10η ημέρα Εορτίων Αγίου Ελευθερίου - οδού Αχαρνών

Οἱ ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις τῆς 10ης ἡμέρας τῶν ΕΟΡΤΙΩΝ ξεκίνησαν στὶς 5:00 μ.μ. ἀπὸ τὸ μικρὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, ποὺ βρίσκεται στὴν συμβολὴ τῶν ὁδῶν Ἀχαρνῶν καὶ Ζαχαρία Παπαντωνίου, ὅπου ἦταν ὁ πρῶτος Ναὸς τοῦ Ἁγ. Ἐλευθερίου. Τὸ παρεκκλήσιο ἀνακαινίσθηκε πρόσφατα ἀπὸ τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο τοῦ Ναοῦ. Ἐκεῖ ἔγινε δέηση ὑπὲρ ὑγείας τῶν ἐνοριτῶν καὶ ἐπιμνημόσυνη δέηση ὑπὲρ ἀναπαύσεως πάντων τῶν ἱερατευσάντων καὶ διακονησάντων στὸν Ἱ.Ν. τοῦ Ἁγ. Ἐλευθερίου. Πλῆθος πιστῶν ἐνοριτῶν παρευρέθηκαν στὸ μικρὸ παρεκκλήσιο καὶ προσευχήθηκαν.

9η ημέρα Εορτίων Αγίου Ελευθερίου - οδού Αχαρνών

Οἰ ἐκδηλώσεις τῆς σημερινῆς ἡμέρας ξεκίνησαν μὲ τὸν Ἑσπερινό. Στὴ συνέχεια ἔγινε μικρὸς Ἁγιασμὸς καὶ προσκύνηση δεκάδων ἱερῶν λειψάνων, ποὺ φυλάσσονται στὸ ἱερὸ σκευοφυλάκιο τοῦ Ναοῦ. Μὲ τὸ πέρας τοῦ ἁγιασμοῦ διανεμήθηκαν στοὺς πιστοὺς φιαλίδια μὲ ἁγιασμό.
Ὁμιλητὴς τῆς ἡμέρας ἦταν ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Νικόλαος Πουλάδας, ἐφημέριος Ἱ.Ν. Ἁγ. Σώστη Συγγροῦ...

8η ημέρα Εορτίων Αγίου Ελευθερίου - οδού Αχαρνών

Σήμερα, στὸ πλαίσιο τῆς δράσης Ἡ πράσινη ἐνορία μας, οἱ ἐνορίτες τοῦ Ἁγ. Ἐλευθερίου - ὁδοῦ Ἀχαρνῶν συνέβαλαν στὴν ἀνακύκλωση ἀλουμινίου προσκομίζοντας τενεκεδάκια ἀναψυκτικῶν καὶ ἄλλων ποτῶν. Ἡ δράση αὐτή, ποὺ λειτουργεῖ καθ’ ὅλη τὴν διάρκεια τοῦ ἔτους, ἔχει σκοπὸ νὰ βοηθήση τὰ πτωχὰ παιδιὰ τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς.
Τὸ ἀπόγευμα έτελέσθη ὁ Ἑσπερινὸς καὶ στὴν συνέχεια Ἱερὰ Παράκληση στὸν Ἅγιο Παΐσιο τὸν Νέο Ἁγιορείτη.

7η ημέρα Εορτίων Αγίου Ελευθερίου - οδού Αχαρνών

Οἱ σημερινὲς ἐκδηλώσεις τῶν ΕΟΡΤΙΩΝ 2022 ξεκίνησαν τὸ πρωὶ στὶς 9:00 π.μ. μὲ ἐθελοντικὴ αἱμοδοσία. Τὸ ἀπόγευμα στὶς 6:00 μ.μ. ἔγινε ὁ Ἑσπερινὸς καὶ στὴν συνέχεια Παράκληση στὴν Παναγία Κοσμοσώτειρα, μεγαλοπρεπὴς εἰκόνα τῆς ὁποίας κοσμεῖ τὸν Ναὸ τοῦ Ἁγ. Ἐλευθερίου - ὁδοῦ Ἀχαρνῶν.

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 11 Δεκεμβρίου 2022 - Κατά Λουκάν ΙΔ´ 16-24, Κατά Ματθαίον ΚΒ´ 14

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΔ´ 16 - 24
Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ· Ἄνθρωπός τις ἐποίησε δεῖπνον μέγα, καὶ ἐκάλεσε πολλούς· καὶ ἀπέστειλε τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς κεκλημένοις· ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστι πάντα. Καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς παραιτεῖσθαι πάντες, ὁ πρῶτος εἶπεν αὐτῷ· ἀγρὸν ἠγόρασα, καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθεῖν καὶ ἰδεῖν αὐτόν·

6η ημέρα Εορτίων Αγίου Ελευθερίου - οδού Αχαρνών

Οἱ σημερινὲς λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις τῶν ΕΟΡΤΙΩΝ ξεκίνησαν στὶς 6:00 μ.μ. μὲ Ἑσπερινὸ καὶ Παράκληση στὸν Ἅγιο Ἐλευθέριο καὶ τὴν μητἐρα του Ἀνθία. Τὴν Παράκληση ἔψαλε ὁ Γυναικεῖος Βυζαντινὸς Χορὸς (ΓΥ.ΒΥ.Χ.) ὑπὸ τὴν δ/νση τῆς κ. Μύριαμ Μαρίνου-Παππᾶ, Καθηγήτρια τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου Ἰλίου.
Ἀκολούθησε ὁμιλία ἀπὸ τὸν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Βαρνάβα Θεοχάρη, Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, μὲ θέμα: «Πολλοὶ εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί».

Αιτία της κατάθλιψης: Ο άφθονος εγωισμός

Μια παρατεινόμενη στενοχώρια φέρνει θλίψη και αυτή πάλι τη φοβερή κατάθλιψη, που σήμερα μαστίζει πολλούς. Η κατάθλιψη μπορεί να αδρανοποιήσει τον άνθρωπο κουραστικά. Η κατάθλιψη έχει συνήθη αιτία τον άφθονο εγωισμό.
Ο ταπεινός έχει ισχυρά αντισώματα, δεν είναι εύκολο να κυριευθεί από την κατάθλιψη. Τελικά, πιστεύουμε πως ο υπερβολικός εγωισμός είναι μια σκέτη ανοησία και η γνήσια ταπείνωση μια επιλογή ενός υψηλού πνευματικού κέρδους.

5η ημέρα Εορτίων Αγίου Ελευθερίου - οδού Αχαρνών

Ὁ Ἑσπερινὸς καὶ ἡ Ἱερὰ Παράκληση στὸν Ἅγιο ἔνδοξο Ἀπόστολο καὶ Εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη τὸν Θεολόγο ἄνοιξαν τὶς σημερινὲς ἐκδηλώσεις τῶν ΕΟΡΤΙΩΝ 2022.
Ὁμιλητὴς τῆς σημερινῆς ἡμέρας ἦταν ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Σχοινᾶς, Προϊστάμενος τὸῦ Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου Φιλοπάππου, μὲ θέμα: «Μνημονευτέον τοῦ Θεοῦ μᾶλλον ἢ ἀναπνευστέον».
Mὲ μία ἐμπνευσμένη πραγματικὰ ὁμιλία ὁ π. Γεώργιος παρουσίασε...

4η ημέρα Εορτίων του Αγίου Ελευθερίου οδού Αχαρνών.

Οἱ σημερινὲς ἐκδηλώσεις ξεκίνησαν τὸ ἀπόγευμα ὥρα 4:00μ.μ. μὲ τὸ μάθημα παρασκευῆς προσφόρου ἀπὸ τὴν κ. Βιολέτα-Μαρία Κολόνια.
Ὥρα 6:00 μ.μ. ἐτελέσθη Ἑσπερινὸς καὶ Ἱερὸν Εὐχέλαιον ὑπὸ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ρωγῶν Φιλοθέου.
Ἀκολούθησε στὶς 7:00 μ.μ. ὁμιλία ἀπὸ τὸν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Ἰάκωβο Κανάκη...

3η ημέρα Εορτίων Αγίου Ελευθερίου - οδού Αχαρνών

Σήμερα, ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, οἱ ἐκδηλώσεις μας ξεκίνησαν στὶς 6:00 μ.μ. μὲ Ἑσπερινὸ καὶ Παράκληση στὸν Ἅγιο Νικόλαο.
Ὁμιλητὴς τῆς ἡμέρας ἦταν ὁ π. Εὐάγγελος Παπανικολάου, ἰατρός, θεολόγος καὶ ἱεραπόστολος, κληρικὸς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καμεροὺν (Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας).

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC