Άρθρα

Ορθόδοξα, Πνευματικά και Ωφέλιμα (Όσιος Ευμένιος Σαριδάκης)

Έχει πολύ κόπο η νηστεία γέροντα;

Δεν έχει κόπο όταν αγαπούμε τον Θεό. Καθόλου κόπο. “Αἱ ἐντολαὶ αὐτοῦ βαρεῖαι οὐκ εἰσίν” (Α’ Ιωαν. 5,3).

Βαριές είναι όταν δεν αγαπούμε τον Θεό και όταν δεν θέλουμε. Όταν θέλουμε να νηστέψουμε είναι εύκολο. Όταν δεν θέλουμε είναι δύσκολο. Μετά γίνεται συνήθεια με την βοήθεια του Θεού. Γίνεται νόμος. Μετά αρέσει στον άνθρωπο να νηστεύει, του αρέσει. Και αυτό ισχύει για όλες τις εντολές.

Όσιος Ευμένιος Σαριδάκης

Ἔστω ἕνα ψίχουλο…!

Ὁ Θεός, ἀκόμα καί τό ψίχουλο πού Τοῦ δίνουμε ἀπό ἕνα «Κύριε Ἐλέησον», τό ἀποταμιεύει καί τό εὐλογεῖ!

Ψίχουλα Τοῦ δίνουμε, μά ἡ ἀγάπη Του μᾶς ἀντιπροσφέρει αἰωνιότητα!

Γι’ αὐτό ποτέ μήν ξεχνᾶς, ἔστω ἕνα ψίχουλο ἀπό τόν χρόνο σου, ἀπό τήν ζωή σου, ἀπό τήν καρδιά σου νά Τοῦ προσφέρεις, διότι αὐτά τά ψίχουλα μπορεῖ νά εἶναι ἀρκετά γιά νά σέ βάλουν τελικά στόν Παράδεισο!

Ὅσιος Εὐμένιος Σαριδάκης