Αρχική > News > 4η ημέρα Ενοριακού Ανταμώματος

4η ημέρα Ενοριακού ΑνταμώματοςΓιὰ τέταρτη ἡμέρα συνέχεια τῶν ἐκδηλώσεων ἀφιέρωμα στὴν Μικρασιατικὴ Καταστροφή.

Μετὰ τὴν καθιερωμένη προσευχή, οἱ ἐκδηλώσεις ἄνοιξαν μὲ παραδοσιακὴ καὶ Βυζαντινὴ μουσικὴ μὲ τὸν βυζαντινὸ χορὸ «ᾍδοντες καὶ ψάλλοντες» ὑπὸ τὴν διεύθυνση καὶ διδασκαλία τοῦ χοράρχου Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτ. π. Σωτηρίου Ἀλεβιζάκη, Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως Σωτῆρος τoῦ ὁμωνύμου Δήμου.

Ὁ π. Σωτήριος ἀφοῦ εὐχαρίστησε τὸν π. Θεμιστοκλῆ γιὰ τὴν πρόσκληση τοῦ βυζαντινοῦ χοροῦ «ᾍδοντες καὶ Ψάλλοντες» στὸ 1ο Ενοριακὸ Ἀντάμωμα, ἀναφέρθηκε στὸ ἱστορικὸ τῆς ἵδρυσης τοῦ βυζαντινοῦ χοροῦ καὶ στὶς πολυάριθμες ἐπιτυχεῖς ἐμφανίσεις του σὲ διάφορες μουσικὲς καὶ ἄλλες ἐκδηλώσεις.Ὁ βυζαντινὸς χορὸς παρουσίασε ἕνα πλούσιο μουσικὸ πρόγραμμα σὲ δύο μέρη. Στὸ πρῶτο μέρος τὸ ἀκροατήριο ἀπήλαυσε σὲ ἄψογη ἐκτέλεση, ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ πατρός Σωτηρίου Ἀλεβιζάκη, Ὕμνους ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Ἀκολουθία τῶν Νεομαρτύρων τῆς Μικρασίας καὶ συγκεκριμένα:
1. Τὸ Ἀπολυτίκιο τοῦ προστάτου καὶ ἐφόρου τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου.
2. Ἀπολυτίκια τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων τῆς Μικρασίας.
3. Δύο προσόμοια ἀπὸ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων σὲ ἦχο τέταρτο.
4. Ἕνα προσόμοιο ἀπὸ τὴν Ἀκολουθία τῶν αἴνων «Χαίροις τῆς Ἰωνίας δρυμός» σε ήχο πλάγιο του πρώτου.
5. Τὸ δοξαστικὸ τοῦ Μικροῦ Ἑσπερινοῦ σὲ ἦχο πρῶτο.
6. Καὶ τελειώνοντας τὸ πρῶτο μέρος τῆς παρουσιάσεως, ἡ χορωδία ἀπέδωσε τὸν πανηγυρικὸ ὕμνο πρὸς τὴν Κυρία Θεοτόκο, τὸ «Ἄξιον Ἐστί» σὲ ἦχο πλάγιο τοῦ πρώτου, τὸ καλούμενο καὶ πατριαρχικό.Στὸ δεύτερο μέρος ἡ βυζαντινὴ χορωδία συνοδείᾳ παραδοσιακῶν ὀργάνων παρουσίασε τὰ παραδοσιακὰ μικρασιάτικα τραγούδια:
1. Ἀπὸ ξένο τόπο κι ἀπ’ ἀλαργινό, σὲ ἦχο πλάγιο τοῦ δευτέρου καὶ ρυθμὸ τετράσημο.
2. Δεν είν’ αυγή να σηκωθώ, παραδοσιακὸ καθιστικὸ μὲ προέλευση ἀπὸ τὰ Βουρλά, προάστιο τῆς Σμύρνης, σὲ ἦχο πλάγιο τοῦ Δευτέρου καὶ σὲ ρυθμὸ τετράσημο.
3. Μ’ έχεις Μπερντεμένο, παραδοσιακὸ τραγούδι Κωνσταντινουπόλεως σὲ ἦχο πλάγιο τοῦ Δευτέρου καὶ σὲ ρυθμὸ τετράσημο.
4. Κανελλόριζα, τραγούδι σὲ ἦχο πλάγιο τοῦ δευτέρου καὶ ρυθμὸ ἐννεάσημο μετὰ ἑπτασήμου, ἀπὸ τὴν ἐπαρχία τῆς Λυδίας στὰ Δυτικὰ παράλια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.
5. Ἀλατσατιανή, Τραγούδι μὲ προέλευση τὰ Ἀλάτσατα.
6. Τί σὲ μέλλει ἐσένανε, ἀπὸ ποῦ ΄μαι γώ, τραγούδι ἀστικοῦ ὕφους ἀπὸ τὴν Σμύρνη.
7. Ἀρχοντογιὸς παντρεύεται ή (Προσφυγούλα). Δημοτικὸ τραγούδι μὲ μικρασιατικἠ προέλευση καὶ συγκεκριμένα ἀπὸ τὰ παράλια τῆς Προποντίδας.
8. Ἀπόψιν τὰ μεσάνυχτα, τραγούδι τῆς ξενιτειᾶς καὶ τῆς ἀγάπης μὲ προέλευση ἀπὸ τὴ Σινασσὸ τῆς Καππαδοκίας σὲ ἦχο πρῶτο καὶ σὲ ρυθμὸ δίσημο.
9. Ένα τρεχαντηράκι. Τραγούδι ἰδιαίτερα γνωστὸ καὶ ἀγαπημένο στὰ παράλια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.
10. Σὰν τὰ μάρμαρα τῆς Πόλης. Τραγούδι μὲε προέλευση ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη σὲ ἦχο πρῶτο, ρυθμὸ ἐννεάσημο.
11. Ἐμένα μὲ τὸ εἴπανε ( Κυρ’ Κωστάκη ἔλα κοντά). Παραδοσιακὸ τραγούδι μὲ προέλευση ἀπὸ τὸ Μαρμαρᾶ Προποντίδας σὲ ἦχο πλάγιο τοῦ δευτέρου καὶ ρυθμὸ τετράσημο.
12. Μενεξέδες καὶ Ζουμπούλια, πολίτικο τραγούδι, ἡ ἱστορία τοῦ ὁποίου χάνεται στὰ βάθη τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.
13. Σαράντα εὐζωνάκια. Τραγούδι σὲ ἦχο πρῶτο καὶ σὲ ρυθμὸ τετράσημο ἀπὸ τὴ Θράκη.
14. Τὸ καραβάκι ἢ (Καράβι Καραβάκι). Παραδοσιακὸ τραγούδι τῆς Χίου σὲ ἦχο πλάγιο τοῦ δευτέρου καὶ σὲ ρυθμὸ ἑπτάσημο.
15. Στὸ ΄πα καὶ στὸ ξαναλέγω. Τραγούδι καθιστικὸ ἀστικῆς νοοτροπίας ἀπὸ τὴν ἐπαρχία Λυδίας τῆς Μικρᾶς Ἀσίας σὲ ἦχο πλάγιο τοῦ δευτέρου καὶ ρυθμὸ τετράσημο.
16. Ἔχε γειὰ Παναγιὰ ἢ πιὸ σωστὰ Ἔχε γειὰ Πάντα γειὰ. Τραγούδι σὲ ἦχο πλάγιο τοῦ δευτέρου καὶ ρυθμὸ δίσημο μὲ προέλευση ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη.

Τὰ μέλη τῆς ὀρχήστρας:
Στὸ κανονάκι ὁ π. Νικόλαος Κολοβός, στὸ κλαρίνο ὁ κ. Ἀθανάσιος Ἀδαμάκης, στὸ οὔτι καὶ τὴ λάφτα ὁ κ. Ἰωάννης Τούσιας, στὸ κρητικὸ λαοῦτο ὁ κ. Ἰωάννης Παναγακόπουλος καὶ στὰ κρουστὰ οἱ κ. Παναγιώτης Παγκράτης, Γεώργιος Καρελιώτης καὶ Ἀγγελικἠ Λένα.

Τραγούδησαν οἱ: Ἰωάννης Παναγακόπουλος, Ἀθανάσιος Ἀδαμάκης, Ναταλία Ζαχαράκη, Βασίλειος Παπαγεωργίου, Δημήτριος Μυλωνᾶς, Πρεσβυτέρα Βασιλική Αλεβιζάκη.Στὴ συνέχεια τὴν σκυτάλη παρέλαβε τὸ μουσικὸ παραδοσιακὸ σύνολο ὑπὸ τὸν κ. Θεολόγο Χριστοδούλου, φοιτητὴ Φωτογραφίας Καὶ Ὀπτικοακουστικῶν Μέσων ΠΑΔΑ, ποὺ παρουσίασε τὰ παραδοσιακὰ μικρασιάτικα τραγούδια:
Ντέ, βρέ, ντέ, παραδοσιακὸ τραγούδι ἀπὸ τὸ Μελὶ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας
Μιὰ Σμυρνιὰ στὸ παραθύρι
Ἀπὸ ξένο τόπο
Ὀλμὰζ πιπίνι μου ὀλμάζ
Τί σὲ μέλει ἐσένανε
Γεωργίτσα
Γιατζηλαριανὴ
Κανελλόρριζα
Ρουμπαλιὰ
Σύρε νὰ πεῖς στὴ μάνα σου
Μενεξλεδες καὶ Ζουμπούλια
Ἔχε γειά.

Καὶ τὰ ὀργανικὰ-ὀρχηστρικά:
Χασάπικο πολίτικο, Ἐμβατήριο Σμύρνης, Ἀιβαλιώτικο ζεϊμπέκικο, Ταταυλιανὸ συρτό, Τενέδειο άζιζιὲς Χίου, Φωτιές, Ξύλα-Μπάλος, Μαζωμένος.

Ἔπαιξαν σαντούρι ὁ κ. Θεολόγος Χριστοδούλου καὶ ὁ κ. Κωνσταντῖνος Ντανίλα, Μαθητὴς Λυκείου. Τραγούδησε ἡ Πρεσβυτέρα Θεοδώρα Τρέκου.

Παράλληλα στὸν πίσω αὔλειο χῶρο τοῦ Ναοῦ τὰ παιδιὰ διασκέδαζαν μὲ πολλὰ παιχνίδια ὀργανωμένα ἀπὸ τὸν ἐξαιρετικὸ animateur κ. Ἀντώνη Παπαδημητρίου.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ ΣΤΟ YOU TUBE ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΟΣΜΟΣΩΤΕΙΡΑ

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC