Εόρτια 2023: 8η Ἡμέρα Ἑορτίων Αγίου Ελευθερίου οδού Αχαρνών

Ἡ σημερινὴ 8η ἡμέρα τῶν ΕΟΡΤΙΩΝ 2023 ξεκίνησε μὲ Ὄρθρο καὶ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, στὴν ὁποία προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βρεσθένης κ. Θεόκλητος συμπαραστατούμενος ἀπὸ τοὺς ἐφημερίους τοῦ ναοῦ. Τὸν θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στὴν σημασία τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. Μεταξὺ ἄλλων ἀνέφερε ὅτι πρέπει νὰ ὑποδεχθοῦμε τὰ Χριστούγεννα μὲ καθαρὴ καρδιά, καθαρὴ συνείδηση, ἀγάπη καὶ ἁπλότητα. Ὁ Χριστὸς δὲν ἔρχεται ὡς κυρίαρχος καὶ δυνάστης ἀλλὰ ὡς ἄνθρωπος ταπεινός, ποὺ παίρνει τὴν ἀνθρώπινη σάρκα γιὰ νὰ τὴν θεώση. Τὸ μυστήριο τῆς Γεννήσεως εἶναι μέγα καὶ φοβερό. Ὅλα ἀνατρέπονται μὲ τὴν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Ἕνας Θεὸς γίνεται ἄνθρωπος γιὰ νὰ σηκώση τὶς ἁμαρτίες μας, νὰ θεώση τὴν ἀνθρώπινη σάρκα καὶ νὰ δώση τὴν προοπτικὴ τοῦ Παραδείσου.

Ὡστόσο ὁ κόσμος δὲν τὸ κατανοεῖ καὶ θέλει νὰ ἀμαυρώση καὶ νὰ ὑποτιμήση τὸ γεγονός μιλώντας γιὰ μαγικὰ Χριστούγεννα καὶ γιὰ τὴν μαγεία τῶν Χριστουγέννων. Αὐτὸ ὅμως, τόνισε ὁ Σεβασμιώτατος, εἶναι βλασφημία. Γιατὶ κάθε τι μαγικὸ εἶναι δαιμονικὸ καὶ ὀ Χριστὸς δὲν ἔχει καμμία σχέση μὲ τὴν μαγεία καὶ τὸν διάβολο. Τέλος εὐχήθηκε οἱ χριστιανοὶ νὰ γιορτάσουμε φωτισμένα, χαρούμενα καὶ σωτηριολογικά.

Στὶς 12 τὸ μεσημέρι ἐψάλη ἱερὰ Παράκληση στὴν Παναγία τὴν Κοσμοσώτειρα.

Ὁ π. Γεώργιος Σχοινᾶς ποὺ ἦταν προγραμματισμένος νὰ ὁμιλήση τὸ ἀπόγευμα, δυστυχῶς δὲν προσῆλθε λόγῳ σοβαροῦ κωλύματος καὶ τὸν ἀναπλήρωσε ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλῆς Χριστοδούλου, Προϊστάμενος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Ἐλευθερίου – ὁδοῦ Ἀχαρνῶν. Ὁ π. Θεμιστοκλῆς ἀναφερόμενος στὸ χρυσοστομικὸ «Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν», τόνισε ὅτι δὲν ὑπάρχει όμορφότερο πρᾶγμα γιὰ τὸν χριστιανὸ ἀπὸ τὸ νὰ παραδίδεται στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ὁλοκληρωτικὰ δοσμένος στὸν Θεὸ εἶναι αὐτὸς ποὺ ἀφήνει τὰ πάντα στὸν Θεὸ καὶ ἡ ζωή του γίνεται διαρκὴς δοξολογία. Σ’ αὐτὸ μπορεῖ νὰ βοηθήση τὸν χριστιανὸ ἡ μίμηση τῶν Ἁγίων, γιατὶ οἱ Ἅγιοι εἶναι τὰ κλειδιὰ γιὰ νὰ ἀνοίξουμε τὸν παράδεισο. Ἕνα τέτοιο κλειδὶ εἶναι καὶ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ποὺ διδάσκει τοὺς πιστοὺς νὰ δοξολογοῦν τὸν Θεὸ γιὰ τὰ πάντα στὴν ζωή τους, πρᾶγμα ποὺ καὶ ὁ ἴδιος ἐφάρμοζε μέχρι τὸ τέλος τοῦ βίου του λέγοντας τὴν φράση ποὺ τὸν χαρακτήριζε: «Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν». Γιὰ νὰ φτάση ὅμως ὁ χριστιανὸς σ’ αὐτὸ τὸ σημεῖο εἶναι ἀναγκαῖο νὰ βιώση τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ ὁλοκληρωτικά.

Συνήθως οἱ ἄνθρωποι λέμε «δόξα τῷ Θεῷ» ὅταν ὅλα στὴν ζωή μας βαίνουν καλὰ, χωρὶς δυσκολίες καὶ πειρασμούς. Ὅμως οἱ δυσκολίες καὶ ἡ παρουσία πειρασμῶν στὴν ζωή μας εἶναι ἀπόδειξη ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι μαζί μας. Χωρὶς δυσκολίες καὶ πειρασμοὺς ὅμως σωτηρία δὲν ὑπάρχει. Οἱ πατέρες ἔλεγαν: «ἔπαρον τοὺς πειρασμοὺς καὶ οὐδεὶς ὁ σωζόμενος». Καὶ οἱ ἅγιοι ὅταν δὲν εἶχαν πειρασμούς, θεωροῦσαν ὅτι τοὺς ἐγκατέλειψε ὁ Θεός. Συνεπῶς οἱ πειρασμοὶ στὴν ζωή μας δηλώνουν παρουσία τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ ἡ ἀπουσία τους, ἀπουσία Θεοῦ. Γι’ αὐτὸ στοὺς πειρασμοὺς νὰ λέμε πάντοτε «δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν».

Ἀκολούθησε Ἐνοριακὸ Ἀρχονταρίκι, ὅπου ὁ π. Θεμιστοκλῆς Χριστοδούλου συζήτησε μὲ τὸ ἀκροατήριο καὶ ἀπάντησε σὲ ἀπορίες.

Ἡ ἡμέρα ἔκλεισε μὲ Ἀπόδειπνο μετὰ Χαιρετισμῶν στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ τὴν μονολόγιστη εύχή.

 

Μπορείτε να ακούσετε την ομιλία εδώ

Μπορείτε να ακούσετε το Ενοριακό Αρχονταρίκι εδώ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *