Εόρτια 2023: 1η Ἡμέρα Ἑορτίων Αγίου Ελευθερίου οδού Αχαρνών

Ξεκίνησαν, μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ, καὶ σήμερα γιὰ 6η χρονιὰ οἱ ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις πρὸς τιμὴν τοῦ Ἱερομάρτυρος Ἐλευθερίου καὶ τῆς μητρός του Ἀνθίας στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγ. Ἐλευθερίου-ὁδοῦ Ἀχαρνῶν, ἀφιερωμένα στὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο, τοῦ ὁποίου ἡ Τιμία Κάρα φιλοξενήθηκε στὸν ὡς ἄνω Ἱερὸ Ναὸ κατὰ τὸ διάστημα 11-16 Νοεμβρίου τ.ἔ.     Τὸ ἀπόγευμα στὶς 5:00μ.μ., μὲ τὴν χοροστασία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ρωγῶν κ. Φιλοθέου, συμπαραστατρουμένου ἀπὸ τὸ ἱερατεῖο τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ καὶ πλῆθος πιστῶν, ἔγινε στὴν διασταύρωση τῶν ὁδῶν Ἀχαρνῶν καὶ Καυταντζόγλου ἡ ὑποδοχὴ τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Ἀμνοφερούσης, ἡ ὁποία μεταφέρθηκε ἐν πομπῇ στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγ. Ἐλευθερίου-ὁδοῦ Ἀχαρνῶν καὶ τοποθετήθηκε σὲ προσκυνητάριο πρὸς προσκύνηση τῶν πιστῶν.

Μετὰ τὴν τοποθέτηση τῆς εἰκόνας στὸ προσκυνητάριο, ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ, Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλῆς Χριστοδούλου, προσφωνώντας τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Ρωγῶν κ. Φιλόθεο, τόνισε ὅτι ἡ εἰκόνα τῆς ὁποίας ἔγινε ὐποδοχή, εἶναι εἰκόνα σπάνια καὶ ἡ μοναδικὴ ποὺ ἀναφέρεται στὴν Θεία Λειτουργία. Εἰκονίζεται ἡ Παναγία σὲ νεαρὴ ἡλικία προσφέροντας τὸν Υἱό Της ὡς ἀμνὸ νὰ σφαγιασθῆ στὴν Ἁγία Τράπεζα γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ κόσμου. « Ἡ εἰκόνα», εἶπε ὁ π. Θεμιστοκλῆς, «μετὰ τὸ πέρας τῶν ΕΟΡΤΙΩΝ θὰ τοποθετηθῆ στὸ Ἱερὸ Βῆμα καὶ θὰ εἶναι ἡ Βηματάρισσα τοῦ Ναοῦ. Μὲ τὴν ὑποδοχὴ τῆς Παναγίας τῆς Ἀμνοφέρουσας ξεκινοῦν οἱ ἐκδηλώσεις τῶν ΕΟΡΤΙΩΝ 2023. Καλωσορίζουμε τοὺς ἐνορίτες καὶ τοὺς πιστοὺς ἄλλων ἐνοριῶν σὲ ἕνα ἀκόμα προσκύνημα, νὰ ἀντλήσουν ἀπὸ τὴν Χάρη καὶ τὴν εὐλογία τῆς Παναγίας μας». Τέλος παρεκάλεσε τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Ρωγῶν κ. Φιλόθεο νὰ μεταφέρη στὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟ τὸν Β΄, ὁ ὁποῖος μὲ πολλὴ ἀγάπη περιβάλλει πάντοτε τὶς ἐκδηλώσεις τοῦ Ναοῦ, τὴν ἀγάπη καὶ τὸν σεβασμὸ τοῦ Ἱερατείου τοῦ Ναοῦ, τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, τῆς Φιλοπτώχου Ἐνοριακῆς Δράσεως, τῆς Ἐνοριακῆς Νεανικῆς Ἑστίας, καὶ ὅσων βοηθοῦν στὴν ὲπιτυχία τῶν ἐκδηλώσεων τῆς Ἐνορίας.

Στὴν ἀντιφώνησή του ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ρωγῶν κ. Φιλόθεος τόνισε ὅτι ἡ συγκέντρωση αὐτὴ μὲ τὴν ἁπλότητα καὶ τὴν εὐλάβεια τῶν ἐνοριτῶν κατέδειξε πόσο μεγάλη ἀνάγκη ἔχουμε ὅλοι ἀπὸ τὴν εὐλογία τῆς εἰκόνας ποὺ προσκομίσθηκε στὸν Ἱ. Ναὸ τοῦἉγ. Ἐλευθερίου. Εἶπε ὅτι ἡ εἰκόνα αὐτὴ εἶναι θεσπέσια τόσο ἀπὸ καλλιτεχνικῆς ὅσο καὶ ἀπὸ θεολογικῆς ἀπόψεως. Τὴν θεωρεῖ μάλιστα προέκταση τῆς παναγίας Κοσμοσώτειρας, ἄλληε προσκυνηματικῆς εἰκόνας τοῦ Ναοῦ. Χαρακτηριστικὰ ἀνέφερε ὅτι ἡ Κοσμοσώτειρα εἶναι ἡ αὐτὴ μὲ τὴν Ἀμνοφέρουσα, καθόσον ἡ παναγία ὡς Ἀμνοφέρουσα προσφέρει τὸν Ἀμνὸ – Υἱό της θυσία γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ κόσμου.

Τέλος, ἀφοῦ μετέφερε τὴν εὐλογία τοῦ Ἁρχιεπισκόπου, ὁ ὁποῖος  συγχαίρει τὴν εὐαισθητοποιημένη ποιμαντικὴ φροντίδα τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Ναοῦ, π. Θεμιστοκλέους Χριστοδούλου ποὺ καλύπτει ὅλες τὶς πτυχὲς τῆς ἐνοριακῆς ζωῆς, κήρυξε τὴν ἔναρξη τῶν λατρευτικῶν καὶ ποιμαντικῶν δραστηριοτήτων στὸ πλαίσιο τῶν ΕΟΡΤΙΩΝ 2023 πρὸς τιμὴν τοῦ προστάτου καὶ Ἐφόρου τῆς Ἐνορίας, Ἁγίου Ἐλευθερίου καὶ τῆς μητρός του Ἀνθίας.

Ἀκολούθησε πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ρωγῶν κ. Φιλοθέου καὶ κατόπιν ἐψάλη Ἱερὰ Παράκληση στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο.

Στὴν συνέχεια ξεκίνησαν οἱ ἀπογευματινὲς ὁμιλίες μὲ πρῶτο ἐκλεκτὸ προσκεκλημένο τὸν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Ἐφραὶμ Παναούση, Καθηγούμενο τῆς Ἱ. Συνοδικῆς Μονῆς Παναγίας Χρυσοπηγῆς, ὁ ὁποῖος ὁμίλησε μὲ θέμα: «Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος. Ὁ μεγαλομάρτυρας μετὰ τοὺς διωγμούς».  Ξεκινώντας τὴν ὁμιλία του ὁ π. Ἐφραὶμ δήλωσε ὅτι ἡ ρήση «οὐδεὶς ἀναντικατάστατος» δὲν ἰσχύει γιὰ τοὺς τρεῖς μεγάλους Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας μας. Καὶ ὄντως, τόνισε, δὲν ὑπῆρξε δεύτερος Χρυσόστομος στὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας μας.

Στὴν συνέχεια ἀναφέρθηκε σὲ σημαντικοὺς σταθμοὺς τῆς ζωῆς του καὶ σὲ παράγοντες ποὺ διαμόρφωσαν τὴν προσωπικότητά του, μὲ κύριο αὐτὴ τὴν ἴδια τὴν μητέρα του Ἀνθοῦσα. Ἡ Ἀνθοῦσα, γόνος ἀριστοκρατικῆς οἰκογένειας, ἔμεινε πολὺ νέα χήρα καὶ ἀφοσιώθηκε στὴν ἀνατροφή, τὴν παιδεία καὶ τὴν διαπαιδαγώγηση τοῦ Ἰωάννη. Μὲ τὴν ἁγία ζωή της καὶ τὶς συνετὲς συμβουλές της ἔπαιξε καθοριστικὸ ρόλο στὴν διαμόρφωση τοῦ χαρακτήρα τοῦ Ἁγίου, στὴν μόρφωσή του ὥστε νὰ γίνη μιὰ συγκροτημένη προσωπικότητα. Εἶναι ἐκείνη ποὺ ἔριξε τὸν πρῶτο σπόρο τοῦ εὐαγγελίου στὴν ψυχὴ τοῦ Ἰωάννη καὶ τὸν ἔστρεψε στὸν χριστιανισμὀ.

Ὁ Ἰωάννης ἦταν προικισμένος μὲ πάρα πολλὰ χαρίσματα. Ἀπὸ τὸν πατέρα του πῆρε τὴν πειθαρχία καὶ ἀπὸ τὴν μητέρα του τὸν γλυκασμό. Γι’ αὐτὸ μποροῦσε ἀπ’τὴ μιὰ ὁ λόγος του νὰ εἶναι αὐστηρὸς καὶ ἀπόλυτος καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη νὰ γίνεται ἕνα μὲ τὸν μετανιωμένο ἄνθρωπο. Ἀφιερώθηκε στὴν ρητορική, ἀλλὰ γρήγορα τὸν κέρδισε ὁ Θεὸς καὶ ἡ ἄσκηση. Ἀποσύρθηκε σὲ δύσκολα μέρη, ὅπου ἐπιδόθηκε στὴν ἄσκηση.

Ἡ ἐμφάνιση τῶν αἱρέσεων ὅμως στὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας στάθηκε ἡ ἀφορμὴ νὰ καλέσουν τὸν Ἰωάννη στὴν Ἀντιόχεια, ὅπου καὶ τὸν χειροτόνησαν. Ἡ δράση του, ποιμαντικὴ καὶ φιλανθρωπικὴ τὸν ἔκαναν λαοφιλῆ καὶ ὅταν χήρεψε ὁ θρόνος τῆς Κωνσταντινουπόλεως, προτάθηκε ὁ Ἰωάννης. Τὸν μετέφεραν σχεδὸν μὲ τὴν βία καὶ τοῦ ἀνακοίνωσαν τὴν ἐκλογή του στὸν θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ἐκεῖ αὐξάνει στὸ ἔπακρον τὴν δράση ποὺ εἶχε ἀναπτύξει στὴν Ἀντιόχεια.

Ἡ προτεραιότητά του ὅμως νὰ ἔχη καλοὺς ποιμένες γιὰ νὰ ἔχη καὶ καλὸ ποίμνιο, προκαλεῖ τὴν ἔχθρα τῶν ἀνάξιων καὶ τῶν καιροσκόπων. Σὲ συνδυασμὸ καὶ μὲ τὸν ἔλεγχο ποὺ ἀσκεῖ στὴν ἄδικη συμπεριφορὰ τῆς αὐτοκράτειρας Εὐδοξίας, δημιουργοῦνται οἱ κατάλληλες συνθῆκες γιὰ τὴν ἐξορία τοῦ Ἰωάννη καὶ μάλιστα δύο φορές. Ἡ δεύτερη φορὰ ἦταν καὶ ἡ καταληκτική. Βαδίζοντας γιὰ μῆνες τὸν δρόμο τῆς ἐξορίας πέθανε ἀπὸ τὶς κακουχίες στὰ Κόμανα τοῦ Πόντου μὲ τὰ λόγια: «Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν».  Τὸ ἔργο του εἶναι ὀγκῶδες. Ἀξίζει νὰ μελετήσουμε ἔστω κάποια ἀπὸ τὰ ἔργα του. Στὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο ὀφείλουμε καὶ τὴν Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς. Καὶ κλείνοντας τὴν ὁμιλία του εὐχήθηκε νὰ ἔχουμε τὴν εὐλογία του.

Ἀκολούθησε τὸ Ἐνοριακὸ Ἀρχονταρίκι καὶ  οἱ ἐκδηλώσεις τῆς πρώτης ἡμέρας ἔκλεισαν μὲ τὸ Μικρὸ Ἀπόδειπνο μετὰ Χαιρετισμῶν στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ τὴν μονολόγιστη εὐχή.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *