Υποδοχή Τιμίας Κάρας του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου

            Μεγάλες καὶ ἱστορικὲς στιγμὲς ζῆ ἀπὸ σήμερα ἡ Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου-ὁδ. Ἀχαρνῶν ὑποδεχόμενη τὴν Τιμία Κάρα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου, ἡ ὁποία ἐξέρχεται τοῦ Ἁγίου Ὄρους γιὰ πρώτη φορὰ στὴν Ἀττική, 1617 χρόνια μετὰ τὴν κοίμηση τοῦ Ἁγίου.

Τὴν Τιμία Κάρα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου ἐκόμισε ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μεγίστη Μονὴ τοῦ Βατοπαιδίου Ἁγίου Ὄρους ὁ Καθηγούμενος τῆς Μονῆς Γέροντας Ἐφραὶμ μὲ τὴν σεπτὴ συνοδεία του.

Ἡ ὑποδοχὴ ἔγινε στὶς  5:00 τὸ ἀπόγευμα στὴν ὁδὸ Ἀχαρνῶν 340, μπροστὰ ἀπὸ τὸ Ξενοδοχεῖο ΞΕΝΟΦΩΝ, ἀπὸ ὅπου ξεκίνησε μεγαλειώδης πομπὴ ποὺ συνόδευσε τὴν Τιμία Κάρα μέχρι τὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγ. Ἐλευθερίου – ὁδ. Ἀχαρνῶν, ὅπου καὶ ἐγκαταστάθηκε εἰς προσκύνησιν καὶ εὐλογία τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Τὴν Τιμία Κάρα ὑπεδέχθη ὁ νέος Μητροπολίτης Θεσ/νίκης κ. Φιλόθεος, καὶ παρέστησαν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ρωγῶν Φιλόθεος, ἄγημα τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, στρατιωτικὲς καὶ δημοτικὲς ἀρχές, τὸ σεπτὸ ἱερατεῖο τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἐλευθερίου μετὰ πλειάδος κληρικῶν, ἱερόπαιδες βαστάζοντες τὸν Τίμιο Σταυρό, λάβαρα, ἑξαπτέρυγα, λαμπάδες, τὰ παιδιὰ τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Ἐνορίας μὲ τὴν σημαία τῆς Ἐνοριακῆς Νεανικῆς Ἑστίας, τμήματα τῶν χορευτικῶν συγκροτημάτων τοῦ Ναοῦ μὲ παραδοσιακὲς φορεσιές, νεάνιδες κανηφόρες ραίνοντας μὲ ροδοπέταλα τὴν Τιμία Κάρα καὶ πλῆθος πιστῶν ἐνῶ σὲ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς πομπῆς παιάνιζε ἡ μπάντα τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ. Φθάνοντας στὸν Ναὸ ἡ Κάρα τοῦ Ἁγίου τοποθετήθηκε σὲ ξυλόγλυπτο θρόνο καὶ ἐπακολούθησε δοξολογία ἐπὶ τῇ ἀφίξει της.

Ἀκολούθησε προσφώνηση ἐκ μέρους τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Ναοῦ, Πρωτοπρεσβυτέρου Θεμιστοκλῆ Στ. Χριστοδούλου. Ἀρχικὰ ἀπηύθυνε θερμὲς εὐχαριστίες στὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο κ.κ. Ἱερώνυμο τὸν Β΄, «τὸν προκαθήμενο τῆς ἀγάπης, τὸν φρουρὸ τῆς νεότητος καὶ θεράποντα τῆς φιλανθρωπίας» ποὺ ἔδωσε τὴν εὐλογία τῆς ἐλεύσεως τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Ρωγῶν κ. Φιλόθεον, τὸν ἀκοίμητο πνευματικὸ συμπαραστάτη τῆς ἐνορίας, τὸν Ἀρχηγὸ ΓΕΝ  Ἀντιναύαρχο κ. Ἰω. Δρυμούση, τὴν μπάντα τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, τοὺς Ἐκκλησιαστικοὺς Ἐπιτρόπους, τοὺς 250 ἐθελοντὲς ποὺ ἀνέλαβαν πρόθυμα ὅλα τὰ διακονήματα τοῦ προσκυνήματος, τὰ διαδικτυακὰ κανάλια ποὺ κάλυψαν τὸ γεγονός.

Εὐχαριστίες πολλὲς ἀπηύθυνε καὶ στὸν Ἅγιο Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου, Ἀρχιμανδρίτη Γέροντα Ἐφραὶμ «γιὰ τὴν  ἄδολη καὶ ἀνυπόκριτη ἀγάπη του πρὸς ὅλους μας, τὸν μέγα φιλάνθρωπο πατέρα, τὸν συναντιλήπτορα στὰ εὐαγῆ ἔργα, τῶν μοναστῶν καὶ μοναζουσῶν φύλακα, τὸν ἀκάματο κήρυκα τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, τὸν θυσιαζόμενον οὐχὶ μόνον εἰς τὴν πατρίδα μας τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ εἰς πάντα τὰ ἔθνη, ἐκδαπανώμενον εἰς βοήθειαν παντὶ τῷ αἰτοῦντι, τῶν ἱεραποστόλων βακτηρίαν καὶ συνεργὸν εἰς τὴν διάδοσιν τῆ Ὀρθοδόξου πίστεως, τὸν μέγαν ἀνακαινιστὴν τῆς Μονῆς τοῦ Βατοπαιδίου καὶ νέον κτήτορα αὐτῆς, τὸν διδόντα τροφὴ τοῖς πενομένοις, τὸν παραμυθοῦντα τοὺς ἀναγκεμένους, ἀλλὰ καὶ τὸν εἰς ἡμᾶς διδόντα τοιαύτην πνευματικὴν εὐλογίαν καὶ τοσαύτην χάριν μὲ τὴν ἐκ προοιμίου ἀποδοχὴ τοῦ αἰτήματός μας νὰ φιλοξενήσουμε στὸν Ναό μας γιὰ λίγες ἡμέρες τὴν ἱερὰν κάραν τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου».

Ἀπευθυνόμενος στὸ πλῆθος τῶν πιστῶν τόνισε: «Ἡ σημερινὴ ἡμέρα θὰ καταγραφῆ ὡς ἕνα μεγάλο ἱστορικὸ ἐκκλησιαστικὸ γεγονὸς γιὰ τὴν πρωτεύουσα τῆς Ἑλλάδος, τὴν Ἀθήνα, καθότι ἡ ἔλευση τῆς Τιμίας, Σεπτῆς καὶ θαυματουργοῦ Κάρας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου μετὰ τοῦ ἀφθάρτου ἀριστεροῦ ὠτίου του, 1617 χρόνια ἀπὸ τὴν μακαρία ἐν Κυρίῳ κοίμησή του εἶναι ἀπὸ μόνο του ἕνα ἐξαίσιο, θαυμάσιο καὶ πολὺ σημαντικὸ γεγονός». Ἐξαίροντας τὴν σημασία τοῦ γεγονότος γιὰ τὴν ἐποχή μας, ἐποχὴ πολλῶν δυσκολιῶν, εἶπε: «Ἡ ἄφιξη τῆς κάρας τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου, ἀποστέλλει ἕνα μήνυμα. Ὅτι στὶς  μέρες μας, στὶς ὁποῖες “διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν” ἔχει ψυγῆ ἡ ἀγάπη, καὶ ἔχει κυριαρχήσει στὶς ψυχὲς τῶν πολλῶν ἡ θλίψη, ἡ μελαγχολία καὶ ὁ φόβος, ἡ θεία χάρις ποὺ μεταφέρουν οἱ λόγοι, ἡ ζωὴ καὶ ἡ μεθ’ ἡμῶν οὖσα Κάρα τοῦ Χρυσορρήμονος Πατρός, θερμαίνει τὶς ψυχὲς σὰν πυρσός, μὲ φλόγα λαμπερή, ἐπιβλητικὴ καὶ θερμή. Φωτίζει τὶς ψυχὲς μὲ τὸ ἀνέσπερον φῶς τῆς ἀγάπης, τῆς χαρᾶς, τῆς ἐλπίδος, τῆς πίστεως, τῆς Ἀναστάσεως, τῆς ζωῆς. Τῆς ὄντως Ζωῆς, τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἀπὸ τὴν σημερινὴ ἡμέρα ἐπομένως, τῆς ἐπισκέψεως στὸν Ναὸ καὶ τὴν Πόλη μας, τοῦ κομίζοντος πάντοτε, παντοιοτρόπως καὶ πανταχοῦ, τὸ ἐλπιδοφόρο μήνυμα τῆς Ἐκκλησίας Ἱεράρχου, ἤτοι τὴν Ἀνάστασιν,  καὶ μέχρι τὴν Πέμπτη 16 Νοεμβρίου “πάντες ἀπολαύσωμεν τοῦ συμποσίου τῆς πίστεως, μηδεὶς ἐξέλθη πεινῶν”».

Στὴν συνέχεια δραττόμενος τῆς εὐκαιρίας, ἀπηύθυνε «ἕναν ἰδιαίτερο χαιρετισμὸ στὸν νέον, φέρελπιν, τὸν γλυκὺν τοὺς τρόπους, τὸν καλοκάγαθον ἀγωνιστὴν Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεον, τὸν πολλὰ κοπιάσαντα στὴν Ἱερὰ Ἀρχιγραμματεία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τὸν δεξιὸ βραχίονα τοῦ Σεπτοῦ μας Προκαθημένου Μακαριωτάτου Ἁρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν  καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ τὸν Β΄, τὸν πολλὰ ὑποσχόμενο γιὰ τὰ δίκαια καὶ τὸ συμφέρον τῆς Ἐκκλησίας μας, εἰς τὸν εὐαίσθητον υἱὸν ποὺ θὰ γηροκομήση τὸν πολλὰ κοπιάσαντα Γέροντα Μητροπολίτην πρώην Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμον, καὶ νὰ τοῦ εὐχηθοῦμε ὁλοψύχως καλὴν καὶ πλουσίαν ποιμαντορίαν εἰς τὴν ἱστορικὴν Μητρόπολιν Θεσσαλονίκης δι’ ἔτη πάμπολλα ἐν ὑγείᾳ ἀκραδάντῳ εἰς ἔργα ἀγάπης καὶ φιλανθρωπίας. Ἄξιος καὶ πανάξιος!»

Ἀντιφωνῶντας ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ρωγῶν κ. Φιλόθεος, μετέφερε τὶς εὐχὲς τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ.κ. στὸν νέο Μητροπολίτη Θεσ/νίκης. Ἀπευθυνόμενος στὸν Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου τόνισε τὸ μεγάλο ἔργο καὶ τὴν προσφορά του στὴν Μονὴ ἀλλὰ καὶ στὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν Ὀρθοδοξία Γενικότερα.

Στὴν συνέχεια ὁ Μητροπολίτης Θεσ/νίκης εὐχαρίστησε τὸν Ἀρχιεπίσκοπο γιὰ τὴν σημερινὴ εὐλογία τῆς ὑποδοχῆς τῆς Τιμίας Κάρας καὶ τὸν π. Θεμιστοκλῆ γιὰ τὴν πρόσκληση καὶ τὴν ἀγάπη του. Τόνισε ὅτι εἶναι ἰδιαίτερη εὐλογία γιὰ τὸν ἴδιο νὰ προσκυνήση τὴν Τιμία Κάρα τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς ποιμαντορίας του. Τέλος εὐχήθηκε στὸν Καθηγούμενο τῆς Ἱ. Μ.Μ. Βατοπαιδίου πολλὰ ἔτη καὶ συνέχιση τοῦ σπουδαίου ἔργου στὴν Μονή.

Τέλος ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου Ἀρχιμανδρίτης π. Ἐφραὶμ ἀνέφερε μεταξὺ ἄλλων ὅτι ἡ Μονὴ Βατοπαιδίου φιλοξενεῖ καὶ τὴν κάρα τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ ἑπτὰ θαυματουργὲς εἰκόνες τῆς Θεοτόκου καθὼς καὶ τὴν Τιμία Ζώνη της. Ἡ Μονὴ χαρακτηρίζεται χρυσοστομικὴ ἀλλὰ καὶ ἱεραποστολική, ἀφοῦ ὁ Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ποὺ φιλοξενεῖται στὴν Μονὴ ὑπηρέτησε καὶ τὴν ἱεραποστολή. Ἕνα μήνυμα ποὺ μᾶς στέλνει ὁ Ἅγιος Χρυσόστομος εἶναι ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας ποὺ καὶ ὁ ἴδιος ὑπηρέτησε στὴν ζωή του.

Μετὰ τὸ τέλος τῶν προσφωνήσεων-ἀντιφωνήσεων ξεκίνησε τὸ προσκύνημα τῶν πιστῶν καὶ  πανηγυρικὸς  Ἑσπερινός, κατὰ τὸν ὁποῖο συγχοροστάτησαν ὁ Μητροπολίτης Θεσ/νίκης κ. Φιλόθεος καὶ ὁ Ἐπίσκοπος Ρωγῶν κ. Φιλόθεος. Ἀκολούθησε Παράκληση στὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο καὶ Μικρὸ Ἀπόδειπνο μετὰ Χαιρετισμῶν στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο.

Οἱ λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις τῆς πρώτης ἡμέρας τοῦ ἱεροῦ προσκυνήματος ἔκλεισαν μὲ ἱερὰ ἀγρυπνία ἱερουργοῦντος τοῦ ἁγίου Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου, Γέροντος Ἐφραὶμ καὶ πλειάδος κληρικῶν. Κατὰ τὴν ἀγρυπνία ἔψαλε ο 36μελὴς βυζαντινὸς χορὸς «Τρόπος» ὑπὸ τὴν δ/νση τοῦ κ. Κων/νου Ἀγγελίδη.

Τὸ προσκύνημα ἐξακολούθησε καθ’ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς νύχτας, ἀφοῦ ὁ Ναὸς θὰ παραμένη ἀνοιχτὸς ὅλο τὸ 24ωρο καὶ τὶς πέντε ἡμέρες ποὺ θὰ φιλοξενῆ τὴν Τιμία Κάρα.

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *