Αρχική > Tags > Κατήχηση

Κατήχηση

Παιδικά βίντεο

Θέλεις να σώσεις την ψυχή σου;

Το αποφασιστικό ξεκίνημα
Θέλεις να σώσεις την ψυχή σου και να κερδίσεις την αιώνια ζωή; Αποφάσισε από τώρα ν’ αλλάξεις πορεία. Υπερνίκησε την τεμπελιά σου, κάνε το σημείο του σταυρού και πες με θέρμη και πίστη: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

Ὁδός γιά τήν σωτηρία...!

Νά ἡ πιό σύντομη καί εὔκολη ὁδός γιά τήν σωτηρία:
Νά εἶσαι ὑπάκουος, ἐγκρατής, νά μήν κατακρίνεις, καί νά φυλάγεις τό νοῦ καί τήν καρδιά σου ἀπό τούς κακούς λογισμούς. Νά σκέφτεσαι ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι καλοί καί τούς ἀγαπᾶ ὁ Κύριος!
Γιά τίς ταπεινές αὐτές σκέψεις ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος θά κατοικήσει στήν καρδιά σου καί ἐσύ θά λές: «Ἐλεήμων ὁ Κύριος!».

"...Τώρα μένει η δική μας ελευθερία να συναντήσει την αγάπη του Θεού... Μακαριστός Μητροπολίτης Σιατίστης και Σισανίου κ. Παύλος Ιωάννου"

«…Το να πάω στο απόδειπνο,
το να πάω στην προηγιασμένη,
το να πάω στους Χαιρετισμούς,
το έχει ανάγκη το σπίτι μου,
το έχουν ανάγκη τα παιδιά μου
το έχει ανάγκη η ειρήνη του σπιτιού μου...

Συμβουλές ωφέλιμες αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης

195. Αν σε τριγυρίζουν οι νοητοί εχθροί και πέφτης σε πνευματική θλίψι, επικαλέσου ευθύς την Δέσποινά μας Υπεραγία Θεοτόκο. Είναι η Παντάνασσα, η βασίλισσα που κυριαρχεί πάνω σε όλες τις σκότιες δυνάμεις, όσες μας απειλούν και μπορεί να τις τρέψη σε φυγή. Και αυτό το κάνει από έλεος σ’ εμάς, τα τέκνα της.
196. Όλοι είμαστε ένα και έχουμε ένα Θεό κοινό Πατέρα μας.

Μὴ λές, «ἔχω καιρό»… )(Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου)

Ὅποιος εἶναι γέρος, νὰ σκέπτεται, ὅτι ὕστερα ἀπὸ λίγο ἀπέρχεται τοῦ κόσμου. Ἔχει δυνατότητα μέσα σὲ λίγο χρόνο ν᾿ ἀπαλείψει τ᾿ ἁμαρτήματά του.
Ὅποιος πάλι εἶναι νέος, νὰ σκέπτεται τὸ ἄδηλο τῆς ἡμέρας τοῦ θανάτου. Νὰ σκέπτεται, ὅτι πολλὲς φορὲς γεροντότεροι ἔμειναν, καὶ νεώτεροι πρὶν ἀπ᾿ αὐτοὺς ἔφυγαν…

«Γι’ αυτό ο Διάβολος αγωνίζεται ν’ αποτρέψει τον άνθρωπο από την μετάνοια» (Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας)

Η μετάνοια, εξαλείφει όλα τα αμαρτήματα. Έχουμε δύο πραγματικότητες: η μία είναι η φιλανθρωπία του Θεού, η άλλη είναι η αμαρτωλότητα του ανθρώπου.
Σας ερωτώ: ποια από τις δύο είναι μεγαλύτερη; Τα αμαρτήματά μας, όσα κι αν είναι, είναι ορισμένα και συγκεκριμένα. Η Φιλανθρωπία του Θεού είναι άπειρη, αμέτρητη. Ο ιερός Χρυσόστομος για να παρηγορήσει τους αμαρτωλούς, παρουσιάζει το παράδειγμα με το κάρβουνο.

Από τον Ευεργετινό: Ποτέ να μην απελπιστούμε

Κάποιος αδελφός νικήθηκε από το πάθος της πορνείας και έκανε την αμαρτία καθημερινά, αλλά και καθημερινά ζητούσε έλεος από τον Κύριό του με δάκρυα και προσευχές. Ενεργώντας λοιπόν έτσι, τον ξεγελούσε η κακή συνήθεια, και έκανε την αμαρτία· έπειτα πάλι, μετά την αμαρτία, πήγαινε στην εκκλησία, και βλέποντας την ιερή και σεβάσμια εικόνα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού...

Μέ αὐτό πού ὁ ἄνθρωπος κουβαλᾶ στήν ψυχή του...!

Μέ αὐτό πού ὁ ἄνθρωπος κουβαλᾶ στήν ψυχή του κατά τήν ὥρα τοῦ θανάτου, μέ τοῦτο ἀπέρχεται στήν Κρίση τοῦ Θεοῦ. Ἂν αὐτό εἶναι ἁμαρτία, μέ τήν ἁμαρτία, καί ἄν εἶναι δικαιοσύνη, τότε μέ τή δικαιοσύνη. Ὁ Θεός περιμένει ἀπό κάθε θνητό ἄνθρωπο τή ΜΕΤΑΝΟΙΑ καί ἡ Μετάνοια περιλαμβάνει τήν Ἐξομολόγηση τῶν ἰδίων ἁμαρτημάτων!

«Κύριε, δός μου μετάνοια. Πρίν εἰς τέλος ἀπόλωμαι, σῶσον με» (Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς)

Προσευχή! Τί εἶναι ἡ προσευχή; Εἶναι ἡ μεγάλη ἀρετή πού σέ ἀνασταίνει καί μέ ἀνασταίνει. Σηκώθηκες μήπως γιά προσευχή, ἔκραξες πρός τόν Κύριο νά καθαρίσῃ τήν ψυχή σου ἀπό τίς ἁμαρτίες, ἀπό τό κάθε κακό, ἀπό κάθε πάθος; Τότε οἱ τάφοι σου καί οἱ τάφοι μου ἀνοίγουν καί οἱ νεκροί ἀνασταίνονται. Ὅ,τι εἶναι ἁμαρτωλό φεύγει, ὅ,τι σύρει πρός τό κακό ἐξαφανίζεται.
Ἡ ἁγία προσευχή ἀνασταίνει τόν καθένα ἀπό μᾶς, ὅταν εἶναι εἰλικρινής, ὅταν φέρνει ὅλη τήν ψυχή στόν οὐρανό, ὅταν ἐσύ μέ φόβο καί τρόμο λέγῃς στόν Κύριο: Δές, δές τούς τάφους μου, ἀναρίθμητοι εἶναι οἱ τάφοι μου, Κύριε!

Άνευ ταύτης δεν δύναται να έχει χάριν και ευλογίαν (Όσιος Γεώργιος Καρσλίδης)

Ένα κρίσιμο σημείο που τόνιζε ο γέροντας στη πνευματική ζωή ήταν η εν τω κρυπτώ προσευχή και πνευματική εργασία. Απεχθανόταν τις εξωτερικές εκδηλώσεις ψευτοευλάβειας και τα ψευδή εξωτερικά σχήματα σεμνοπρέπειας. Αγαπούσε την ταπείνωση και την νοερά προσευχή που μόνα τους στολίζουν τον έξω άνθρωπο με την γνήσια συστολή και σεμνότητα.

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC