάλη μορφὴ τῆς Ἐκκλησίας μας, τὸν μακαριστὸ Μητροπολίτη πρώην Πειραιῶς κυρὸ Καλλίνικο. Γιὰ τὸν μακαριστὸ Ἱεράρχη μίλησε ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἐφραὶμ Παναούσης, Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας Χρυσοπηγῆς.

Ἦταν ἡ φωνὴ καὶ ἡ σφραγίδα τοῦ ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ τῆς πειραϊκῆς Ἐκκλησίας, ἀνέφερε ξεκινῶντας τὴν ὁμιλία του γιὰ τὸν μακαριστὸ Ἱεράρχη ὁ π. Ἐφραὶμ.

Στὴ συνέχεια ἀναφέρθηκε στὴν καταγωγὴ του, στὰ δύσκολα παιδικὰ χρόνια στῆν Πάτρα καὶ στὶς συνθῆκες κάτω ἀπὸ τὶς ὁποῖες συνδέθηκε μὲ τὴν Ἐκκλησία.

Στὴν Πάτρα γνώρισε τὴν ἀδελφότητα ΖΩΗ καὶ συνδέθηκε μὲ φιλία μὲ τὸν μετέπειτα Ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο καὶ τὸν πρώην Αἰγιαλείας Ἀμβρόσιο.

Ἀκολούθησε τὸν μοναχισμό, ἔγινε ἱερέας καὶ δημιούργησε μία μοναστικὴ ἀδελφότητα, ἡ ὁποία ἐν τέλει ἐγκαταστάθηκε στὸ Μοναστήρι τῆς Παναγίας τῆς Χρυσοπηγῆς, ποὺ ὁ ἴδιος ἵδρυσε.

Ὅταν ἐξελέγη Μητροπολίτης Πειραιῶς, ἔδωσε μεγάλη σημασία στὴν ἀνάδειξη νέων καὶ ἱκανῶν στελεχῶν στὴν πειραϊκὴ Ἐκκλησία, τὰ ὁποῖα θὰ ὁδηγοῦσαν τὸν κόσμο στοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας.

Ἀσχολήθηκε πολὺ μὲ τὴν νεότητα καὶ θεωροῦσε ὑψίστης σημασίας τὴν λειτουργία κατασκηνώσεων.

Μέσα σ’ αὐτὲς τὰ νέα παιδιὰ μάθαιναν τὴν πνευματικὴ ζωὴ. Οἱ κατασκηνώσεις αὐτὲς ἔγιναν φυτώρια νέων στελεχῶν τῆς Ἐκκλησίας.

Ἐργάστηκε πολὺ καὶ στὸν τομέα τῆς φιλανθρωπίας. Τὰ συσσίτια ὀργανώθηκαν συστηματικὰ γιὰ πρώτη φορὰ στὸν Πειραιᾶ ἐπὶ Καλλινίκου.

Ἦταν ἄνθρωπος μεγάλης ἀγάπης καὶ δὲν εἶχε ἀνασφάλεια μὲ ἀνθρώπους χαρισματικοὺς ποὺ τὸν περιέβαλλαν. Ἀντιθέτως εἶχε τὴν ἱκανότητα νὰ τοὺς ἀξιοποιεῖ κατὰ τὰ χαρίσματά τους.

Στὴν καθημερινότητά του ἦταν αὐστηρὸς καὶ ἀσυμβίβαστος.

Τὰ τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς του μιλοῦσε μόνο γιὰ τὴν μετάνοια. Τὸ μέγα ἔλεος τοῦ Θεοῦ θὰ μᾶς σώσει, ἔλεγε.

Τὸ μεγάλο ἔργο του παραμένει ὁ ραδιοφωνικὸς σταθμὸς τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας. Πραγμάτωσε ἔτσι τὴν ἐπιθυμία τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ποὺ ἤθελε νὰ ἀνεβεῖ σὲ ὄρος ὑψηλὸ καὶ ἀπὸ ἐκεῖ νὰ κηρύττει σὲ ὅλο τὸν κὀσμο τὸν λόγο τοῦ Θεοὺ.

Μετὰ τὴν ὁμιλία ἀκολούθησε Ἐνοριακὸ Ἀρχονταρίκι, ὅπου τὸ ἀκροατήριο εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ συζητήσει μὲ τὸν π. Ἐφραὶμ θέματα πνευματικά.

Οἱ ἐκδηλώσεις τῆς ἡμέρας ἔκλεισαν μὲ τὸ Μικρὸ Ἀπόδειπνο μετὰ Χαιρετισμῶν στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ Μονολόγιστη εὐχὴ ὑπὲρ καταπαύσεως τῆς ἀσθενείας τοῦ κορωνοϊοῦ.

«Ἀαρών τις δεύτερος ἢ Μωϋσῆς, Θεῷ πλησιάζειν ἠξιωμένος καὶ θείαν φωνὴν χορηγεῖν τοῖς ἄλλοις ἱσταμένοις πόρρωθεν,…, θερμὸς τὸ πνεῦμα, πολὺς τὸ φαινόμενον, πλουσιώτερος τὸ κρυπτόμενον.» (Κάποιος δεύτερος Ἀαρών ἤ Μωϋσῆς, που ἀξιώθηκε νά πλησιάζει στόν Θεό καί νά μεταφέρει τήν θεία Του φωνή στούς ἄλλους, πού στέκονται ἀπό μακρυά…θερμός στό πνεῦμα, μεγάλος στή ζωή του, πλουσιώτερος στόν ἐσωτερικό του κόσμο.)

Μέ τούς ἐπιτάφιους αὐτούς λόγους τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, πρός τόν ἀδελφόν του Καισάριον τολμῶ νά προσομοιάσω τόν μακαριστόν ἤδη, πολυσέβαστον καί πολυφίλητον Γέροντα Μητροπολίτην πρώην Πειραιῶς κυρόν Καλλίνικον, ὁ ὁποῖος ἐκπληρώσας τό κοινόν τῶν ἀνθρώπων χρέος, μετέστη εἰς τάς Οὐρανίους Μονάς.

Ὄντως ὣς ἄλλος Ἀαρών ἤ Μωυσῆς στάθηκε γιά τήν Ὀρθόδοξη Πατρίδα μας καί ἰδίως γιά τήν πόλη τοῦ Πειραιῶς ὁ πολιός Γέρων. Εἰς διαδοχήν τῶν μεγάλων ἐκείνων Πατριαρχῶν καί τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀνεδείχθη εἰς τῦπον καί τόπον Χριστοῦ, γεωργός εἰς τόν κατά Πειραιᾶ Ἀμπελῶνα του καί πνευματικός καθοδηγητής, τοῦ ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ εὐσεβοῦς Λαοῦ.

Φυγιογνωμία ἡγετική καί προσωπικότητα σπουδαία καί πολυσήμαντη. Ὑπῆρξε ἐμπνευστής καί δημιουργός ἑνός μεγάλου ἱεραποστολικοῦ ἔργου, πάντοτε ἀκμαίου καί ζωηροῦ καθ’ ὅλη τήν πεντηκονταετία, κατά τήν ὁποίαν ἐχρημάτισα πνευματικός του υἱός, μοναχός εἰς τήν ὑπακοήν του, ἀδελφός καί συλλειτουργός ἀργότερον, σχών μάλιστα τήν ἰδιαιτέραν τιμήν, νά λάβω τόν ὕψιστον τῆς ἀρχιερωσύνης βαθμόν ἀπό τά τίμια χέρια Του.

Οἱ συνεχεῖς καί καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τοῦ ἔτους περιοδείες του ἀνά τίς Ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς καί ἡ ἐκ τοῦ σύνεγγυς παρακολούθησις τοῦ ἔργου καί τῆς προσφορᾶς μιᾶς ἑκάστης ἐξ αὐτῶν, μαζί μέ τό ἐμπνευσμένο συγγραφικό του ἔργο, ἀποδεικνύουν τόν ἱεραποστολικόν του ζῆλον καί τήν ἀγάπην Του γιά τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησίαν Του.

Δέν ἔγραφε γιά νά γίνει διδάκτωρ Θεολογίας ἤ καθηγητής Πανεπιστημίου. Δέν τύπωνε τά βιβλία γιά νά γίνει γνωστός καί διάσημος. Τόν ἐνδιέφερε μόνον νά μορφωθεῖ ὁ Χριστός στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων.

Γιά τόν λόγο αὐτό κήρρυτε πάντοτε κατόπιν προγράμματος καί οἱ πιστοί ἔτρεχαν νά ξεδιψάσουν τίς ψυχές τους μέ τόν πνευματικό του λόγο. Ἦταν ἐκεῖνος πού ἀνέδειξε τούς κατανυκτικούς Ἑσπερινούς, ὡς πνευματικές ἀφορμές προσευχῆς καί διδασκαλίας, κατά τήν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

Στα πλαίσια τοῦ ἱεραποστολικῆς τους δράσεως, ἀπό τίς πρῶτες στιγμές τῆς ἱερατικῆς του διακονίας στόν Παγκράτι, ἐντάσσεται ἐξ ἀρχῆς ἡ δημιουργία τοῦ Συνδέσμου Ἀγάπης «Ἱερός Χρυσόστομος» μέ τό Ὀρφανοτροφεῖο, τίς Κατασκηνώσεις καί ἡ πνευματική διακονία τῆς νεότητος μέ ἑκατοντάδες νέους, φοιτητές, σπουδαστές καί μαθητές.

Κορυφαῖες στιγμές τῆς ἱεροκηρυκτικῆς του δραστηριότητος τότε ἦταν οἱ Κύκλοι μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τά κατά Πέμπτην ἑσπερινά κηρύγματα.

Ἐξέδωσε τό Περιοδικό «Πειραϊκή Ἐκκλησία» καί ἵδρυσε καί τόν ραδιοφωνικό Σταθμό «Πειραϊκή Ἐκκλησία» στόν ὁποῖον ὄχι μόνο ὁμιλοῦσε μέ ἐκπομπές συνεχῶς, ἀλλά ἐπιστατοῦσε ὁ Ἴδιος, γιά νά ἐπιτυγχάνεται ὁ σκοπός τῆς ἱδρύσεώς του, πού δέν ἦταν ἄλλος ἀπό τήν ὀρθόδοξη κατήχηση τῶν ἀνθρώπων.

Ὁ ραδιοφωνικός Σταθμός «Πειραϊκή Ἐκκλησία», καί οἱ δύο μεγάλες Ἐκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις στό Καπανδρίτι καί τήν Παιανία ἀποδεικνύουν ὅτι ὑπῆρξε ἀκάματος πνευματικός ἐργάτης καί μεγάλος ὁραματιστής γιά τό ἱεραποστολικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας.

Δέν θά ἦταν ὑπερβολή, ἐάν λεγόταν πώς ὅλη του ἡ ζωή, ὑπῆρξε μιά ἐργώδης πνευματική διακονία, γι’ αὐτό ἀνέπτυξε πλούσια ποιμαντική καί κοινωνική δράση, χωρίς νά ἀποβλέπει σέ ἰδιοτελεῖς σκοπούς καί στό ἴδιον ὄφελος, παρά μόνον στήν εὔκλεια τῆς Ἐκκλησίας καί τήν δόξα τοῦ Χριστοῦ.

Κοντά του διδαχθήκαμε πρῶτα καί πάνω ἀπ’ ὅλα τόν Χριστό τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας. Σύν τούτῳ ἀνδρωθήκαμε στήν Ἐκκλησία διδασκόμενοι ἀπό τήν εὐσέβεια καί τήν εὐσυνειδησία Του, τήν ἀκεραιότητα τοῦ ἤθους καί τοῦ χαρακτῆρα του, τήν ἱεροπρέπεια καί τήν ἐντιμότητά του, τήν ἀγάπη πρός τόν ἄνθρωπο.

Γενόμενος Ἀρχιερεύς εἶχα νά ἐνθυμοῦμαι τήν ἀρχιερατική Του εὐσυνειδησία, τήν ἀρχοντιά, τήν σύνεση καί τήν σοβαρότητά του, τόν τρόπο τῆς Ἱερουργίας, τήν ὑπεύθυνη στάση του ὑπέρ τῆς ἀληθείας, τούς ἀγῶνες κατά τῶν αἱρέσεων καί ὑπέρ τῶν ἐθνικῶν θεμάτων.

Ἡ ἐκ βάθρων δημιουργία τῆς Ἱερᾶς Συνοδικῆς Μονῆς Παναγίας τῆς Χρυσοπηγῆς ἐπίσης ἀποδεικνύει, ὅτι ὑπῆρξε βαθύς γνώστης τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς ζωῆς στήν πράξη.

Προσέφερε ὁλόκληρο τόν ἑαυτό του στόν αὐθεντικό Ὄρθόδοξο Μοναχισμό, πού συνδυάζει τήν ὀρθόδοξη πνευματικότητα μέ τό ἱεραποστολικό ἔργο. Ὡς ἔμπειρος διδάσκαλος ἐνέπνεε τόν ἱεραποστολικό ζῆλο καί τήν πρόθυμη διακονία τοῦ εὐσεβοῦ χριστιανικοῦ Λαοῦ πρός δόξαν Θεοῦ.

Συχνά πυκνά μᾶς ἐθύμιζε τόν ἀποστολικόν «Ἡμῶν γάρ τό πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει» καί τό «ὁ Κύριος οὐ γάρ ἀπέστειλέ με βαπτίζειν, ἀλλά εὐαγγελίζεσθαι» και «οὐαί μοι ἐάν μή εὐαγγελίζωμαι».

Ἔτσι κατάφερε καί ἀναδιοργάνωσε τήν Ἱερά Μητρόπολιν Πειραιῶς. Ἀνήγειρε Ἱερούς Ναούς καί Ἱερές Μονές. Χειροτόνησε δεκάδες Ἱερέων μετά ἀπό ἀκριβῆ ἐξέταση καί δοκιμασία «καί ὁ ἑωρακώς μεμαρτύρηκε και ἀληθινή ἐστί αὐτοῦ ἡ μαρτυρία».

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC