Ἐκεῖνος πού ἀγάπησε πραγματικά τόν Κύριον…!

Ἐκεῖνος πού ἀγάπησε πραγματικά τόν Κύριον καί ἐπεζήτησε ἀληθινά νά κερδήση τήν μέλλουσα βασιλεία, ἐκεῖνος πού ἀπέκτησε πραγματικό πόνο γιά τά ἁμαρτήματά του καί ζωντανή ἐνθύμησι τῆς κολάσεως καί τῆς αἰωνίου κρίσεως, ἐκεῖνος πού ξύπνησε ἀληθινά μέσα του τόν φόβο τοῦ θανάτου του, δέν θά ἀγαπήση πλέον οὔτε θά ἐνδιαφερθῆ οὔτε θά μεριμνήση καθόλου γιά χρήματα ἢ γιά κτήματα ἢ γιά ἐπίγειο δόξα ἢ γιά φίλους ἢ γιά ἀδελφούς ἢ γιά τίποτε τό γήϊνο.

Ἀλλά ἀφοῦ ἀποτινάξη ἀπό ἐπάνω του καί μισήση κάθε ἐπαφή καί κάθε φροντίδα γιά ὅλα αὐτά, ἐπί πλέον δε καί πρίν ἀπ΄ὅλα ἀφοῦ μισήση καί τήν ἴδια τήν σάρκα του, ἀκολουθεῖ τόν Χριστόν γυμνός καί ἀμέριμνος καί ἀκούραστος, ἀτενίζοντας πάντοτε στόν οὐρανό καί ἀναμένοντας τήν ἔξ ὕψους βοήθεια, καθώς τό εἶπε ἕνας Ἅγιος: «Ἐκολλήθη ἡ ψυχή μου ὁπίσω σου» (Ψαλμ. ξβ΄9).

Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *