Αρχική > Tags > Κατήχηση

Κατήχηση

Παιδικά βίντεο

Το Πνεύμα το Άγιο σκεπάζει την ψυχή που εύχεται. "Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με"

Προσπάθησε πάντα η ευχή του Ιησού Χριστού να επενδύει όλα τα έργα σου∙ κάθε πνοή και κάθε νόημα. Ω, τότε πόσο θα ευφραίνεται η καρδιά σου! Πόσο θα χαίρεται, διότι θα ανεβαίνει ο νους στα ουράνια. Γι’ αυτό μην αμελείς να λες: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με».
Όταν ψάλλεις, θα κατανοείς τα ψαλλόμενα∙ θα έχεις όρεξη και φωνή ικανή και ταπείνωση για ν’ αποδίδεις καθώς αρμόζει τα λόγια του Θεού.

Δύο πράγματα ζητεῖ ἀπό μᾶς ὁ Χριστός...!

Δύο πράγματα ζητεῖ ἀπό μᾶς ὁ Χριστός:
Πρῶτα νά παραδεχόμαστε τά σφάλματά μας καί στή συνέχεια νά συγχωροῦμε τούς ἄλλους!
Τό δεύτερο προϋποθέτει τό πρῶτο γιά νά γίνεται σωστότερα (ὅποιος παραδέχεται βαθειά μέσα του τά ἁμαρτήματά του, γίνεται πιό σπλαχνικός στόν συναμαρτωλό του)!

Πάρε θάρρος καί βάλε ἀρχή...!

Μή λυπᾶσαι νά ὑποτάσσεις τή σάρκα σου γιά χάρη τοῦ Χριστοῦ, γιατί Ἐκεῖνος τήν ἔπλασε!
Μήν τρομάζεις μπροστά στούς πόνους, γιατί Ἐκεῖνος ἔχει τή δύναμη κάθε πληγή νά θεραπεύσει!
Μή λυπᾶσαι νά Τοῦ προσφέρεις ὁλόκληρη τήν ὑπαρξή σου, γιατί Ἐκεῖνος θά τήν ἀνακαινίσει, θά τή δοξάσει στή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν!

Ὅσον ἐσύ μέ ἀγάπη σκεπάζεις τόν ἀδελφόν...!

«Μήν κοιτάζεις τίς ἐλλείψεις τῶν ἄλλων, διότι, χωρίς νά τό καταλάβεις, θά γίνεσαι συνεργός τοῦ πονηροῦ καί ἀπρόκοπος στό ἀγαθό.
Μή συμμαχεῖς ἐν ἀγνοία σου μέ τόν ἐχθρό τῆς ψυχῆς σου!
Ὅσον ἐσύ μέ ἀγάπη σκεπάζεις τόν ἀδελφόν, τόσο ἡ Χάρις σέ προστατεύει καί σέ φυλάττει ἀπό τίς συκοφαντίες τῶν ἀνθρώπων!»

Ὅσιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής

Περί ελεημοσύνης

Ἀτένισε τόν ἀδελφόν σου μέ ἀγάπη καί οἰκτιρμούς καί βοήθησέ τον πρόθυμα. Εἶναι μέλος τοῦ Χριστοῦ καί δικό σου ‒«ἀλλήλων μέλη ἐσμέν» (Ἐφ. 4, 25)‒, εἶναι ναός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὁ Θεός τόν ἀγαπᾶ καί τόν ὑπολήπτεται ὅπως καί σένα.
Δέν δίνεις τίποτε τό ἀληθινά δικό σου. Δίνεις ὅ,τι ἀνήκει στόν Θεόν στά πενόμενα παιδιά τοῦ Θεοῦ.

Εἶναι δῶρα τοῦ Θεοῦ...!

Νά θυμᾶσαι πάντα ὅτι ἡ ζωή σου καί ἡ εὐτυχία εἶναι δῶρα τοῦ Θεοῦ!
Νά περνᾶς τή ζωή σου ἐδῶ ἔτσι, ὥστε κάθε στιγμή νά εἶσαι ἕτοιμος νά τήν ἀφήσεις!
Ποτέ σου νά μήν ἐπιτρέψεις οἱ ἀπολαύσεις νά σέ κάνουν νά ξεχάσεις τόν ἑαυτό σου καί τό Θεό!
Νά θυμᾶσαι πάντα ὅτι ἡ ζωή σου καί ἡ εὐτυχία εἶναι δῶρα τοῦ Θεοῦ, δῶρα πού δέ σοῦ ἀξίζουν!

Νά εἶστε προσεκτικοί...!

Νά εἶστε προσεκτικοί! Νά εἶστε σέ ἐπιφυλακή γιά τήν ψυχή σας!
Νά στρέφετε τούς λογισμούς σας μακριά ἀπό ἐκεῖνα πού γρήγορα παρέρχονται καί νά τούς προσηλώνετε σέ ἐκεῖνα πού εἶναι Αἰώνια!
Έτσι θά βρεῖτε τήν χαρά πού ποθεῖ ἡ ψυχή σας καί γιά τήν ὁποῖα διψᾶ ἡ καρδιά σας!

Η θεία χάρη έρχεται στον άνθρωπο με την αγάπη και την ταπείνωση... (Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης)

Να προσεύχεσθε στον Θεό με ανοικτά τα χέρια. Αυτό είναι το μυστικό των αγίων. Μόλις άνοιγαν τα χέρια τους, τους επεσκέπτετο η θεία χάρις. Οι Πατέρες της Εκκλησίας χρησιμοποιούν ως πιο αποτελεσματική τη μονολόγιστη ευχή: «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με».
Το κλειδί για την πνευματική ζωή είναι η ευχή. Την ευχή δεν μπορεί κανείς να τη διδάξει, ούτε τα βιβλία, ούτε ο γέροντας, ούτε κανείς. Ο μόνος διδάσκαλος είναι η θεία χάρις.

Νά ζητοῦμε τό ἔλεος...!

Νά ζητοῦμε τό ἔλεος τῆς ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν μας, καί νά ἐπιμεληθοῦμε τήν καθαρότητα τῆς ψυχῆς, καί τά τοῦ Θεοῦ ἔρχονται μόνα τους χωρίς νά τά ζητήσουμε...!

Ὅσιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής

Πῶς νά προσεύχεσθε...!

«Ζητᾶτε στήν προσευχή σας νά σᾶς φωτίσει τό Πανάγιο Πνεῦμα πῶς νά προσεύχεσθε!
Νά παρακαλᾶτε μέ πολλή ταπείνωση νά σᾶς διδάξει τόν τρόπο ἐπικοινωνίας μέ πνεῦμα είρήνης καί γαλήνης Θεοῦ!
Ή προσευχή ἔχει τήν μεγαλύτερη δυσκολία στόν πνευματικό ἀγώνα!
Καί αὐτό, γιατί ό δαίμονας τήν μισεῖ, τήν πολεμᾶ, ὅπως ξέρετε μέ τόν μετεωρισμό καί τήν ἀμέλεια!» (✞ Γέροντας Ἐ­φραίμ τῆς Ἀ­ριζόνας)

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC