Αρχική > News > 4η Ἡμέρα τῶν ΕΟΡΤΙΩΝ στὸν Ἅγιο Ἐλευθέριο – ὁδοῦ Ἀχαρνῶν

4η Ἡμέρα τῶν ΕΟΡΤΙΩΝ στὸν Ἅγιο Ἐλευθέριο – ὁδοῦ ἈχαρνῶνἩ σημερινὴ ἡμέρα ξεκίνησε μὲ Ἑσπερινὸ καὶ Παράκληση στὸν Ἅγιο Ἐλευθέριο. Ἀκολούθησε ὁμιλία μὲ θέμα «Ὁ ἁγιασμένος ἱεροκήρυκας καὶ διδάσκαλος τῶν Πατρῶν, Ἀρχιμανδρίτης Γερβάσιος Παρασκευόπουλος». Ὁμιλητὴς ἦταν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος.Μὲ λόγο ἁπλὸ καὶ μειλίχιο, ὁ Σεβασμιώτατος σκιαγράφησε τὴν ἁγιασμένη μορφὴ τοῦ π. Γερβασίου προκαλῶντας ἱερὴ συγκίνηση στὸ ἀκροατήριο. Ὁ π. Γερβάσιος καταγόταν ἀπὸ φτωχὴ οἰκογένεια ἑνὸς μικροῦ χωριοῦ τῆς Γορτυνίας. Οἱ δύσκολες οἰκογενειακὲς συνθῆκες τὸν ἀνάγκασαν νὰ ἐγκαταλείψει τὸ πατρικὸ σπίτι καὶ νὰ ἀναζητήσει τὴ στοργὴ στὴν Ἐκκλησία. Σὲ ἡλικία 12 ἐτῶν καταφεύγει στὴ Μονὴ Κερνίτσης. Ἐκεῖ, μπαίνοντας στὸν Ναὸ καὶ βλέποντας τοὺς ἁγιογραφημένους ἁγίους προσευχήθηκε στὸν Θεὸ λέγοντας: Θεέ μου, κάνε νὰ κολλήσω κι ἐγὼ στὸν τοῖχο.Ποθῶντας τὴν μόρφωση φεύγει σὲ ἡλικία 15 ἐτῶν μὲ τὰ πόδια γιὰ τὸ Μέγα Σπήλαιο γιὰ νὰ ἐγγραφεῖ στὸ ἐκεῖ Σχολαρχεῖο. Μὴ βρίσκοντας ὅμως ἴχνος στοργῆς καὶ ἀγάπης φεύγει γιὰ τὴν Μονὴ Ταξιαρχῶν Αἰγιαλείας, ὅπου ὑπῆρχε κι ἐκεῖ Σχολαρχεῖο. Διακρίνεται μὲ τὶς ἐπιδόσεις του στὰ μαθήματα, πρᾶγμα ποὺ κινεῖ τὸν φθόνο ἐναντίον του, ἐξ αἰτίας τοῦ ὁποίου ἀναγκάζεται πάλι νὰ φύγει καὶ νὰ πάει στὴν Πάτρα, ὅπου ὁ Μητροπολίτης Ἱερόθεος τὸν περιέβαλε μὲ ἀγάπη. Μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Μητροπολίτη, πηγαίνει στὴν Ριζάρειο ὄντας ἤδη διάκονος, μὲ Σχολάρχη τὸν Ἅγιο Νεκτάριο, ὅπου ὁλοκλήρωσε τὶς γυμνασιακές του σπουδές. Ἀργότερα σπούδασε στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ καὶ ἀκολούθησε ἡ χειροτονία του σὲ πρεσβύτερο. Ὑπηρέτησε στὴν Πάτρα καὶ ἀργότερα ὡς Μέγας Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ἀπὸ ὅπου ἐπέστρεψε στὴν Πάτρα συνεχίζοντας τὸ ἔργο ποὺ εἶχε ἀρχίσει ἐκεῖ.Ἡ κύρια μέριμνά του ἦταν τὰ παιδιά. Εἶναι ὁ πρῶτος ποὺ ἵδρυσε ὀργανωμένα κατηχητικὰ σχολεῖα στὴν Ἑλλάδα καὶ μάλιστα ἦταν ἐκεῖνος ποὺ εἶχε τὴν ἰδέα τῆς ἵδρυσης ἐκκλησιαστικῶν κατηχητικῶν νηπιαγωγείων. Λίγο πρὶν τὴν κοίμησή του παρήγγελλε στὰ πνευματικά του παιδιά: Νὰ προσέχετε τὰ μικρὰ παιδιά. Αὐτὴ εἶναι ἡ διαθήκη μου.Οἰ δοκιμασίες ὅμως δὲν ἀπέλιπαν ἀπὸ τὸν βίο τοῦ π. Γερβασίου. Ἔτσι, ἐκκλησιαστικοὶ κύκλοι τὸν διέβαλαν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ τοῦ ἐπιβληθεῖ 6μηνη ἀργία, ἡ ὁποία ἤρθη τάχιστα κάτω ἀπὸ τὴν πίεση τοῦ πιστοῦ λαοῦ.

Ὅταν ἐκοιμήθη ὁ π. Γερβάσιος, μία γυναίκα εἶδε ἀπὸ τὸ παράθυρό της φῶς νὰ ἀνεβαίνει ἀπὸ τὸ κελλὶ τοῦ π. Γερβασίου πρὸς τὸν οὐρανό.Μὲ άφορμὴ τὴν ὁσία βιοτὴ τὸῦ π. Γερβασίου, ὁ Σεβασμιώτατος ἀπευθυνόμενος στὸ ἀκροατήριο εἶπε ὅτι ὁ ἁγιασμὸς δὲν εἶναι γιὰ κάποιους ἀνθρώπους κάποιας ἐποχῆς, ἀλλὰ ἀφορᾶ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους σὲ κάθε ἐποχὴ. Εἶναι βέβαια ἀγώνας δύσκολος. Ὁ πρῶτος ἀγώνας στὸ δρόμο γιὰ τὴν ἁγιότητα, τόνισε ὁ Σεβασμιώτατος, εἶναι ὁ ἀγώνας ἐναντίον τοῦ ἑαυτοῦ μας. Ὁ δεύτερος ἀγώνας εἶναι ἐναντίον τοῦ διαβόλου. Εἶναι δύσκολος ἀγώνας καὶ οἱ πτώσεις μεγάλες. Ὅμως δὲν εἴμαστε μόνοι μας. Συναγωνιζόμενος καὶ συνανιστάμενός μας εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Καὶ οἱ ἅγιοι εἶναι τὰ παραδείγματά μας. Ὅλοι ὅμως οἱ ἅγιοι εἶναι ὁμολογητὲς καὶ μάρτυρες. Γιατὶ ἄν δὲν ὁμολογήσεις, δὲν μπορεῖς νὰ μαρτυρήσεις. Ἄν δὲν ἀγαπήσεις, δὲν μπορεῖς νὰ θυσιαστεῖς.Μετὰ τὸ πέρας τῆς ὁμιλίας ἐτελέσθη Μικρὸν Ἀπόδειπνον μετὰ χαιρετισμῶν στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ Μονολόγιστη εὐχὴ ὑπὲρ καταπαύσεως τῆς πανδημίας.Οἱ λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις τῆς ἡμέρας ἔκλεισαν μὲ Δοξολογία καὶ Θεία Λειτουργία. Λειτουργὸς καὶ ὁμιλητὴς ἦταν ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σπυρίδων Μωραΐτης, Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Κορωπίου καὶ Προϊστάμενος Ἱ.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Κορωπίου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς, ὁ ὁποῖος μίλησε μὲ θέμα: «Οἱ ἀναμνήσεις μου ἀπὸ τὴν συντροφιά μου μὲ τὸν π. Νεκτάριο Βιτάλη».

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC