Αρχική > News > 5η Ἡμέρα τῶν ΠΡΟΕΟΡΤΙΩΝ στὸν Ἅγιο Ἐλευθέριο – ὁδοῦ Ἀχαρνῶν

5η Ἡμέρα τῶν ΠΡΟΕΟΡΤΙΩΝ στὸν Ἅγιο Ἐλευθέριο – ὁδοῦ Ἀχαρνῶν

Μὲ τὸν καθιερωμένο Ἑσπερινὸ ξεκίνησε καὶ ἡ 5η Ἡμέρα τῶν ΠΡΟΕΟΡΤΙΩΝ στὸν Ἅγιο Ἐλευθέριο – ὁδοῦ Ἀχαρνῶν. Ἀκολούθησε Ἱερὰ Παράκληση στὸν Ἅγιο Σεραφεὶμ τοῦ Σαρώφ.

Ἡ σημερινὴ ἡμέρα ἦταν ἀφιερωμένη στὸν π. Δαμασκηνὸ Κατρακούλη, τὸν Γέροντα τῶν Μεγάρων. Γιὰ τὸν π. Δαμασκηνὸ μίλησε ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Μάξιμος Πᾶνος, Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Δημητρίου Μεγάρων.

Ὁ π. Δαμασκηνὸς γεννήθηκε στὰ Μέγαρα ἀπὸ γονεῖς μὲ ἁπλῆ, λαϊκὴ εὐσέβεια. Ἀπὸ βρεφικῆς ἡλικίας σφραγίστηκε μὲ θεϊκὸ σημεῖο. Ἡ μητέρα του διηγεῖτο ὅτι στὴν κούνια του τὸν περιέλουσε φῶς, ποὺ τότε ἐκείνη δὲν κατάλαβε τί ἦταν αὐτὸ ποὺ ἔβλεπε.

Ἔφηβος δέχθηκε τὴν πρώτη ἀποκάλυψη τοῦ Κυρίου καὶ τὴν ἐμπειρία τοῦ ἀκτίστου Φωτός. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ τὸ ὀνόμαζε Γαλιλαία καὶ σφράγισε ὅλη του τὴν ζωή. Ὁ ἴδιος ἕλεγε ὅτι σ’αὐτὴ τὴν πρώτη συνάντηση, ὁ Κύριος τοῦ ἐνεχείρισε ὡς ἀρραβῶνα ἀνθοδέσμη ἀρετῶν. Ἀπὸ τότε καὶ σὲ ὅλη του τὴν ζωὴ ἀναζητοῦσε τὴν Γαλιλαία του.

Ὑπηρέτησε τὴν θητεία του στὰ δύσκολα χρόνια τῆς γερμανικῆς κατοχῆς στὰ βουνὰ τῆς Πίνδου. Ἐκεῖ μὲ τὴν ὅλη βιοτή του κατόρθωσε νὰ φέρει στὸν Χριστὸ καὶ ἄλλους συστρατιῶτες του. Ἐπιστρέφοντας ἀπὸ τὸν στρατὸ στὰ Μέγαρα ἔγινε μοναχός, ακολούθησε ἡ χειροτονία του σὲ διάκονο καὶ λίγο ἀργότερα ἔλαβε καὶ τὸν β΄ βαθμὸ τῆς ἱερωσύνης. Διακόνησε στὰ Μέγαρα ὡς ἐφημέριος στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγ. Δημητρίου ἐπὶ ὀκτὼ ἔτη.

Μὲ τὴν προτροπὴ τοῦ οἰκείου Μητροπολίτη ἀναστήλωσε τὴν ἐρειπωμένη Μονὴ τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου Προδρόμου τοῦ Μακρινοῦ.

Ὁ π. Δαμασκηνὸς διεξήγαγε σκληροὺς πνευματικοὺς ἀγῶνες. Δὲν γνώρισε ἐκεχειρία στὸν πόλεμο μὲ τὸν διάβολο. Πολὺ λίγες φορὲς κοιμόταν τὴν νύκτα στὸ κελλί του, μέσα στὸ ὁποῖο δέχθηκε πολλὲς θεῖες ἐπισκεψεις.

Ἡ ζωή του ἦταν πλήρης θαυμαστῶν γεγονότων, κάποια ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἀνέφερε ὁ ὁμιλητής.

Ἀναζητοῦσε διαρκῶς τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Ἔλεγε χαρακτηριστικά, ἀπευθυνόμενος στὸν Κύριο: «Ὅλα γιὰ Σένα, μόνο γιὰ Σένα. Ὅπου θέλεις καὶ ὅπως θέλεις».

Μετὰ τὸ τέλος τῆς ὁμιλίας ἀκολούθησε τὸ Μικρὸ Ἀπόδειπνο μετὰ Χαιρετισμῶν στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ Μονολόγιστη εὐχὴ ὑπὲρ καταπαύσεως τῆς ἀσθενείας τοῦ κορωνοϊοῦ.

Οἱ ἐκδηλώσεις τῆς ἡμέρας ἔκλεισαν μὲ βραδυνὴ θεία Λειτουργία.

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC