Μήν άφήνεις λύπη στήν καρδιά σου

Μήν άφήνεις λύπη στήν καρδιά σου.

Διότι ή χαρά τού πονηρού είναι ή λύπη, ή άθυμία, άπό τήν όποία γεννιούνται πολλά καί μέ τά όποία γεμίζει πικρία ή ψυχή αύτού πού τά έχει.

Ένώ ή διάθεση τού μετανοούντος λέει: «Ήμαρτον, συγχώρησον, Πάτερ»! Και διώχνει τη λύπη.

«Μήπως, λέει, δέν είμαι άνθρωπος άσθενής; Λοιπόν, τί πρέπει να κάνω»;

Πράγματι, παιδί μου, έτσι είναι.
Έχε θάρρος.

Μόνον όταν έλθει ή Χάρις τού Θεού, τότε στέκει στά πόδια του ό άνθρωπος.

Άλλιώς, χωρίς Χάρη, πάντοτε παρασύρεται και πάντοτε πέφτει.

Νά έχεις άνδρεία, λοιπόν, καί μή φοβάσαι καθόλου.

Άγιος Ίωσήφ ό Ησυχαστής

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *