40θήμερο ἀρχιερατικὸ μνημόσυνο ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ π. Κων/νου Παναγιωτόπουλου

Τήν Κυριακὴ 29 Οκτωβρίου 2023 τελέσθηκε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγ. Ἐλευθερίου – ὁδοῦ Ἀχαρνῶν 40θήμερο ἀρχιερατικὸ μνημόσυνο ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀοιδίμου π. Κων/νου Παναγιωτόπουλου, τοῦ ὲπὶ ἑξηκονταετία καὶ πλέον ἐφημερίου καὶ Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἐλευθερίου.

Τῆς Θ. Λειτουργίας προέστη ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ἀχαΐας κ. Ἀθανάσιος, ὁ ὁποῖος καὶ ἐκήρυξε τὸν θεῖο λόγο, συμπαραστατούμενος ἀπὸ τὸν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Φιλόθεο Ὀρφανουδάκη, Προϊστάμενο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Παύλου Ψαρρῶν, καὶ τοὺς ἐφημερίους τοῦ  Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἐλευθερίου.

Σὲ κλῖμα κατανύξεως καὶ βαθιᾶς συγκινήσεως ἡ οἰκογένεια τοῦ μακαριστοῦ π. Κων/νου καὶ σύσσωμοι οἱ ἐνορίτες παρέστησαν καὶ προσευχήθηκαν ὑπὲρ τῆς ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀγαπημένου πατέρα τῆς ἐνορίας, τοῦ μακαριστοῦ παπα-Κώστα. Ὁ π. Κων/νος μὲ τοὺς ἀγῶνες καὶ τὴν θυσιαστικὴ προσφορά του ἀγαπήθηκε ἀπὸ τὸ ποίμνιό του καὶ ἔβαλε τὴν σφραγίδα του στὶς καρδιὲς τῶν ἐνοριτῶν ἀλλὰ καὶ σὲ ὁλόκληρη τὴν περιοχή. Ὑπῆρξε ὁ κτήτωρ τοῦ Ἱ. Ν. τοῦ Ἁγ. Ἐλευθερίου ἀλλὰ καὶ ὁ ἀναμορφωτὴς τῆς περιοχῆς τῶν Κάτω Πατησίων, ποὺ σήμερα εἶναι γνωστὴ μὲ τὸ ὄνομα Ἅγιος Ἐλευθέριος. Βρῆκε χωματόδρομους καὶ σοκάκια μὲ λάσπες καὶ παρέδωσε δρόμους ἀσφαλτοστρωμένους· βρῆκε μιὰ περιοχὴ χωρὶς δομὲς ἐκπαίδευσης καὶ ἔφτιαξε ἕξι σχολεῖα πρωτοβάθμιας καὶ δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης· ἔφερε δημόσιες ὑπηρεσίες γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς ( Ἐφορία, Ἀστυνομικὸ τμῆμα), κατόρθωσε νὰ δημιουργηθῆ σταθμὸς τοῦ ΗΣΑΠ, στὸν ὁποῖο ἔδωσε τὸ  ὄνομα «ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ». Ὅ, τι δὲν ἔκαναν οἱ πολιτικοὶ καὶ δημοτικοὶ ἄρχοντες, τὸ κατόρθωσε ἕνας παπᾶς, ποὺ φλεγόταν ἡ καρδιά του ἀπὸ ἀγάπη καὶ φροντίδα γιὰ τὸ ποίμνιό του.

Νυχθημερὸν ἐπὶ ἕξι δεκαετίες ἀγωνίστηκε, χωρὶς νὰ φείδεται κόπων καὶ μόχθων, γιὰ τὴν πνευματικὴ καὶ κοινωνικὴ ἀναβάθμιση τῆς περιοχῆς. Ἄφησε βαριὰ κληρονομιὰ στοὺς συνεφημερίους του, οἱ ὁποῖοι μὲ προεξάρχοντα τὸν διάδοχό του στὴν Προϊσταμενία τοῦ Ναοῦ, π. Θεμιστοκλῆ Χριστοδούλου, τὴν παρέλαβαν καὶ τὴν συνεχίζουν ἐπάξια.

Ὁ π. Θεμιστοκλῆς, φύσει εὐγενὴς καὶ εὐαίσθητη ψυχή, ποὺ γνωρίζει νὰ τιμᾶ καὶ νὰ σέβεται τοὺς ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου, προχώρησε, μὲ τὴν σύμφωνη γνώμη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, ἐκτὸς τῶν ἄλλων καὶ σὲ μιὰ μεγαλειώδη πράξη τιμῆς καὶ ἀναγνώρισης τῆς προσφορᾶς τοῦ π. Κων/νου. Μετὰ τὸ πέρας τῆς ἀκολουθίας τοῦ Μνημοσύνου, ὅλο τὸ ἱερατεῖο, οἱ ἱεροψάλτες καὶ σύμπασα ἡ ἐνορία ἐξῆλθαν στὸν προαύλειο χῶρο τοῦ Ναοῦ, ὅπου ἔγινε μιὰ μικρὴ ἀλλὰ λίαν συγκινητική, μᾶλλον δὲ συγκλονιστικὴ τελετή, κατὰ τὴν ὁποία, ἀφοῦ ὁ π. Θεμιστοκλῆς ἀναφέρθηκε στὴν προσφορὰ τοῦ μακαριστοῦ π. Κων/νου, ἔκανε τὰ ἀποκαλυπτήρια τῆς προτομῆς του. Ὁ π. Θεμιστοκλῆς τόνισε ὅτι αὐτὴ ἡ ἀπόφαση τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου θὰ ἀφήσει ἀνεξάλειπτη τὴν μνήμη τοῦ π. Κων/νου καὶ κάθε φορὰ ποὺ θὰ προσέρχονται οἱ πιστοὶ στὸν ναό, θὰ ἀποτίουν φόρο τιμῆς στὸ πρόσωπο ποὺ σὲ δύσκολες περιόδους ἀνέγειρε τὸν περίλαμπρο ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου. Στὴν συνέχεια εὐχαρίστησε τὸν Ἀγρινιώτη γλύπτη Εὐάγγελο Τύμπα, ποὺ φιλοτέχνησε μὲ ἐπιτυχία, κατὰ κοινὴ ὁμολογία, τὴν ὀρειχάλκινη προτομὴ τοῦ παπα-Κώστα.

Τοῦτο ἀποτέλεσε μεγάλη ἔκπληξη καὶ συγκίνησε βαθύτατα τὰ μέλη τῆς οἰκογένειας τοῦ π. Κων/νου ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐνορίτες, ποὺ ξέσπασαν σὲ ἐνθουσιώδη χειροκροτήματα ἐπιδοκιμάζοντας τὴν ἐξαίρετη αὐτὴ ἐνέργεια τοῦ π. Θεμιστοκλῆ καὶ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου. Ἡ πρωτότοκη θυγατέρα τοῦ μακαριστοῦ π. Κων/νου, κ. Ὀλυμπία Παναγιωτοπούλου, στὸ σημεῖο αὐτό, ἐξέφρασε ἐκ μέρους τῆς οἰκογένειας θερμὲς εὐχαριστίες γιὰ τὴν τιμὴ καὶ τὴν ἀγάπη ὅλων πρὸς τὸν πατέρα τους καὶ ἀναφέρθηκε σὲ στιγμὲς τοῦ οἰκογενειακοῦ τους βίου, δίνοντας στὸν κόσμο καὶ μιὰ ἄλλη πλευρὰ τοῦ παπα-Κώστα, αὐτὴ τοῦ οἰκογενειάρχη καὶ πατέρα, ὅπως τὸν ἔζησαν τὰ παιδιά του.

Κατόπιν ὁ γλύπτης, Εὐάγγελος Τύμπας, ποὺ παρίστατο στὴν τελετή, ἐξέφρασε τὶς εὐχαριστίες του στὸν π. Θεμιστοκλῆ ποὺ τὸν ἐμπιστεύθηκε καὶ τοῦ ἀνέθεσε τὴν φιλοτέχνηση τῆς προτομῆς καθὼς καὶ γιὰ τὴν μακρὰ συνεργασία τους, κατὰ τὴν ὁποία ἀφ’ ἑνὸς ὁ π. Θεμιστοκλῆς τοῦ μετέφερε τὴν ὅλη προσωπικότητα τοῦ παπα-Κώστα καὶ ἀφ’ ἑτέρου ἀναπτύχθηκε μεταξύ τους ἕνας σύνδεσμος ἀλληλοεκτίμησης. Τέλος, τόνισε ὅτι αἰσθάνεται ὑπερήφανος, ποὺ ἀξιώθηκε νὰ φιλοτεχνήσει καὶ νὰ συμπεριλάβει στὸ ἔργο του μιὰ τέτοια μεγάλη προσωπικότητα.

Στὴν συνέχεια ὅλοι οἱ ἐνορίτες, προσκεκλημένοι στὴν δεξίωση ποὺ παρέθεσε τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο γιὰ ὅλο τὸν κόσμο, ἐξέφρασαν τὰ συλλυπητήριά τους στὴν οἰκογένεια. Συλλυπητήρια, ποὺ μᾶλλον ἀφοροῦσαν ὅλους.

Ἡ σεμνὴ αὐτὴ τελετὴ ἔκλεισε μὲ τὸν Ἐθνικὸ Ὕμνο, ποὺ ἔψαλε κλῆρος καὶ λαὸς μὲ περισσὴ συγκίνηση.

Πατέρα Κωνσταντῖνε, νὰ εἶσαι αἰώνια στὴν μνήμη τοῦ Θεοῦ μας καὶ νὰ ἔχεις καλὸν Παράδεισο. Μὴν ξεχνᾶς νὰ πρσβεύεις καὶ γιὰ τὴν ἀγαπημένη σου ἐνορία.

Ἀπὸ τὸ Γραφεῖο Τύπου τῆς Ἐνορίας

 

Περισσότερες φωτογραφίες από τα αποκαλυπτήρια της προτομής του π. Κωνσταντίνου Παναγιωτόπουλου στο παρακάτω λίνκ:

https://flic.kr/s/aHBqjB1DbJ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *