Αρχική > News > 7η ημέρα Εορτίων Αγίου Ελευθερίου - οδού Αχαρνών

7η ημέρα Εορτίων Αγίου Ελευθερίου - οδού ΑχαρνώνΟἱ σημερινὲς ἐκδηλώσεις τῶν ΕΟΡΤΙΩΝ 2022 ξεκίνησαν τὸ πρωὶ στὶς 9:00 π.μ. μὲ ἐθελοντικὴ αἱμοδοσία. Τὸ ἀπόγευμα στὶς 6:00 μ.μ. ἔγινε ὁ Ἑσπερινὸς καὶ στὴν συνέχεια Παράκληση στὴν Παναγία Κοσμοσώτειρα, μεγαλοπρεπὴς εἰκόνα τῆς ὁποίας κοσμεῖ τὸν Ναὸ τοῦ Ἁγ. Ἐλευθερίου - ὁδοῦ Ἀχαρνῶν.Ἀκολούθησε ἡ ὁμιλία τῆς ἡμέρας ἀπὸ τὸν κ. Κωνσταντῖνο Χολέβα, Πολιτικὸ Ἐπιστήμονα καὶ συνεργάτη τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος, μὲ θέμα: «Γιὰ τὴν πίστη, γιὰ τὸ Γένος: Ὁ Ἅγιος Χρυσόστομος Σμύρνης».Στὴν ἀρχὴ τῆς ὁμιλίας του ὁ κ. Χολέβας τόνισε πὼς ὅ,τι συνέβη στὴν Σμύρνη τὸ 1922 δὲν ἦταν μεμονωμένο γεγονός. Ἦταν μιὰ γενικὴ καὶ προσχεδιασμένη γενοκτονία καὶ προσπάθεια ἀφανισμοῦ τοῦ ἑλληνικοῦ στοιχείου στὴν Ἀν. Θράκη, στὸν Πόντο καὶ στὰ παράλια τῆς Μ. Ἀσίας, ποὺ ξεκίνησε ἤδη ἀπὸ τὸ 1914.Στὴν διάρκεια αὐτῆς τῆς γενοκτονίας ἔχουμε πολλοὺς μάρτυρες, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὁ Χρυσόστομος Σμύρνης, ποὺ μαζὶ μὲ ἄλλους μαρτυρήσαντες κληρικοὺς κατετάγη στὸ μαρτυρολόγιο τῆς Ἐκκλησίας μας τὸ 1992.Μιλώντας γιὰ τὸν Χρυσόστομο, παρέστησε ἀνάγλυφα μὲ μιὰ συγκλονιστικὴ ἀφήγηση τὴν προσωπικότητα ἑνὸς Ἱεράρχη, ἡ ζωὴ τοῦ ὁποίου ἦταν ἕνας διαρκὴς ἀγώνας γιὰ τὴν πίστη καὶ τὴν πατρίδα. Σὲ ταραγμένες ἐποχὲς ἐστάλη Μητροπολίτης στὴν Δράμα, ἔχοντας στὴν εὐθύνη του σχεδὸν ὁλόκληρη τὴν Δυτ. Μακεδονία. Ἐκεῖ εἶχε νὰ ἀντιμετωπίσει τὴν Βουλγαρικὴ Ἐξαρχία καὶ τοὺς Κομιτατζῆδες ποὺ προσπαθοῦσαν τρομοκρατώντας καὶ σφάζοντας νὰ ἐκβουλγαρίσουν τὸν ἑλληνικὸ πληθυσμό. Ὁ Χρυσόστομος ἀνέλαβε ἀγώνα γιὰ τὴν διατήρηση τῆς ἑλληνικότητας τῶν Μακεδόνων καὶ τὴν ἐξάρτηση ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο Κων/πόλεως.

Στὰ 1910 γίνεται Μητροπολίτης Σμύρνης, ἀλλὰ καὶ ἐδῶ καλεῖται σὲ νέους ἀγῶνες, μιᾶς καὶ οἱ Νεότουρκοι θέτουν σὲ ἐφαρμογὴ σχέδιο ἐξόντωσης τοῦ ἑλληνισμοῦ. Γρήγορα μπῆκε στὸ στόχαστρο τοῦ Τούρκου διοικητῆ. Ὅταν ξέσπασαν τὰ γεγονότα τοῦ 1922 στὴ Μ. Ἀσία, Γάλλοι ναυτικοὶ τοῦ πρότειναν νὰ τὸν βοηθήσουν νὰ φύγη. Ἐκεῖνος ἀπαντᾶ: «Ὁ ὀρθόδοξος Ποιμενάρχης μένει πάντα μὲ τὸ ποίμνιό του». Ἡ συνέχεια εἶναι γνωστή. Τὸν συνέλαβαν οἱ Τοῦρκοι, τὸν ἔσυραν στους δρόμους τῆς Σμύρνης καὶ τὸν κατακρεούργησαν.

Ὁ Χρυσόστομος Σμύρνης, εἶπε ὁ κ. Χολέβας, τήρησε τὸν λόγο τῆς Ἀποκαλύψεως: «Γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου καὶ δώσω σοι τὸν στέφανον τῆς ζωῆς». Ἀγωνίστηκε γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὸν Ἑλληνισμό. Κράτησε τὴν ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας καὶ τῆς Σμύρνης.Κλείνοντας τὴν ὁμιλία του εὐχήθηκε νὰ πάρουμε ἐλπίδα καὶ αἰσιοδοξία ἀπὸ τὸ θαῦμα ποὺ ἔκαναν οἱ πρόσφυγες, ὅταν ἦρθαν στὴν Ἑλλάδα. Ἔφεραν ἐλπίδα χριστιανική, λείψανα ἁγίων, περίπυστες ἅγιες εἰκόνες. Κι ἔφεραν τὸν Ἅγιο Ἀρσένιο, τὸν Ἅγιο Παΐσιο, τὸν Ἅγιο Ἰάκωβο Τσαλίκη, τὸν Φώτη Κόντογλου, τὸν Σεφέρη, τὸν Βενέζη καὶ πλῆθος ἁπλῶν ἀνθρώπων μὲ ἐργατικότητα καὶ μὲ πίστη.

Τέλος προέτρεψε, γιὰ νὰ ἔχουμε κι ἐμεῖς ἐλπίδα καὶ νὰ μπορέσουν τὰ παιδιά μας νὰ μεγαλώσουν σὲ μιὰ καλύτερη Ἑλλάδα, νὰ τοὺς μιλοῦμε γιὰ τὴν πίστη καὶ τὸ Γένος.Ἀκολούθησε τὸ Ἐνοριακὸ Ἀρχονταρίκι, ὅπου ὁ κ. Χολέβας δέχθηκε ἐρωτήσεις ἀπὸ τὸ ἀκροατήριο.Οἱ ἐκδηλώσεις ἔκλεισαν μὲ Ἀγρυπνία, κατὰ τὴν ὁποία λειτούργησε ὁ π. Σπυρίδων Βίτσης, ἐφημέριος τοῦ Ἱ.Ναοῦ Ἁγ. Ἐλευθερίου - ὁδοῦ Ἀχαρνῶν. Ἔψαλε ὁ κ. Ἰωάννης Καρῖνος, Ἱεροψάλτης καὶ πτυχιοῦχος τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Ε.Κ.Π.Α.©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC