Συσσίτια Απόρων

Και ο μισθός σου πολύς εν ημέρα της ανταποδώσεως.