“Σ’ευχαριστώ, μπαμπά, που μου δίδαξες πόσο φτωχοί είμαστε…”

Ένας πατέρας με οικονομική άνεση, θέλοντας να διδάξει στο γιο του τι σημαίνει φτώχεια, τον πήρε μαζί του για να περάσουν λίγες μέρες στο χωριό, σε μία οικογένεια που ζούσε στο βουνό.
Πέρασαν τρεις μέρες και δυο νύχτες στην αγροικία. Καθώς επέστρεφαν στο σπίτι, μέσα στο αυτοκίνητο, ο πατέρας ρώτησε το γιο του...

Μόνο ἔτσι γεμίζει ἡ ψυχή...!

«Ὅταν ἀγαπᾶμε, νομίζουμε ὅτι, προσφέρουμε στούς ἄλλους, ἐνῶ στήν πραγματικότητα προσφέρουμε πρῶτα στόν ἑαυτό μας!
Ἡ ἀγάπη χρειάζεται θυσίες! Νά θυσιάζουμε ταπεινά κάτι δικό μας, πού στήν πραγματικότητα εἶναι τοῦ Θεοῦ!
Μήν σέ νοιάζει ποτέ ἄν σέ ἀγαποῦν. Σήμερα οἱ ἄνθρωποι ζητοῦν νά τούς ἀγαπήσουν καί γι' αὐτό ἀποτυγχάνουν!

Ἡ χαρά τοῦ Θεοῦ...!

Ἡ χαρά τοῦ Θεοῦ δέν γεννιέται σέ ὁποιαδήποτε ψυχή,
ἀλλά ἐάν κάποιος ἔκλαψε πολύ γιά τήν ἁμαρτία του!

Μέγας Βασίλειος

Λόγος γιά τή μετάνοια

Ἄς μήν κυριευόμαστε λοιπόν ἀπό ἐκεῖνο τό φόβο πού ἔχει σχέση μέ τά πράγματα καί τίς καταστάσεις τοῦ μάταιου αὐτοῦ κόσμου. Νά μήν φοβόμαστε δηλαδή ἐκεῖ πού δέν ὑπάρχει φόβος (Α’ Ἰωάν. 4, 18). Γιατί ποιός ἀνθρώπινος φόβος μπορεῖ νά συγκριθεῖ μέ τό θεῖο φόβο; Καί ποιά φθαρτή ἀνθρώπινη δόξα μπορεῖ νά συγκριθεῖ μέ τήν μεγαλωσύνη, τήν ἀνέκφραστη δύναμη καί τήν ἄφθαρτη δόξα τοῦ Θεοῦ;

Ας μην πουλήσουμε την ελευθερία μας και το δικαίωμά μας να μοιάζουμε στον Ύψιστο Θεό! (Άγιος γέροντας Ιουστίνος Πίρβου)

Σκοπός της παγκόσμιας διακυβέρνησης, τούτη την ώρα, δεν είναι άλλος από την διάλυση του ανθρώπου και τη διάλυση της επαφής μεταξύ των ανθρώπων. Εάν κάποια πολιτικά συστήματα καθυποτάσσουν τα δικαιώματα των ανθρώπων, αυτό το δικτατορικό ηλεκτρονικό σύστημα θα βάλει σε ζυγό την ψυχή, θα καταδυναστεύει τη σκέψη του ανθρώπου. Κάποιοι θέλουν να γίνουμε μόνο νούμερα, όπως οι κρατούμενοι. Προσπαθούν να διαλύσουν τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό.

''Ἡ δίψα γιά τά πνευματικά λόγια εἶναι σημάδι ψυχικῆς ὑγείας'

"Η δίψα γιά τά πνευματικά λόγια εἶναι σημάδι ψυχικῆς ὑγείας."

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος
(Άπαντα τα έργα ΕΠΕ τ.8, 138)

https://hristospanagia3.blogspot.com/

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 26 Φεβρουαρίου 2023 (Κυριακή της Τυρινής) - Κατά Ματθαίο ΣΤ' 14-21

Ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος· ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν. Ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί, ἀφανίζουσι γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες·

«Το ζητούμενο δεν είναι να βάλουμε τον Χριστό στη ζωή μας, αλλά να βάλουμε τη ζωή μας στον Χριστό»

Δεν φοβάται ο διάβολος να πας να προσκυνήσεις τον Άγιο, να ανάψεις κερί, να λειτουργηθείς και να κοινωνήσεις.
Θα σε αφήσει να τα κάνεις, διότι δεν θα ωφεληθείς απ’ αυτά, εφόσον δεν άφησες την αμαρτία και δεν μετανόησες.
Πολλοί γύρισαν στον Χριστό, χωρίς να διώξουν τίποτα από τα παλιά. Απλά πρόσθεσαν τον Χριστό στη ζωή τους και νομίζουν ότι έγιναν Χριστιανοί…

Νά ἀναγεννηθοῦμε πνευματικά...!

«Κατά τό Μυστήριο τῆς Μετανοίας, ἤ κατά τήν Ἐξομολόγηση, ἡ ὁποῖα εἶναι ἓνα καί τό αὐτό, σχίζονται τά γραμμάτια, δηλαδή καταστρέφεται τό χειρόγραφο τῶν ἁμαρτιῶν μας, καί ἡ Μετάληψη τοῦ Τιμίου Σῶματος καί Αἷματος τοῦ Χριστοῦ, μᾶς παρέχει τίς δυνάμεις ὥστε νά ἀναγεννηθοῦμε πνευματικά!»

Γιατί δέν ὁμολογεῖς...;

«Ἀδελφέ, ἐσύ εἶπες: “ἀσθενῶ στήν ψυχή καί στό σῶμα”.
Ἀλλά γιατί δέν ὁμολογεῖς ὅτι ὑγιαίνεις στό θέλημά σου;»

Ἅγιος Βαρσανούφιος

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC